Rejstřík stránek

 

 1. Aktuality
 2. Baník OKD
 3. Chráněná ložisková území
 4. Dětmarovice
 5. Dinopark
 6. Dolní Lutyně
 7. Dotace z rozpočtu obce
 8. Doubravská naučná stezka
 9. E.I.A - dokumentace
 10. Facebook
 11. Finanční hospodaření obce
 12. Firmy v obci
 13. Formuláře ke stažení
 14. Hlášení poruch
 15. Hřbitovní správa
 16. Kalendář akcí
 17. Kanalizace
 18. Karviná
 19. Kontakty
 20. Licitace obecních bytů
 21. Mapa obce
 22. Mapa stránek
 23. Mapa vývěsních míst
 24. Mateřská škola
 25. Mateřská škola
 26. Místní poplatky
 27. NAŠE DOUBRAVA, z.s.
 28. Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
 29. O naší obci
 30. Občan server - mapy obce
 31. OBEC
 32. Obec Doubrava
 33. Obecní kalendář 2024 - recepty ke stažení
 34. Obecní knihovna
 35. OBECNÍ ÚŘAD
 36. Obecní zpravodaj
 37. Obecní zpravodaj
 38. Obecní zpravodaj
 39. Ochrana osobních údajů
 40. Odpady
 41. Orlová
 42. Petrovice u Karviné
 43. Petřvald
 44. Poplatek za odpad
 45. Portál občana
 46. Portál veřejné správy
 47. Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
 48. Pověsti
 49. Povinně zveřejňované informace
 50. Právní předpisy obce
 51. PRO OBČANY
 52. PRO TURISTY
 53. Prohlášení o cookies
 54. Prohlášení o přístupnosti
 55. Projekty
 56. Pronájem prostor v Národním domě
 57. Registr oznámení
 58. Rejstřík stránek
 59. Rozpočet
 60. SAMOSPRÁVA
 61. Sbor dobrovolných hasičů Doubrava
 62. Silniční správní úřad
 63. Školní autobus
 64. Spolky a organizace
 65. Stanoviska obce k hornické činnosti
 66. Stavební úřad
 67. Stránka nebyla nalezena
 68. Strategický plán rozvoje obce
 69. Taxík Maxík
 70. Turistické zajímavosti
 71. Úřední deska
 72. Úřední deska
 73. Úřední hodiny a kontakty
 74. Usnesení rady obce
 75. Usnesení rady obce
 76. Usnesení zastupitelstva
 77. Územní plán obce
 78. Veřejná sbírka - zámek, dřevěnka
 79. Veřejné zakázky
 80. Víceúčelové hřiště
 81. Vnitřní věci
 82. Vznik a název obce
 83. Základní škola
 84. Základní škola
 85. Zápisy ze zasedání zastupitelstva
 86. Zastupitelstvo a rada obce
 87. Zimní údržba
 88. Životní prostředí
 89. Znak a prapor obce
 90. Zpravodaj ke stažení
 91. "Nová výsadba u mateřské školy"
 92. "Rekonstrukce kotelny - Plynová kotelna pro vytápění MŠ Doubrava"
 93. "Rekonstrukce kotelny - Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava"
 94. „Koše na BIO odpad do každé domácnosti“
 95. „Projektová dokumentace – Výstavba dětských hřišť v Doubravě“
 96. 105 let od úmrtí legionáře a sokola Jana Čapka
 97. 2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní školy v obci Doubrava (okres: Karviná)
 98. Adventní koncert v Římskokatolickém kostele sv. Hedviky
 99. Blahopřání jubilantům - souhlas
 100. BURZA POVOLÁNÍ
 101. Čaj o půl čtvrté
 102. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 103. Chráněná ložisková území
 104. Článek osadního výboru v nezkrácené verzi - září 2013 - 11.09.2013
 105. Co dělat v případě ohrožení agresivním psem?
 106. Deváťáci prvňáčkům aneb „Velcí pomáhají malým“
 107. Dodatečné povolení
 108. Doporučení k aktuální epidemiologické situaci - koronavirus; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava
 109. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení k žádosti ve věci povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 110. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 111. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 112. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 113. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezkého a Olomouckého
 114. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 115. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 116. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 117. Doručení rozhodnutí předsedy Českého báňského úřadu o rozkladu podaném proti usnesení Českého báňského úřadu; Adresát: Český báňský úřad
 118. Doručení rozhodnutí vydané v odvolacím řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 119. Doručení rozhodnutí vydané v odvolacím řízení; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 120. Doručení sdělení o podaných odvoláních proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 121. Doručení usnesení o přerušení správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 122. Doručení usnesení o zastavení řízení a oznámení o zrušení ústního jednání; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 123. Doručení usnesení o zastavení řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 124. Doručení uvědomění o odvolání účastníků řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 125. Doručení uvědomění o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad
 126. Doručení vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad při území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 127. Doručení vyrozumění o pokračování v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 128. Doručení vyrozumění o pokračování ve správním řízení, o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí k žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro
 129. Doručení vyrozumění o skončení dokazování k žádosti organizae OKD, a.s., ve věci povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 130. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí, v navazujícím správním řízení k žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro úz
 131. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 132. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 133. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 134. DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI 2023
 135. Drakiáda 2012
 136. Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitostí; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava
 137. Dražební vyhláška - oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 138. Dražební vyhláška - oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 139. Dražební vyhláška - oznámení konání opakovaného dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 140. Dražební vyhláška - oznámení o dražbě movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 141. Dražební vyhláška - oznámení o konání dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 142. Dražební vyhláška a oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Břeclav
 143. Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné; Adresát: PROKONZULTA a.s.
 144. Dražební vyhláška o dražbě movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 145. Dražební vyhláška o dražbě movitých věcí; Adresát: JUDr. Juraj Podkonický
 146. Dražební vyhláška o elektronické dražbě nemovitých věcí; Adresát: Sobíšková Zuzana, soudní exekutor Praha
 147. Dražební vyhláška o konání dobrovolné dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 148. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 149. Dražební vyhláška o konání dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 150. Dražební vyhláška o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 151. Dražební vyhláška o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 152. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 153. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 154. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 155. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 156. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 157. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 158. Dražební vyhláška o oznámení elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 159. Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 160. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 161. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 162. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 163. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Klatovy
 164. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 165. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 166. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Exekutorský úřad Cheb
 167. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Exekutorský úřad Cheb
 168. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Mgr. Zuzana Sobíšková
 169. Dražební vyhláška o stanovení dražebního roku; Adresát: Okresní soud v Ostravě
 170. E.I.A. dokumentace
 171. Elektronická verze Obecního zpravodaje 11/2023
 172. Elektronická verze Obecního zpravodaje 12/2023
 173. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 174. Exkurze na Obecní úřad Doubrava
 175. GDPR
 176. GDPR - informování subjektu údajů
 177. Hlášení poruch veřejného osvětlení
 178. INF 1/2013 - Investiční záměry plánované obcí Doubrava na rok 2013
 179. INF 1/2014 Žádost o informaci ve věci stanovisek k ražbám důlních děl
 180. INF 1/2015 Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům na rok 2015
 181. INF 1/2016 Žádost o informaci o investičních plánech na rok 2016
 182. INF 1/2017 Žádost o poskytnutí informace - datum připsání částky 1,900 tis. Kč od MF ČR v rámci projektu "odkanalizování obce Doubrava" na účet obce a zaslání kopie výpisu z bankovního účtu obce Doubrava.
 183. INF 1/2018 Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informace o osobách, které mají dluh vůči obci a poskytnutí seznamu nemovitých věcí ve vlastnictví obce, které jsou užívány nájemcem
 184. INF 1/2019 Žádost o poskytnutí informace - podané nabídky ve smyslu veřejných zakázek.
 185. INF 1/2020 Informace o technických parametrech svítidel společnosti ELTOM, s.r.o.
 186. INF 1/2021 Žádost o poskytnutí informace - zodpovězení otázek a přeposlání případných podkladových materiálů
 187. INF 1/2022 Žádost o poskytnutí informace o dodavatelích elektrické energie.
 188. INF 1/2023 Poskytnutí informace - o evidování stížností na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ Doubrava
 189. INF 10/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace související se sociálním bydlením
 190. INF 2/2013 - Zajištění služeb v obci Doubrava v oblasti nakládání s odpady, zimní a letní údržby komunikací a údržby veřejné zeleně
 191. INF 2/2014 Žádost o informaci ve věci stanoviska k ražbám důlních děl
 192. INF 2/2015 Žádost o poskytnutí informace k využívání právního informačního systému pro obce
 193. INF 2/2016 Žádost o informaci dle stavební dokumentace k obecní komunikaci obce Doubrava
 194. INF 2/2017 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn uvolněného člena zastupitelstva a všech členů rady obce včetně odvodů za období 2014-2016.
 195. INF 2/2018 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn členů zastupitelstva 2017 - 30.06.2018.
 196. INF 2/2019 Žádost o poskytnutí informace - informací souvisejících s implementací GDPR.
 197. INF 2/2020 Informace o počtu zájemců o výstavbu rodinných domů v obci Doubrava a seznam aktuálních možných ploch pro okamžitou výstavbu rodinných domů.
 198. INF 2/2021 Žádost o poskytnutí informace o vlastní činnosti soudu a otázky k formálním a nepřijatelným jevům probíhajícího procesu.
 199. INF 2/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 200. INF 2/2023 Poskytnutí informace - komunikace obce Doubrava prostřednictvím sociálních sítí
 201. INF 3/2013 Programové vybavení a využití svobodného software
 202. INF 3/2014 Žádost o informaci ve věci písemného vyjádření obce Doubrava k dopisu MŽP - pokračování hornické činnosti
 203. INF 3/2016 Žádost o poskytnutí informace - nahlédnutí do stavební dokumentace k obecní komunikaci
 204. INF 3/2017 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn vyjmenovaných neuvolněných členů zastupitelstva za období 2014-2016.
 205. INF 3/2018 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn členů zastupitelstva 2014 - 30.06.2018.
 206. INF 3/2020 Informace o místě a počtu umístěných psů v útulcích.
 207. INF 3/2021 Žádost o poskytnutí informace o demolici a následné výstavbě v lokalitě finským domků v Doubravě.
 208. INF 3/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 209. INF 3/2023 Poskytnutí informací - Odstraňování staveb jejichž vlastníky jsou právnické osoby
 210. INF 4/2013 Žádost o informaci o vyčleněných nástěnkách nebo jiných plochách pro vylepení volebních plakátů
 211. INF 4/2014 Opětovné sdělení a zaslání písemného vyjádření k dopisu MŽP - pokračování hornické činnosti
 212. INF 4/2016 Žádost o poskytnutí informace - seznam všech bankovních účtů a zaslání kopie posledně uzavřené darovací smlouvy
 213. INF 4/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace o investičních plánech obce pro rok 2017, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
 214. INF 4/2018 Žádost o poskytnutí informace - informace o kastračním programu v obci.
 215. INF 4/2022 Poskytnutí informace ohledně řízení o odstranění staveb na území obce.
 216. INF 4/2023 Poskytnutí informací - informace týkající se fotovoltaických elektráren
 217. INF 5/2013 Žádost o informaci o složení zastupitelstva obce
 218. INF 5/2017 Žádost o poskytnutí informace - způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci
 219. INF 5/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 220. INF 6/2013 Žádost o informaci o investičních plánech a stavebních pracech na rok 2014
 221. INF 6/2017 Žádost o poskytnutí informace - veřejné osvětlení v obci
 222. INF 6/2022 Poskytnutí informace - odstranění staveb v lokalitě finské domky
 223. INF 7/2017 Žádost o poskytnutí informace - odpadové hospodářství v obci
 224. INF 7/2022 Poskytnutí informace - odstranění staveb
 225. INF 8/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace týkající se smlouvy o nájmu pozemků a prostorů sloužící k podnikání
 226. INF 8/2022 Poskytnutí informace - o evidování nevyřízených stížností na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ Doubrava
 227. INF 9/2017 Žádost o poskytnutí informace - opatření proti škodlivým ptákům
 228. Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v MS kraji
 229. Informace o dokončení sanace prostoru "kopce Ujala"; Adresát: Obec Doubrava
 230. Informace o konání 1. zasedání (ustavující) Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 19. října 2022 v 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 231. Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 11. května 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 232. Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 17. června 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 233. Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16. září 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 234. Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16.prosince 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava
 235. Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 10.února 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 236. Informace o konání 14.zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 24.října 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 237. Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 21.dubna 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 238. Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16. června 2021 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 239. Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 15. listopadu 2021, v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 240. Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. prosince 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 241. Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. prosince 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 242. Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 23.února 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 243. Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. dubna 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 244. Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. června 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 245. Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. září 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 246. Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 22. února 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 247. Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 10. dubna 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 248. Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. června 2023 v 16 hodin 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 249. Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. června 2019 v 16 hod. a 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 250. Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. září 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 251. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 11. září 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 252. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. září 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 253. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 30. října 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 254. Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 11. prosince 2019 v 16 hod. 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 255. Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 26. října 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 256. Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. února 2020 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 257. Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Velký sesuv Doubrava - doplnění kraje lavice"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 258. Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 259. Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obec Doubrava
 260. Informace o zahájeném řízení o žádosti o vydání společného povolení stavebního záměru; Adresát: Městský úřad Orlová
 261. Informace o zahájeném řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 262. Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Doubrava na rok 2018 a návrhu rozpočtového výhledu obce Doubrava na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 263. Informace o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 264. Informace o zveřejnění Návrhu Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 265. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 18 obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 266. Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 19 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 267. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 268. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 pro rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 269. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1; Adresát: Obec Doubrava
 270. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 271. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.9 a č.10 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 272. Informace o zveřejnění rozpočtových opatření č. 2-4 obce Doubrava na rok 2018 a 5 a 6 obce Doubrava na rok 2018. Adresát: Obec Doubrava
 273. Informace o zveřejnění rozpočtu obce Doubrava na rok 2018 a rozpočtového výhledu obce Doubrava 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 274. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 275. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 276. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.3 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 277. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 278. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 10 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 279. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 13 a 14 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 280. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 16 a 17 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 281. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4 - oprava obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 282. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 6 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 283. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 8 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 284. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 8 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 285. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 286. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2021
 287. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: obec Doubrava
 288. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 289. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Oprava obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 290. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 291. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 292. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 293. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 294. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 295. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 296. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 297. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 Obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 298. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 299. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 - OPRAVA obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 300. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 301. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 302. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 Obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 303. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 304. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.13 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 305. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.13 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 306. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.15 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 307. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.18 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 308. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 309. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 310. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 311. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 312. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 313. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2; Adresát: Obec Doubrava
 314. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 315. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 316. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 317. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 318. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 319. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 320. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 321. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 322. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 323. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 324. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 325. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 326. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 327. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 328. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 329. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 330. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 331. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 332. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 333. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 334. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 335. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 336. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 337. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 338. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 Oprava obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 339. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 340. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 341. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 342. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 343. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 344. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 345. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 346. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 347. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 348. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 349. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 350. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021; Adresát: Obec Doubrava
 351. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 352. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 353. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 354. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 355. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 356. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 357. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 358. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 359. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 360. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 361. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu, záv.účtu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 362. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 363. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 364. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 365. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2020; Obec Doubrava
 366. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Obce Doubrava za rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 367. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 368. Informace o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2022-2024 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 369. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022; Adresát: Obec Doubrava
 370. Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020. Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 371. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 372. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 373. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 374. Informace pro nájemníky nejen obecních bytů
 375. Informace pro obyvatele finských domků a desetidomků
 376. Informace týkající se odpadu dle zákona 541/2020
 377. Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize
 378. Jednací řád Osadního výboru Na Hranicích - 06.06.2012
 379. Jízdní řád účelového školního spoje 2021/2022 - ZMĚNA OD 03.11.2021
 380. Jízdní řád účelového školního spoje 2022/2023
 381. Jízdní řád účelového školního spoje na školní rok 2017/2018
 382. Jízdní řád účelového školního spoje na školní rok 2019/2020
 383. KALENDÁŘ 2022 - RECEPTY KE STAŽENÍ
 384. Kalendář obce na rok 2024
 385. Kateřinská country zábava
 386. Knihovna bude přes prázdniny uzavřena
 387. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovníka místa ředitele/ředitelky Základní školy Doubrava, příspěvkové organizace, okres Karviná; Adresát: Obec Doubrava
 388. Koše na BIO jsou vydávány do domácností
 389. Koše na BIO odpad do každé domácnosti zdarma
 390. KULTURNÍ AKCE 2023
 391. MAP II - ORP Orlová - 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
 392. Mapa - 04.06.2012
 393. Mikulášská laťka
 394. Mikulášská nadílka
 395. Mikulášská nadílka
 396. Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 397. Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 398. Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 399. Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 400. Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 401. Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 402. Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 403. Mimořádné opatření č.4 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 404. Mimořádné opatření č.8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě; Adresát: Magistrát města Karviné
 405. Mimořádné opatření přijaté v souvislosti s onemocněním COVID-19 - zákaz konání hromadných akcí; Adresát: Ministerstvo zdravotnictví ČR
 406. Nabídka movitých věcí k prodeji
 407. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 408. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 409. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 410. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 411. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 412. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 413. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 414. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 415. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 416. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 417. Nařízení města Orlová č. 1/2015; Adresát: Město Orlová
 418. Nařízení města Orlová č. 1/2017, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a za střežení odtažených vozidel na území města Orlová; Adresát: Městský úřad Orlová
 419. Nařízení města Orlová č. 2/2015, kterým se mění nařízení města č.1/2015, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu; Adresát: Město Orlová
 420. Nařízení města Orlová č. 2/2017 "Tržní řád"; Adresát: Město Orlová
 421. Nařízení města Orlová č. 3/2015 Tržní řád; Adresát: Město Orlová
 422. Nářízení města Orlová č. 3/2016, kterým se zrušuje Nařízení města Orlová č. 1/2015, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu, ve znění nařízení č. 2/2015; Adr
 423. Nařízení města Orlová č. 3/2017 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě Orlová; Adresát: Město Orlová
 424. Nařízení města Orlová č.1/2018 kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu; Adresát: Město Orlová
 425. Nařízení obce Orlová č. 1/2016, Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov); Adresát: Město Orlová
 426. Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy; Adresát: Krajská vet
 427. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 428. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 429. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 430. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 431. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 432. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 433. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji; Adresát: Státní veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 434. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji; Adresát: Státní veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 435. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Orlová; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinárn
 436. Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017814-T ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy; Adresát: Krajská vete
 437. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/172220-T - ptačí chřipka; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 438. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/009988-T - ptačí chřipka; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 439. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/014653-T - Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 440. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/062808-T o mimořádných veterinárních opatřeních - zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka); Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Mo
 441. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/065986-T - změna mimořádných veterinárních opatření; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 442. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/079812-T o ukončení ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka); Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární sp
 443. Nařízení Státní veterinární správy o ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veteri
 444. Nařízení ústního jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 445. Nařízení ústního jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 446. Navedení platby na SIPO
 447. Návod pro občana - změna trvalého pobytu
 448. Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek; Adresát: Magistrát města Karviná
 449. Návrh opatření obecné povahy č. 34/2020 - obec Doubrava a výzva k uplatnění námitek nebo připomínek; Adresát: Městský úřad Orlová
 450. Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Ministerstvo obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
 451. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Olomouc
 452. Návrh opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 453. Návrh rozpočtového výhledu obce Doubrava na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 454. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2015; Adresát: Obec Doubrava
 455. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2016; Adresát: Obec Doubrava
 456. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 457. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 458. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 459. Návrh rozpočtu Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 460. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 461. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2024
 462. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 463. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 464. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 465. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 466. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 467. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 468. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 469. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 470. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 471. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2024; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 472. Návrh schváleného rozpočtu na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 473. Návrh střednědobého výhledu obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026; Adresát: Obec Doubrava
 474. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 475. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026; Adresát. Svazek měst a obcí okresu Karviná
 476. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 477. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 478. Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2014; Adresát: Obec Doubrava
 479. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2015; Adresát: Obec Doubrava
 480. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2016; Adresát: Obec Doubrava
 481. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 482. Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2020
 483. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 484. Návrh závěrečného účtu obce obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 485. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2014, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2014; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 486. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2015, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2015; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 487. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2016, zpráva o přezkumu hospodaření svazku za rok 2016 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 488. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 489. Návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 490. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 491. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 492. Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 493. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 494. Názory zastupitelů - zpravodaj 1/2020
 495. Názory zastupitelů - zpravodaj 12/2018
 496. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/1997 - o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené z
 497. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2010 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 498. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád obce; Adresát: Obec Doubrava
 499. Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/93 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřské školy a školní družiny.
 500. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů
 501. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 502. Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí
 503. Obecně závazná vyhláška č.2/2005, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky číslo: 1/1992 - Vyhláška obce Doubrava o ustanovení doby nočního klidu v obci; 2/1993 - Vyhláška obecního úřadu Doubrava o kolektivní ochraně obyvatelstva a dislokaci stálých úkrytů;
 504. Obecně závazná vyhláška č.2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2009 - o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti.
 505. Obecně závazná vyhláška č.3/2002 o znaku a praporu obce Doubrava a jejich užívání.
 506. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.3/2010, o místním poplatku ze psů
 507. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava
 508. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava
 509. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 510. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 511. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 512. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Doubrava.
 513. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 514. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2015 Požární řád obce
 515. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2015 Požární řád obce; Adresát: Obec Doubrava
 516. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2016, o nočním klidu; Adresát: Obec Doubrava
 517. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 518. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 519. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 520. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
 521. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 522. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 523. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2016, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 524. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Adresát: Obec Doubrava
 525. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 526. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubr
 527. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 528. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 529. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Adresát: Obec Doubrava
 530. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2014; Adresát: Obec Doubrava
 531. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 532. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 533. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2016, o nočním klidu
 534. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Adresát: Obec Doubrava
 535. Obecní byty se budou přidělovat formou licitace
 536. Obecní hřbitov
 537. Obecní zpravodaj, březen 2023
 538. Obecní zpravodaj, červen 2023
 539. Obecní zpravodaj, červenec, srpen 2023
 540. Obecní zpravodaj, duben 2023
 541. Obecní zpravodaj, květen 2023
 542. Obecní zpravodaj, leden 2023
 543. Obecní zpravodaj, listopad 2023
 544. Obecní zpravodaj, prosinec 2023
 545. Obecní zpravodaj, říjen 2023
 546. Obecní zpravodaj, únor 2023
 547. Obecní zpravodaj, září 2023
 548. Objednávka inzerce v Obecním zpravodaji - formulář
 549. Ohlášení dokončení stavby
 550. Ohlášení k místnímu poplatku za odpad
 551. Ohlášení odstranění
 552. Ohlášení stavby
 553. Okruh údajů, které poplatník místních poplatků nemusí správci poplatku ohlašovat; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 554. Opatření obecné povahy č. 2/2022; Adresát: Městský úřad Orlová
 555. Opatření obecné povahy č. 29/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 556. Opatření obecné povahy č. 34/2020; Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 557. Opatření obecné povahy č. 38/2023; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 558. Opatření obecné povahy č. 40/2020; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při údržbě, opravě a uzavírce silnic II. a III. tříd v územním obvodu obce Orlová v roce 2021; Adresát: Městský úřad Orlová
 559. Opatření obecné povahy č. 54/2021; Adresát: Městský úřad Orlová
 560. Opatření obecné povahy č. 73/2022, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Adresát: Městský úřad Orlová
 561. Opatření obecné povahy č.13/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 562. Opatření obecné povahy č.2/2022 - změna č.1; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 563. Opatření obecné povahy č.42/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava - Doubravské slavnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 564. Opatření obecné povahy č.44/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Orlová, Doubrava, Karviná; Adresát: Městský úřad Orlová
 565. Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 566. Opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení v Dětmarovicích na MK 6b; Adresát: Magistrát města Karviné
 567. Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
 568. Opatření obecné povahy; Adresát: Magistrát města Karviné
 569. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 570. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 571. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 572. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 573. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 574. Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "I/59 Důl Karviná ČSA - Karviná"; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 575. Oprava místních komunikací č. III/1c a III/11c v Doubravě, termín pro podání nabídek do 23.02.2022 do 13:00 hodin
 576. Oprava podlah v základní škole v Doubravě, termín pro podání nabídek do 19.06.2020 do 11:00 hodin
 577. Oznámení - Rozpočet SMOOK a rozpočtový výhled SMOOK 2016-2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 578. Oznámení k podávání žádostí o dotaci na kulturní památku, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury v programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"; Adresát: Městský úřad Orlová
 579. Oznámení k podávání žádosti o dotaci na kulturní památku, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury v programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností"; Adresát: Městský úřad Orlová
 580. Oznámení k podávání žádosti o dotaci na kulturní památku; Adresát: Městský úřad Orlová
 581. Oznámení možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 582. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 583. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky na území České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 584. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 585. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017; Adresát: Obec Doubrava
 586. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09. října 2021; Adresát: Obec Doubrava
 587. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 02. a 03. října 2020; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 588. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 07. a 08. října 2016; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 589. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava ve dnech 05. a 06. října 2018; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 590. Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 5. listopadu 2018 v 17 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 591. Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15.února 2016 v 16. hodin 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 592. Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 18. dubna 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 593. Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. června 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 594. Oznámení o konání 13. zásedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. září 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 595. Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. prosince 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 596. Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. února 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 597. Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. dubna 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 598. Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15.září 2021 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 599. Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 21. června 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 600. Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. září 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 601. Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. prosince 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 602. Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. prosince 2014 v 16 hod. 30min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 603. Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. prosince 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 604. Oznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 28. února 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 605. Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 18. dubna 2018 v 16 hod. 30 min.; Adresát: Obec Doubrava
 606. Oznámení o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 23. května 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 607. Oznámení o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. června 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 608. Oznámení o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 19. září 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 609. Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 09.února 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doubravě; Adresát: Obec Doubrava
 610. Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 4.února 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 611. Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. dubna 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 612. Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 20.února 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 613. Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 27. dubna 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 614. Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 22. června 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 615. Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. prosince 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 616. Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. prosince 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 617. Oznámení o konání akce - Doubravské slavnosti; Adresát: Obec Doubrava
 618. Oznámení o konání akce - letní turnaj v kopané a v nohejbalu; Adresát: Obec Doubrava
 619. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 620. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 621. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 622. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 623. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 624. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 625. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 626. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 627. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 628. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 629. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 630. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 631. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 632. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 633. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 634. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 635. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 636. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 637. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 638. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 639. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 640. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 641. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 642. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 643. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 644. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 645. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 646. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 647. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 648. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 649. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 650. Oznámení o konání dražby movitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 651. Oznámení o konání dražby movitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 652. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 653. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 654. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 655. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 656. Oznámení o konání opakovaného dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 657. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 658. Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva Orlová a Doubrava; Adresát: Milan Pěchovič, starosta honebního společenstva
 659. Oznámení o konání veřejného licitačního řízení; Adresát: Město Příbor
 660. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 661. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 662. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 663. Oznámení o licitaci bytu 1+KK, č.p.348, Doubrava, byt č.3; Adresát: Obec Doubrava
 664. Oznámení o licitaci bytu 2+1, č.p.37, Doubrava, byt č.1; Adresát: Obec Doubrava
 665. Oznámení o možnosti převzetí lesní hospodářské osnovy; Adresát: Městský úřad Orlová
 666. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 667. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 668. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 669. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 670. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 671. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 672. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 673. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 674. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 675. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 676. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 677. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 678. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 679. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 680. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti-uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 681. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 682. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 683. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 684. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 685. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 686. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 687. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 688. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 689. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 690. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 691. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 692. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 693. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 694. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 695. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 696. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 697. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 698. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 699. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 700. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 701. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 702. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 703. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 704. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 705. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 706. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 707. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 708. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 709. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 710. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 711. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 712. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 713. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 714. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 715. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 716. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 717. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 718. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 719. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 720. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 721. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 722. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 723. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 724. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 725. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 726. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 727. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 728. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 729. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 730. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 731. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 732. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 733. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 734. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 735. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 736. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 737. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 738. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřadu Doubrava
 739. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 740. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 741. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 742. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 743. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 744. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 745. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 746. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 747. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 748. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 749. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 750. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 751. Oznámení o možnosti převzít písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 752. Oznámení o možnosti převzít písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 753. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 754. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 755. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Městský úřad Orlová
 756. Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 757. Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon; Adresát: Obec Doubrava
 758. Oznámení o nálezu věci; Adresát: Obec Doubrava
 759. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 760. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 761. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 762. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 763. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 764. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 765. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 766. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 767. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 768. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 769. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 770. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 771. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 772. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 773. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 774. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 775. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 776. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 777. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 778. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 779. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 780. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 781. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 782. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 783. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 784. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 785. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 786. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 787. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 788. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 789. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 790. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 791. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 792. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 793. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 794. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 795. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 796. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 797. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 798. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 799. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 800. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 801. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 802. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 803. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 804. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 805. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 806. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 807. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 808. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 809. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 810. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 811. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 812. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 813. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 814. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 815. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 816. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 817. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 818. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 819. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 820. Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 821. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 822. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 823. Oznámení o odkalování přivaděče pitné vody Krásné Pole - Karviná; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 824. Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 825. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 826. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 827. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 828. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 829. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 830. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 831. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 832. Oznámení o přerušení dodávky el. energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 833. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765446; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 834. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766957; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 835. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060813851; ČEZ Distribuce, a.s.
 836. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060814766; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 837. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060816424; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 838. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817326; Adresát: ČEZ Distribuce a.s.
 839. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817439; Adresát: ČEZ Distribuce a.s.
 840. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817480; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 841. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817486; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 842. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060820606; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 843. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060844605; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 844. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060856865; Adresát: ČEZ Distribuce
 845. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060856883; Adresát: ČEZ Distribuce
 846. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060862895; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 847. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878399; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 848. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060909316; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 849. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060909318; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 850. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914511; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 851. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914526; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 852. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060923647; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 853. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060924488; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 854. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce
 855. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 856. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 857. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 858. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 859. Oznámení o přímém prodeji; Adresát: Notářka JUDr. Lenka Chodurová
 860. Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 861. Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Doubravy; Adresát: Město Orlová
 862. Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 863. Oznámení o provádění havarijní opravy na vybraných stožárech elektrického vedení; Adresát: OMEXOM GA Energo s.r.o.
 864. Oznámení o schválení rozpočtu pro rok 2021 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 865. Oznámení o schválení závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 866. Oznámení o společném jednání o návrhnu změny č.1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 867. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 868. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 869. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo senátních voleb ve dnech 9. a 10 října 2020).
 870. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 871. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 872. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 873. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 874. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek
 875. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
 876. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 877. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 878. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 879. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 880. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 881. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 882. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 883. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 884. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 885. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 886. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 887. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 888. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 889. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 890. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 891. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 892. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 893. Oznámení o úpravě úředních hodin obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 894. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 895. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 896. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 897. Oznámení o veřejném projednání změny č.2 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 898. Oznámení o vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Moravskoslezský kraj
 899. Oznámení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 900. Oznámení o vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 901. Oznámení o vydání opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 902. Oznámení o vydání opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 903. Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Doubrava o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 904. Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa úředníka územního samosprávného celku - referent životního prostředí a hospodaření s majetkem; Adresát: Obec Doubrava
 905. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí hospodářsko správního odboru; Adresát: Obec Doubrava
 906. Oznámení o vyložení návrh změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek; Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek
 907. Oznámení o vyložení návrhu map BPEJ; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 908. Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj
 909. Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 910. Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Státní pozemkový úřad
 911. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti "Žádost o povolení hornické činnosti dle plánu ražeb důlních děl č. 224003 (části), 224002, 224002A a č. 224009 ve 22. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná"; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostr
 912. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 913. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 914. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 915. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 916. Oznámení o zahájení řízení "Rekultivace území kotliny, varianta č.2 - přeložky dopravních staveb"; Adresát: Městský úřad Orlová
 917. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí; Adresát: obecní úřad Doubrava
 918. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí; Obecní úřad Doubrava
 919. Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti - povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 920. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 921. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 922. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 923. Oznámení o zahájení územního řízení "Doubrava - provizorní vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 924. Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 925. Oznámení o zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 926. Oznámení o zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 927. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 928. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 929. Oznámení o záměru na pronájem části obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 930. Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 931. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 932. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 933. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 934. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 935. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 936. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 937. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 938. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 939. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 940. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 941. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 942. Oznámení o záměru prodeje pozemků za účelem výstavby rodinných domů; Adresát: Obec Doubrava
 943. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 944. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 945. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 946. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 947. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 948. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 949. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 950. Oznámení o záměru prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 951. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 952. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 953. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 954. Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 955. Oznámení o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 956. Oznámení o záměru pronájmu prostor; Adresát: Obec Doubrava
 957. Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor a pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 958. Oznámení o zasedání okrskové volební komise; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 959. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2015; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 960. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
 961. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2021; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 962. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2022; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 963. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 964. Oznámení o změně úředních a pokladních hodin v období vánočních svátků
 965. Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2022 - 2024 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 966. Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 2019-2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 967. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2020 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 968. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2021 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 969. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2023 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 970. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 971. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 pro rok 2019 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 972. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava pro rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 973. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 974. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 975. Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2026 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 976. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 977. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 978. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 979. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 980. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 981. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 982. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p. 37; Adresát: Obec Doubrava
 983. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p. 444; Adresát: Obec Doubrava
 984. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 985. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 986. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu veřejných prostor; Adresát: Obec Doubrava
 987. Oznámení o zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 988. Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 989. Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 990. Oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2021-2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 991. Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 992. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 993. Oznámení uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 994. Oznámení zahájení řízení a oznámení o ukončení dokazování; Adresát: Městský úřad Orlová
 995. Oznámení zahájení územního řízení "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava - Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 996. Oznámení záměru
 997. Oznámení změny v užívání stavby
 998. Pasport stavby
 999. Pietní akt u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného Československého státu
 1000. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - pořízení štěpkovače a kompostéru do obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1001. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod a
 1002. Placení poplatků prostřednictvím SIPO
 1003. Plakát ke sbírce ke stažení
 1004. Plán zasedání a plán činnosti Osadního výboru Na Hranicích - 14.09.2012
 1005. Plán zasedání a plán činnosti Osadního výboru Na Hranicích 2013 - 25.01.2013
 1006. Plánovaná odstávka vody
 1007. Plynová kotelna pro vytápění MŠ Doubrava, termín pro podání nabídek do 14.04.2021 do 15:00 hodin
 1008. Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava, termín pro podání nabídek do 09.02.2022 do 13:00 hodin
 1009. Podmínky pro uveřejňování inzerce v Obecním zpravodaji
 1010. Podmínky pro uveřejňování příspěvků v Obecním zpravodaji
 1011. Pořízení nového vozidla JSDHO Doubrava, termín pro podání nabídek do 26.04.2021 do 15:00 hodin
 1012. Pořízení štěpkovače a kompostérů do obce Doubrava
 1013. Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1014. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1015. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažení skutečnosti v roce 2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1016. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 1017. Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1018. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 1019. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 1020. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1021. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Obec Doubrava
 1022. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodody a kanalizace Ostrava a.s.
 1023. Poskytování informací, příjem podání
 1024. Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1025. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - oznámen
 1026. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"; Adres
 1027. Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 515/2020
 1028. Pozvánka na Dny rodin v Moravskoslezském kraji
 1029. Pozvánky na adventní kulturní akce
 1030. Přehled sociálních služeb ve městě Orlová a správním obvodu
 1031. Prezenční listina ze zasedání Osadního výboru Na Hranicích - 08.04.2013
 1032. Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018
 1033. Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018
 1034. Prodej nemovitého majetku - pozemek v k.ú. Doubrava u Orlové; Adresát: DIAMO, státní podnik odštěpný závod DARKOV
 1035. Prodej nemovitého majetku - pozemek v k.ú. Doubrava u Orlové; Adresát: DIAMO, státní podnik odštěpný závod DARKOV
 1036. Projekt "Velcí pomáhají malým"
 1037. Pronájem majetku obce Doubrava - areál letního koupaliště; Adresát: Obec Doubrava
 1038. Pronájem majetku obce Doubrava - areál letního koupaliště; Adresát: Obec Doubrava
 1039. Pronájem majetku obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1040. Pronájem prostor v Národním domě v Doubravě
 1041. Pronájem restaurace v Národním domě v Doubravě
 1042. Řád veřejného pohřebiště; Adresát: Obec Doubrava
 1043. Rozhodnutí č.21/2021 o společném povolení stavebního záměru "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1044. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti - přípravu výhradního ložiska dle plánu přípravy porubů; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1045. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1046. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1047. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1048. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1049. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1050. Rozhodnutí o povolení výjimky - medvěd hnědý, rys ostrovid; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1051. Rozhodnutí o povolení výjimky; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1052. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí "Doubrava - nové vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1053. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "Doubrava - nové vedení 110 kV" obec Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1054. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na umístění stavby "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obec Doubrava
 1055. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1056. Rozhodnutí o zrušení původního rozhodnutí o umístění stavby "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" a navrácení věci k novému projednání; Adresát: Krajský úřad Olomouckého kraje
 1057. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla; Adresát: Městský úřad Orlová
 1058. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení stavby vodního díla; Adresát: Městský úřad Orlová
 1059. Rozpočet Obce Doubrava na rok 2023
 1060. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 1061. Rozpočtové opatření č. 10/2023
 1062. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 1063. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 1064. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 1065. Rozpočtové opatření č. 6/2023
 1066. Rozpočtové opatření č. 7/2023
 1067. Rozpočtové opatření č. 8/2023
 1068. Rozpočtové opatření č. 9/2023
 1069. Rozpočtové opatření č.4/2023
 1070. Rozpočtový výhled na léta 2017-2019; Adresát: Obec Doubrava
 1071. Rozpočtový výhled na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 1072. Rozsvícení vánočního stromu
 1073. Rozsvícení vánočního stromu
 1074. Sběrný dvůr
 1075. Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj; Adresát: Český statistický úřad
 1076. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1077. Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro Sčítání lidu, domů a bytů; Adresát: Český statistický úřad
 1078. Seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava - Dědina (poškození hornickou činností OKD,a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1079. Školní zájezd do Velké Británie
 1080. Složení redakční rady Obecního zpravodaje
 1081. Soutěž o nejlepšího sběrače a třídiče vyprodukovaného odpadu
 1082. Společné oznámení záměru
 1083. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počtu a sídel volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09.10.2021
 1084. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1085. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, počtu okrsků a jejich sídel v době konání voleb do zastupitelstvev obcí ve dnech 05. a 06. října 2018; Adresát: Obec Doubrava
 1086. Stanovení počtu a sídel volebních okrsků v době konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 02. a 03. října 2020; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1087. Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1088. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Doubrava na volební období 2018-2022; Adresát: Obec Doubrava
 1089. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Doubrava pro volební období 2022-2023; Adresát: Obec Doubrava
 1090. Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 38/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1091. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; Adresát: Magistrát města Karviné
 1092. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 01/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1093. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 03/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1094. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 13/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1095. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 14/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1096. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1097. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2019
 1098. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 16/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1099. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 17/2019; Adresát: Městský úřad Orlová
 1100. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 24/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1101. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 27/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1102. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 39/2018
 1103. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 59/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1104. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Adresát: Magistrát města Karviné
 1105. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023; případné II. kolo ve dnech 27. 28. ledna 2023; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1106. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání volby prezidenta České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1107. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1108. Stanoviska obce k hornické činnosti
 1109. Střednědobý rozpočtový výhled obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026
 1110. Střednědobý rozpočtový výhled obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026
 1111. Střednědobý rozpočtový výhled Obce Doubrava na období 2024-2025-2026; Adresát: Obec Doubrava
 1112. Strom života
 1113. Studie využití poklesového území Kozinec - dotazování mezi občany
 1114. Světluškování
 1115. Svoz komunálního odpadu 2023, sběrný dvůr, informace ke třídění odpadu
 1116. Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace z obce Doubrava; Konec lhůty pro podání nabídek: 05.09.2016 do 09:00 hodin
 1117. Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci z obce Doubrava; Konec lhůty pro podání nabídek 04.10.2016
 1118. Tisková zpráva - 04.06.2012
 1119. TONDA OBAL NA CESTÁCH
 1120. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1121. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1122. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1123. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1124. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1125. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1126. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1127. Upozornění k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1128. Upozornění k okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1129. Upozornění na bezpečnostní riziko v prostoru "kopce Ujala"; Adresát: Obec Doubrava
 1130. Upozornění obyvatelům finských domků - omezení dopravy
 1131. Usnesení - dražební vyhláška o nařízení opakovaného dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1132. Usnesení - výzva nájemcům s nájemním právem k nemovitostem v exekučním řízení; Adresát: Exekutorský úřad Frýdek-Místek
 1133. Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj; Adresát: Ministerstvo pro místní rozvoj
 1134. Usnesení o ustanovení 36D 1321/2023-23 - řízení o pozůstalosti; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
 1135. Usnesení o konání dražby movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1136. Usnesení o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad České Budějovice
 1137. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - dražební vyhláška; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1138. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1139. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 1140. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1141. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1142. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1143. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1144. Usnesení o nařízení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Brno
 1145. Usnesení o nařízení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Znojmo
 1146. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Brno
 1147. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1148. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1149. Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1150. Usnesení o odročení dražebního jednání ve věci exekuce 120EX30822/12; Adresát: Exekutorský úřad Klatovy
 1151. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1152. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1153. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1154. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1155. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1156. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1157. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1158. Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1159. Usnesení o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1160. Usnesení o přerušení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1161. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Doubrava - nové vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1162. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1163. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Stavba rodinného domu včetně inženýrských sítí, žumpy a zpevněných ploch"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1164. Usnesení o ustanovení opatrovníka neznámým dědicům; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
 1165. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1166. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1167. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1168. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1169. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1170. Usnesení o zastavení řízení; Adresát: Městský úřad Český Těšín
 1171. Usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově - vyhláška ke stanovení data úmrtí; Adresát: Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově
 1172. Usnesení rady obce 1/2022
 1173. Usnesení rady obce 10/2019
 1174. Usnesení rady obce 10/2023
 1175. Usnesení rady obce 11/2019
 1176. Usnesení rady obce 11/2023
 1177. Usnesení rady obce 12/2019
 1178. Usnesení rady obce 12/2023
 1179. Usnesení rady obce 13/2019
 1180. Usnesení rady obce 13/2023
 1181. Usnesení rady obce 14/2019
 1182. Usnesení rady obce 14/2023
 1183. Usnesení rady obce 15.1/2019
 1184. Usnesení rady obce 15/2019
 1185. Usnesení rady obce 15/2023
 1186. Usnesení rady obce 16/2019
 1187. Usnesení rady obce 16/2023
 1188. Usnesení rady obce 17/2019
 1189. Usnesení rady obce 17/2023
 1190. Usnesení rady obce 18/2019
 1191. Usnesení rady obce 18/2023
 1192. Usnesení rady obce 19/2019
 1193. Usnesení rady obce 19/2023
 1194. Usnesení rady obce 2.1/2022
 1195. Usnesení rady obce 2/2022
 1196. Usnesení rady obce 20/2019
 1197. Usnesení rady obce 20/2023
 1198. Usnesení rady obce 21/2019
 1199. Usnesení rady obce 21/2023
 1200. Usnesení rady obce 22/2019
 1201. Usnesení rady obce 23/2020
 1202. Usnesení rady obce 24/2020
 1203. Usnesení rady obce 25/2020
 1204. Usnesení rady obce 26/2020
 1205. Usnesení rady obce 27/2020
 1206. Usnesení rady obce 28/2020
 1207. Usnesení rady obce 29/2020
 1208. Usnesení rady obce 3/2022
 1209. Usnesení rady obce 30/2020
 1210. Usnesení rady obce 31/2020
 1211. Usnesení rady obce 32/2020
 1212. Usnesení rady obce 33/2020
 1213. Usnesení rady obce 34/2020
 1214. Usnesení rady obce 35/2020
 1215. Usnesení rady obce 36/2020
 1216. Usnesení rady obce 37/2020
 1217. Usnesení rady obce 38/2020
 1218. Usnesení rady obce 39/2020
 1219. Usnesení rady obce 4/2022
 1220. Usnesení rady obce 40/2020
 1221. Usnesení rady obce 41/2020
 1222. Usnesení rady obce 42/2020
 1223. Usnesení rady obce 43/2020
 1224. Usnesení rady obce 44/2020
 1225. Usnesení rady obce 45/2020
 1226. Usnesení rady obce 46/2020
 1227. Usnesení rady obce 47/2020
 1228. Usnesení rady obce 48/2020
 1229. Usnesení rady obce 49/2021
 1230. Usnesení rady obce 5/2019
 1231. Usnesení rady obce 5/2022
 1232. Usnesení rady obce 50/2021
 1233. Usnesení rady obce 51/2021
 1234. Usnesení rady obce 52/2021
 1235. Usnesení rady obce 53/2021
 1236. Usnesení rady obce 54/2021
 1237. Usnesení rady obce 55/2021
 1238. Usnesení rady obce 56/2021
 1239. Usnesení rady obce 57/2021
 1240. Usnesení rady obce 58/2021
 1241. Usnesení rady obce 59/2021
 1242. Usnesení rady obce 6/2019
 1243. Usnesení rady obce 6/2023
 1244. Usnesení rady obce 60/2021
 1245. Usnesení rady obce 61/2021
 1246. Usnesení rady obce 62.1/2021
 1247. Usnesení rady obce 62/2021
 1248. Usnesení rady obce 63/2021
 1249. Usnesení rady obce 64/2021
 1250. Usnesení rady obce 65/2021
 1251. Usnesení rady obce 66/2021
 1252. Usnesení rady obce 67/2021
 1253. Usnesení rady obce 68/2021
 1254. Usnesení rady obce 69/2021
 1255. Usnesení rady obce 7/2019
 1256. Usnesení rady obce 7/2023
 1257. Usnesení rady obce 70/2021
 1258. Usnesení rady obce 71/2022
 1259. Usnesení rady obce 72/2022
 1260. Usnesení rady obce 73/2022
 1261. Usnesení rady obce 74/2022
 1262. Usnesení rady obce 75/2022
 1263. Usnesení rady obce 76/2022
 1264. Usnesení rady obce 77/2022
 1265. Usnesení rady obce 78/2022
 1266. Usnesení rady obce 79/2022
 1267. Usnesení rady obce 8/2019
 1268. Usnesení rady obce 8/2023
 1269. Usnesení rady obce 80/2022
 1270. Usnesení rady obce 81/2022
 1271. Usnesení rady obce 82/2022
 1272. Usnesení rady obce 83/2022
 1273. Usnesení rady obce 84/2022
 1274. Usnesení rady obce 85/2022
 1275. Usnesení rady obce 9/2019
 1276. Usnesení rady obce 9/2023
 1277. Usnesení soudu č.j. 122 Nc 1302/2022-15 - stanovení data úmrtí, Jaroslav Kupczak; Adresát: Okresní soud Karviná - pobočka v Havířově
 1278. Usnesení zastupitelstva 1/2018
 1279. Usnesení zastupitelstva 1/2022
 1280. Usnesení zastupitelstva 10/2020
 1281. Usnesení zastupitelstva 11/2020
 1282. Usnesení zastupitelstva 12/2020
 1283. Usnesení zastupitelstva 13/2020
 1284. Usnesení zastupitelstva 14/2021
 1285. Usnesení zastupitelstva 15/2021
 1286. Usnesení zastupitelstva 16/2021
 1287. Usnesení zastupitelstva 17/2021
 1288. Usnesení zastupitelstva 18/2021
 1289. Usnesení zastupitelstva 19/2021
 1290. Usnesení zastupitelstva 2/2018
 1291. Usnesení zastupitelstva 2/2022
 1292. Usnesení zastupitelstva 20/2022
 1293. Usnesení zastupitelstva 21/2022
 1294. Usnesení zastupitelstva 22/2022
 1295. Usnesení zastupitelstva 23/2022
 1296. Usnesení zastupitelstva 3/2019
 1297. Usnesení zastupitelstva 3/2023
 1298. Usnesení zastupitelstva 4/2019
 1299. Usnesení zastupitelstva 4/2023
 1300. Usnesení zastupitelstva 5/2019
 1301. Usnesení zastupitelstva 5/2023
 1302. Usnesení zastupitelstva 6/2019
 1303. Usnesení zastupitelstva 6/2023
 1304. Usnesení zastupitelstva 7/2019
 1305. Usnesení zastupitelstva 7/2023
 1306. Usnesení zastupitelstva 8/2019
 1307. Usnesení zastupitelstva 9/2020
 1308. Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení a o možnosti se k podanému odvolání vyjádřit; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1309. Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení a o možnosti se k podanému odvolání vyjádřit; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1310. Uvědomění o zahájení navazujícího správního řízení ve věci: Žádost o povolení hornické činnosti dle Plánu dobyvání porubu č. 22 3952 v 39. sloji ve 22. kře v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové na lokalitě Karviná Důlního závodu 1; Adresát: Obvodní báňsk
 1311. Územní plán obce po změně č.2 - grafická část
 1312. Územní plán obce po změně č.2 - textová část
 1313. Územní rozhodnutí o umístění stavby "Doubrava - provizorní vedení 110 kV" obec Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1314. Územní rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1315. Územní rozhodnutí o umístění stavby; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1316. V říjnu končí letní provozní doba sběrného dvoru
 1317. Vánoční prodejní výstavka
 1318. Vánoční tvoření s výstavou
 1319. Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského k
 1320. Veřejná vyhláška - doručení Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o návrhu org. DIAMO, s.p., o.z. DARKOV na stanovení nového dobývacího prostoru v okr. Karviná a Usnesení o přerušení navazujícího správního řízení. Adresát: Obvodní báňský úřad
 1321. Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého
 1322. Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1323. Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1324. Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1325. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 49/2022, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1326. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 1327. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1328. Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 1329. Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1330. Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 1331. Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení, oznámení o ukončení dokazování; V673/674, přeložka stožáru č. 54 SO 01.1 - Venkovní vedení VVN (PB č.53 - PB č. 54); Adresát: Městský úřad Orlová
 1332. Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1333. Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1334. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 1335. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Oznámení o ukončení dokazování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1336. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1337. Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací; Adresát: Zeměměřičský úřad Praha
 1338. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1339. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého
 1340. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně umístění stavby; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1341. Veřejná vyhláška - stavební povolení stavby "Rekultivace území Kotliny, varianta č.2 - přeložky dopravních staveb"; Adresát: Městský úřad Orlová
 1342. Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.12/2023 "V673/674, přeložka stožáru č.54 SO 01.1 - Venkovní vedení VVN (PB č.53 - PB č.54); Adresát: Městský úřad Orlová
 1343. Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č. 1; Adresát: Obec Doubrava
 1344. Veřejná vyhláška - Změna č.2 Územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č.2; Adresát: Obec Doubrava
 1345. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek;Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1346. Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 1347. Veřejná vyhláška Českého báňského úřadu včetně usnesení o námitkách podjatosti; Adresát: Český báňský úřad Praha
 1348. Veřejná vyhláška čj. 1782781/23/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2023; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1349. Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1350. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí 2016; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1351. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2016; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1352. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2018; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj
 1353. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2021; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1354. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2022; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1355. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitosti na rok 2019; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1356. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitých věcí za rok 2020; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1357. Veřejná vyhláška OBÚ včetně Usnesení o prodloužení lhůty; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1358. Veřejná vyhláška opatření obecné povahy; Adresát Ministerstvo zemědělství
 1359. Veřejná vyhláška- oznámení o uložení písemnosti
 1360. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka samosprávného celku: referent na úseku rozpočtu, financování a účetnictví; Adresát: Obec Doubrava
 1361. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku (kumulované pracoviště) "referent státní správy a samosprávy na úseku finanční správy a matriky"; Adresát: Obec Doubrava
 1362. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku: referent na úseku rozpočtu, financování a účetnictví; Adresát: Obec Doubrava
 1363. Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené působnosti na úseku přestupků; Adresát: Obec Doubrava
 1364. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019; Adresát: Obec Doubrava
 1365. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2019; Adresát: Obec Doubrava
 1366. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 1/2020; Adresát: Obec Doubrava
 1367. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 7/2023; Adresát: Obec Doubrava
 1368. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 8/2023; Adresát: Obec Doubrava
 1369. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2021; Adresát: Obec Doubrava
 1370. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2022; Adresát: Obec Doubrava
 1371. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 1372. Veřejnoprávní smlouvy
 1373. Víceúčelové hřiště u základní školy
 1374. Víceúčelové sportovní hřiště v obci Doubrava; konec lhůty pro podání nabídek 26.09.2018
 1375. Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1376. Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování, informace o zřízení telefonní linky; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 1377. Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování; informace o zřízení volebních stanovišť; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 1378. VOLBY 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1379. Volby 2022 - Počty podpisů na peticích; Adresát: Městský úřad Orlová
 1380. Volby 2022 - Podávání kandidátních listin; Adresát: Městský úřad Orlová
 1381. Volby 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin podaných volebními stranami pro volby do Zastupitelstva obce Doubrava konané ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Městský úřad Orlová
 1382. Volby 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, počtu okrsků a jejich sídel v době konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1383. VOLBY 2022 - Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1384. Výběrové řízení na prodej osobního automobilu; Adresát: Obec Krásná
 1385. Vybudování kanalizačních stok „A“, „B“, „B-1“ v Doubravě, likvidace ČOV 1, ČOV 2 v Doubravě
 1386. Výměna světel veřejného osvětlení v obci Doubrava, termín pro podání nabídek do 26.08.2020 do 15:00 hodin
 1387. Výměna zdroje tepla v budově Obecního úřadu Doubrava č.p.599, termín pro podání nabídek do 09.02.2022 do 13:00 hodin
 1388. Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2014; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1389. Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1390. Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1391. Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1392. Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1393. Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 1394. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1395. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 1396. Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1397. Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1398. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1399. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1400. Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1401. Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1402. Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle 106/1999 Sb.
 1403. Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1404. Vyrozumění o skončení dokazování a o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1405. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1406. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1407. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Obvodní báňský úřad Ostrava
 1408. Výstavba beachvolejbalového kurtu na koupališti v Doubravě. Konec lhůty pro podání nabídek 07.10.2015
 1409. Výzva o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.06.2018, č.j. SBS 16708/2018/ČBÚ-21/2; Adresát: Krajský soud v Ostravě
 1410. Výzva vlastníkům nemovitostí - zaslání seznamu nemovitých věcí podle §65 zákona 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1411. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
 1412. Žádost o povolení k umístění pevné překážky
 1413. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 1414. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 1415. Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace
 1416. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
 1417. Žádost o stavební povolení
 1418. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 1419. Žádost o vydání povolení připojení místní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci
 1420. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 1421. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 1422. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 1423. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 1424. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 1425. Žádost o vydání společného povolení
 1426. Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 1427. Zahájení navazujícího správního řízení ve věci povolení hornické činnosti dle plánu přípravy porubů č. 112831, 112832 ve 28. sloji v 11. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1428. Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023, změna závěru - ukončení hornické činnosti; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1429. Zajištění dopravy osob - školní spoj. Konec lhůty pro podání nabídek: 15.12.2015 do 09:00 hodin
 1430. Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v obci Doubrava
 1431. Zakázka malého rozsahu na stavební práce - "Výměna oken a dveří v budově č.p. 462 - Národní dům"
 1432. Základní informace o naučné stezce
 1433. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1434. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1435. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1436. Záměr prodeje částí pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1437. Záměr prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1438. Záměr prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1439. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1440. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1441. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1442. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1443. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1444. Záměr pronájmu částí pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1445. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1446. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1447. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1448. Záměr pronájmů částí pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1449. Záměr pronájmu části střechy bytového domu; Adresát: Obec Doubrava
 1450. Záměr pronájmu letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1451. Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamy na střešní konstrukci dřevěných altánů; Adresát: Obec Doubrava
 1452. Záměr pronájmu pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1453. Záměr směny pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1454. Záměr směny pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1455. Záměr výpůjčky nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1456. Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou na pronájem pozemků a prostorů sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1457. Záměr změny pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1458. Záměr změny uzavřené nájemní smlouvy o pronájmu pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1459. Zápis č. 2 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 22.08.2012
 1460. Zápis č.1 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 06.06.2012
 1461. Zápis č.10 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 21.10.2013
 1462. Zápis č.11 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 02.12.2013
 1463. Zápis č.12 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 06.02.2014
 1464. Zápis č.13 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 07.04.2014
 1465. Zápis č.4 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 12.11.2012
 1466. Zápis č.5 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 10.12.2012
 1467. Zápis č.6 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 15.01.2013
 1468. Zápis č.7 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 08.04.2013
 1469. Zápis č.8 z jednání osadního výboru Na Hranicích 17.06.2013 - 17.06.2013
 1470. Zápis č.9 z jednání osadního výboru Na Hranicích 02.09.2013 - 02.09.2013
 1471. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1472. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce; Adresát: Městský úřad Orlová
 1473. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.1, konaného dne 05.11.2018
 1474. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.1, konaného dne 19.10.2022
 1475. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.10, konaného dne 11.05.2020
 1476. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.11, konaného dne 17.06.2020
 1477. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.12, konaného dne 16.09.2020
 1478. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.13, konaného dne 16.12.2020
 1479. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.14, konaného dne 10.02.2021
 1480. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.15, konaného dne 21.04.2021
 1481. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.16, konaného dne 16.06.2021
 1482. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.17, konaného dne 15.09.2021
 1483. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.18, konaného dne 15.11.2021
 1484. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.19, konaného dne 15.12.2021
 1485. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.2, konaného dne 12.12.2018
 1486. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.2, konaného dne 14.12.2022
 1487. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.20, konaného dne 23.02.2022
 1488. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.21, konaného dne 20.04.2022
 1489. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.22, konaného dne 15.06.2022
 1490. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.23, konaného dne 14.09.2022
 1491. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.3, konaného dne 04.02.2019
 1492. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.3, konaného dne 22.02.2023
 1493. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.4, konaného dne 19.04.2023
 1494. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.4, konaného dne 20.02.2019
 1495. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.5, konaného dne 10.04.2019
 1496. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.5, konaného dne 14.06.2023
 1497. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.6, konaného dne 12.06.2019
 1498. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.6, konaného dne 13.09.2023
 1499. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.7, konaného dne 11.09.2019
 1500. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.7, konaného dne 30.10.2023
 1501. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.8, konaného dne 11.12.2019
 1502. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.9, konaného dne 12.02.2020
 1503. Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava
 1504. Zásady pro vydávání Obecního zpravodaje
 1505. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1506. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1507. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1508. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1509. Závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1510. Závěrečná zpráva o realizaci individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
 1511. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2022
 1512. Záznam o změně číselného označení příjmů schváleného rozpočtu obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 1513. Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce
 1514. Zdobení stromečků a pečení perníčků, adventní čas
 1515. Zimní údržba 2022/2023
 1516. Změna č.1 územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č.1; Adresát: Městský úřad Orlová
 1517. Zpívání u vánočního stromu
 1518. Zpráva z průzkumu veřejného mínění Na Hranicích - 17.04.2013
 1519. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle §16 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1520. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1521. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1522. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1523. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1524. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1525. Zveřejnění informace o posudku o vlivech záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023" na životní prostředí; Adresát: Obec Doubrava
 1526. Zveřejnění informace o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023" na životní prostředí; Adresát: Obec Doubrava
 1527. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění podmínek; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1528. Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1529. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1530. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1531. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1532. Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné a stočné za rok 2014; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1533. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 1/2017; Adresát: Obec Doubrava
 1534. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 1/2018; Adresát: Obec Doubrava
 1535. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 4/2016; Adresát: Obec Doubrava
 1536. Zveřejnění záměru - pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1537. Zveřejnění záměru o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1538. Zveřejnění záměru pachtu vodohospodářské infrastruktury, která se nachází na území obce a je v majetku obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1539. Zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 81 - Dřevěnka pro účely regionálního vzdělávání; Adresát: Obec Doubrava
 1540. Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1541. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1542. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků a prostor určených k podnikání v areálu"zámku Doubrava"; Adresát: Obec Doubrava
 1543. Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1544. Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1545. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1546. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1547. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1548. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1549. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1550. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1551. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1552. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz