Rejstřík stránek

 

 1. Aktuality
 2. Baník OKD
 3. Chráněná ložisková území
 4. Dětmarovice
 5. Dinopark
 6. Dolní Lutyně
 7. Dotace z rozpočtu obce
 8. Doubravská naučná stezka
 9. E.I.A - dokumentace
 10. Facebook
 11. Firmy v obci
 12. Formuláře ke stažení
 13. Hlášení poruch
 14. Hřbitovní správa
 15. Kalendář akcí
 16. Kanalizace
 17. Karviná
 18. Kontakty
 19. Licitace obecních bytů
 20. Mapa obce
 21. Mapa stránek
 22. Mapa vývěsních míst
 23. Mateřská škola
 24. Mateřská škola
 25. Místní poplatky
 26. NAŠE DOUBRAVA, z.s.
 27. Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
 28. O naší obci
 29. OBEC
 30. Obec Doubrava
 31. Obecní byty
 32. Obecní knihovna
 33. OBECNÍ ÚŘAD
 34. Obecní zpravodaj
 35. Obecní zpravodaj
 36. Obecní zpravodaj
 37. Ochrana osobních údajů
 38. Odpady
 39. Orlová
 40. Petrovice u Karviné
 41. Petřvald
 42. Poplatek za odpad
 43. Portál občana
 44. Portál veřejné správy
 45. Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
 46. Pověsti
 47. Povinně zveřejňované informace
 48. Právní předpisy obce
 49. PRO OBČANY
 50. PRO TURISTY
 51. Prohlášení o cookies
 52. Prohlášení o přístupnosti
 53. Projekty
 54. Pronájem prostor v Národním domě
 55. Registr oznámení
 56. Rejstřík stránek
 57. Rozpočet
 58. SAMOSPRÁVA
 59. Sbor dobrovolných hasičů Doubrava
 60. Silniční správní úřad
 61. Školní autobus
 62. Spolky a organizace
 63. Stanoviska obce k hornické činnosti
 64. Stavební úřad
 65. Stránka nebyla nalezena
 66. Strategický plán rozvoje obce
 67. Taxík Maxík
 68. Turistické zajímavosti
 69. Úřední deska
 70. Úřední deska
 71. Úřední hodiny a kontakty
 72. Usnesení rady obce
 73. Usnesení rady obce
 74. Usnesení zastupitelstva
 75. Územní plán obce
 76. Veřejná sbírka - zámek, dřevěnka
 77. Veřejné zakázky
 78. Víceúčelové hřiště
 79. Vnitřní věci
 80. Vznik a název obce
 81. Základní škola
 82. Základní škola
 83. Zápisy ze zasedání zastupitelstva
 84. Zastupitelstvo a rada obce
 85. Životní prostředí
 86. Znak a prapor obce
 87. Zpravodaj ke stažení
 88. "Rekonstrukce kotelny - Plynová kotelna pro vytápění MŠ Doubrava"
 89. "Rekonstrukce kotelny - Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava"
 90. 2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní školy v obci Doubrava (okres: Karviná)
 91. Blahopřání jubilantům - souhlas
 92. BURZA POVOLÁNÍ
 93. Čaj o půl čtvrté
 94. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 95. Chráněná ložisková území
 96. Článek osadního výboru v nezkrácené verzi - září 2013 - 11.09.2013
 97. Co dělat v případě ohrožení agresivním psem?
 98. Deváťáci prvňáčkům aneb „Velcí pomáhají malým“
 99. Dodatečné povolení
 100. Doporučení k aktuální epidemiologické situaci - koronavirus; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava
 101. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení k žádosti ve věci povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 102. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 103. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 104. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 105. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezkého a Olomouckého
 106. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 107. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 108. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 109. Doručení rozhodnutí předsedy Českého báňského úřadu o rozkladu podaném proti usnesení Českého báňského úřadu; Adresát: Český báňský úřad
 110. Doručení rozhodnutí vydané v odvolacím řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 111. Doručení rozhodnutí vydané v odvolacím řízení; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 112. Doručení sdělení o podaných odvoláních proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 113. Doručení usnesení o přerušení správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 114. Doručení usnesení o zastavení řízení a oznámení o zrušení ústního jednání; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 115. Doručení usnesení o zastavení řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 116. Doručení uvědomění o odvolání účastníků řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 117. Doručení uvědomění o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad
 118. Doručení vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad při území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 119. Doručení vyrozumění o pokračování v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 120. Doručení vyrozumění o pokračování ve správním řízení, o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí k žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro
 121. Doručení vyrozumění o skončení dokazování k žádosti organizae OKD, a.s., ve věci povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 122. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí, v navazujícím správním řízení k žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro úz
 123. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 124. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 125. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 126. Doubravské slavnosti
 127. Drakiáda 2012
 128. Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitostí; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava
 129. Dražební vyhláška - oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 130. Dražební vyhláška - oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 131. Dražební vyhláška - oznámení konání opakovaného dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 132. Dražební vyhláška - oznámení o dražbě movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 133. Dražební vyhláška - oznámení o konání dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 134. Dražební vyhláška a oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Břeclav
 135. Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné; Adresát: PROKONZULTA a.s.
 136. Dražební vyhláška o dražbě movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 137. Dražební vyhláška o elektronické dražbě nemovitých věcí; Adresát: Sobíšková Zuzana, soudní exekutor Praha
 138. Dražební vyhláška o konání dobrovolné dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 139. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 140. Dražební vyhláška o konání dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 141. Dražební vyhláška o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 142. Dražební vyhláška o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 143. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 144. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 145. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 146. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 147. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 148. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 149. Dražební vyhláška o oznámení elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 150. Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 151. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 152. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 153. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 154. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Klatovy
 155. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 156. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 157. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Exekutorský úřad Cheb
 158. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Exekutorský úřad Cheb
 159. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Mgr. Zuzana Sobíšková
 160. Dražební vyhláška o stanovení dražebního roku; Adresát: Okresní soud v Ostravě
 161. E.I.A. dokumentace
 162. Elektronická verze Obecního zpravodaje 06/2023
 163. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 164. Exkurze na Obecní úřad Doubrava
 165. GDPR
 166. GDPR - informování subjektu údajů
 167. Hlášení poruch veřejného osvětlení
 168. INF 1/2013 - Investiční záměry plánované obcí Doubrava na rok 2013
 169. INF 1/2014 Žádost o informaci ve věci stanovisek k ražbám důlních děl
 170. INF 1/2015 Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům na rok 2015
 171. INF 1/2016 Žádost o informaci o investičních plánech na rok 2016
 172. INF 1/2017 Žádost o poskytnutí informace - datum připsání částky 1,900 tis. Kč od MF ČR v rámci projektu "odkanalizování obce Doubrava" na účet obce a zaslání kopie výpisu z bankovního účtu obce Doubrava.
 173. INF 1/2018 Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informace o osobách, které mají dluh vůči obci a poskytnutí seznamu nemovitých věcí ve vlastnictví obce, které jsou užívány nájemcem
 174. INF 1/2019 Žádost o poskytnutí informace - podané nabídky ve smyslu veřejných zakázek.
 175. INF 1/2020 Informace o technických parametrech svítidel společnosti ELTOM, s.r.o.
 176. INF 1/2021 Žádost o poskytnutí informace - zodpovězení otázek a přeposlání případných podkladových materiálů
 177. INF 1/2022 Žádost o poskytnutí informace o dodavatelích elektrické energie.
 178. INF 1/2023 Poskytnutí informace - o evidování stížností na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ Doubrava
 179. INF 10/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace související se sociálním bydlením
 180. INF 2/2013 - Zajištění služeb v obci Doubrava v oblasti nakládání s odpady, zimní a letní údržby komunikací a údržby veřejné zeleně
 181. INF 2/2014 Žádost o informaci ve věci stanoviska k ražbám důlních děl
 182. INF 2/2015 Žádost o poskytnutí informace k využívání právního informačního systému pro obce
 183. INF 2/2016 Žádost o informaci dle stavební dokumentace k obecní komunikaci obce Doubrava
 184. INF 2/2017 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn uvolněného člena zastupitelstva a všech členů rady obce včetně odvodů za období 2014-2016.
 185. INF 2/2018 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn členů zastupitelstva 2017 - 30.06.2018.
 186. INF 2/2019 Žádost o poskytnutí informace - informací souvisejících s implementací GDPR.
 187. INF 2/2020 Informace o počtu zájemců o výstavbu rodinných domů v obci Doubrava a seznam aktuálních možných ploch pro okamžitou výstavbu rodinných domů.
 188. INF 2/2021 Žádost o poskytnutí informace o vlastní činnosti soudu a otázky k formálním a nepřijatelným jevům probíhajícího procesu.
 189. INF 2/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 190. INF 2/2023 Poskytnutí informace - komunikace obce Doubrava prostřednictvím sociálních sítí
 191. INF 3/2013 Programové vybavení a využití svobodného software
 192. INF 3/2014 Žádost o informaci ve věci písemného vyjádření obce Doubrava k dopisu MŽP - pokračování hornické činnosti
 193. INF 3/2016 Žádost o poskytnutí informace - nahlédnutí do stavební dokumentace k obecní komunikaci
 194. INF 3/2017 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn vyjmenovaných neuvolněných členů zastupitelstva za období 2014-2016.
 195. INF 3/2018 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn členů zastupitelstva 2014 - 30.06.2018.
 196. INF 3/2020 Informace o místě a počtu umístěných psů v útulcích.
 197. INF 3/2021 Žádost o poskytnutí informace o demolici a následné výstavbě v lokalitě finským domků v Doubravě.
 198. INF 3/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 199. INF 4/2013 Žádost o informaci o vyčleněných nástěnkách nebo jiných plochách pro vylepení volebních plakátů
 200. INF 4/2014 Opětovné sdělení a zaslání písemného vyjádření k dopisu MŽP - pokračování hornické činnosti
 201. INF 4/2016 Žádost o poskytnutí informace - seznam všech bankovních účtů a zaslání kopie posledně uzavřené darovací smlouvy
 202. INF 4/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace o investičních plánech obce pro rok 2017, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
 203. INF 4/2018 Žádost o poskytnutí informace - informace o kastračním programu v obci.
 204. INF 4/2022 Poskytnutí informace ohledně řízení o odstranění staveb na území obce.
 205. INF 5/2013 Žádost o informaci o složení zastupitelstva obce
 206. INF 5/2017 Žádost o poskytnutí informace - způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci
 207. INF 5/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 208. INF 6/2013 Žádost o informaci o investičních plánech a stavebních pracech na rok 2014
 209. INF 6/2017 Žádost o poskytnutí informace - veřejné osvětlení v obci
 210. INF 6/2022 Poskytnutí informace - odstranění staveb v lokalitě finské domky
 211. INF 7/2017 Žádost o poskytnutí informace - odpadové hospodářství v obci
 212. INF 7/2022 Poskytnutí informace - odstranění staveb
 213. INF 8/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace týkající se smlouvy o nájmu pozemků a prostorů sloužící k podnikání
 214. INF 8/2022 Poskytnutí informace - o evidování nevyřízených stížností na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ Doubrava
 215. INF 9/2017 Žádost o poskytnutí informace - opatření proti škodlivým ptákům
 216. Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v MS kraji
 217. Informace o dokončení sanace prostoru "kopce Ujala"; Adresát: Obec Doubrava
 218. Informace o konání 1. zasedání (ustavující) Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 19. října 2022 v 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 219. Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 11. května 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 220. Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 17. června 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 221. Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16. září 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 222. Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16.prosince 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava
 223. Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 10.února 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 224. Informace o konání 14.zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 24.října 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 225. Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 21.dubna 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 226. Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16. června 2021 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 227. Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 15. listopadu 2021, v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 228. Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. prosince 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 229. Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. prosince 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 230. Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 23.února 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 231. Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. dubna 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 232. Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. června 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 233. Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. září 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 234. Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 22. února 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 235. Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 10. dubna 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 236. Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. června 2019 v 16 hod. a 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 237. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 11. září 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 238. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. září 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 239. Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 11. prosince 2019 v 16 hod. 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 240. Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 26. října 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 241. Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. února 2020 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 242. Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Velký sesuv Doubrava - doplnění kraje lavice"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 243. Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 244. Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obec Doubrava
 245. Informace o zahájeném řízení o žádosti o vydání společného povolení stavebního záměru; Adresát: Městský úřad Orlová
 246. Informace o zahájeném řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 247. Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Doubrava na rok 2018 a návrhu rozpočtového výhledu obce Doubrava na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 248. Informace o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 249. Informace o zveřejnění Návrhu Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 250. Informace o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2022 v užším rozsahu; Adresát: Obec Doubrava
 251. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 18 obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 252. Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 19 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 253. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 254. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 pro rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 255. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1; Adresát: Obec Doubrava
 256. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 257. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.9 a č.10 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 258. Informace o zveřejnění rozpočtových opatření č. 2-4 obce Doubrava na rok 2018 a 5 a 6 obce Doubrava na rok 2018. Adresát: Obec Doubrava
 259. Informace o zveřejnění rozpočtu obce Doubrava na rok 2018 a rozpočtového výhledu obce Doubrava 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 260. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 261. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 262. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.3 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 263. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 264. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 10 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 265. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 13 a 14 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 266. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 16 a 17 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 267. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4 - oprava obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 268. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 6 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 269. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 8 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 270. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 8 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 271. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 272. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2021
 273. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: obec Doubrava
 274. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 275. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Oprava obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 276. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 277. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 278. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 279. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 280. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 281. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 282. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 Obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 283. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 284. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 - OPRAVA obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 285. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 286. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 287. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 Obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 288. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 289. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.13 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 290. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.13 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 291. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.15 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 292. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.18 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 293. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 294. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 295. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 296. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 297. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 298. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2; Adresát: Obec Doubrava
 299. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 300. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 301. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 302. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 303. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 304. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 305. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 306. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 307. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 308. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 309. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 310. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 311. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 312. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 313. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 314. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 315. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 316. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 317. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 318. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 319. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 Oprava obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 320. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 321. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 322. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 323. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 324. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 325. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 326. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 327. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 328. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 329. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021; Adresát: Obec Doubrava
 330. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 331. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 332. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 333. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 334. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 335. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 336. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 337. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 338. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 339. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 340. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu, záv.účtu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 341. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 342. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 343. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 344. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2020; Obec Doubrava
 345. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Obce Doubrava za rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 346. Informace o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2022-2024 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 347. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022; Adresát: Obec Doubrava
 348. Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020. Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 349. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 350. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 351. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 352. Informace pro nájemníky nejen obecních bytů
 353. Informace pro obyvatele finských domků a desetidomků
 354. Informace týkající se odpadu dle zákona 541/2020
 355. Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize
 356. Jednací řád Osadního výboru Na Hranicích - 06.06.2012
 357. Jízdní řád účelového školního spoje 2021/2022 - ZMĚNA OD 03.11.2021
 358. Jízdní řád účelového školního spoje 2022/2023
 359. Jízdní řád účelového školního spoje na školní rok 2017/2018
 360. Jízdní řád účelového školního spoje na školní rok 2019/2020
 361. KALENDÁŘ 2022 - RECEPTY KE STAŽENÍ
 362. Kalendář obce 2024 opět s vašimi recepty
 363. Knihovna bude přes prázdniny uzavřena
 364. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovníka místa ředitele/ředitelky Základní školy Doubrava, příspěvkové organizace, okres Karviná; Adresát: Obec Doubrava
 365. KULTURNÍ AKCE 2023
 366. MALUJEME PRO RADOST 2023
 367. MAP II - ORP Orlová - 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
 368. Mapa - 04.06.2012
 369. Mapa vývěsných míst
 370. Memoriál Jana Kotase - hasičská soutěž
 371. Mikulášská laťka
 372. Mikulášská nadílka
 373. Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 374. Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 375. Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 376. Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 377. Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 378. Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 379. Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 380. Mimořádné opatření č.4 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 381. Mimořádné opatření č.8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě; Adresát: Magistrát města Karviné
 382. Mimořádné opatření přijaté v souvislosti s onemocněním COVID-19 - zákaz konání hromadných akcí; Adresát: Ministerstvo zdravotnictví ČR
 383. Nabídka movitých věcí k prodeji
 384. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 385. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 386. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 387. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 388. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 389. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 390. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 391. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 392. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 393. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 394. Nařízení města Orlová č. 1/2015; Adresát: Město Orlová
 395. Nařízení města Orlová č. 1/2017, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a za střežení odtažených vozidel na území města Orlová; Adresát: Městský úřad Orlová
 396. Nařízení města Orlová č. 2/2015, kterým se mění nařízení města č.1/2015, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu; Adresát: Město Orlová
 397. Nařízení města Orlová č. 2/2017 "Tržní řád"; Adresát: Město Orlová
 398. Nařízení města Orlová č. 3/2015 Tržní řád; Adresát: Město Orlová
 399. Nářízení města Orlová č. 3/2016, kterým se zrušuje Nařízení města Orlová č. 1/2015, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu, ve znění nařízení č. 2/2015; Adr
 400. Nařízení města Orlová č. 3/2017 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě Orlová; Adresát: Město Orlová
 401. Nařízení města Orlová č.1/2018 kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu; Adresát: Město Orlová
 402. Nařízení obce Orlová č. 1/2016, Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov); Adresát: Město Orlová
 403. Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy; Adresát: Krajská vet
 404. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 405. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 406. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 407. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 408. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 409. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 410. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji; Adresát: Státní veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 411. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji; Adresát: Státní veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 412. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Orlová; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinárn
 413. Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017814-T ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy; Adresát: Krajská vete
 414. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/172220-T - ptačí chřipka; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 415. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/009988-T - ptačí chřipka; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 416. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/014653-T - Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 417. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/062808-T o mimořádných veterinárních opatřeních - zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka); Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Mo
 418. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/065986-T - změna mimořádných veterinárních opatření; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 419. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/073185-T - změna mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2023/062808-T ze dne 3.5.2023; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 420. Nařízení Státní veterinární správy o ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veteri
 421. Nařízení ústního jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 422. Nařízení ústního jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 423. Návod pro občana - změna trvalého pobytu
 424. Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek; Adresát: Magistrát města Karviná
 425. Návrh opatření obecné povahy č. 34/2020 - obec Doubrava a výzva k uplatnění námitek nebo připomínek; Adresát: Městský úřad Orlová
 426. Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Ministerstvo obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
 427. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Olomouc
 428. Návrh opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 429. Návrh rozpočtového výhledu obce Doubrava na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 430. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2015; Adresát: Obec Doubrava
 431. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2016; Adresát: Obec Doubrava
 432. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 433. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 434. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 435. Návrh rozpočtu Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 436. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 437. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 438. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 439. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 440. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 441. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 442. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 443. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 444. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 445. Návrh schváleného rozpočtu na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 446. Návrh střednědobého výhledu obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026; Adresát: Obec Doubrava
 447. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 448. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026; Adresát. Svazek měst a obcí okresu Karviná
 449. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 450. Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2014; Adresát: Obec Doubrava
 451. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2015; Adresát: Obec Doubrava
 452. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2016; Adresát: Obec Doubrava
 453. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 454. Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2020
 455. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 456. Návrh závěrečného účtu obce obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 457. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2014, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2014; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 458. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2015, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2015; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 459. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2016, zpráva o přezkumu hospodaření svazku za rok 2016 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 460. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 461. Návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 462. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 463. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 464. Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 465. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 466. Návrh závěrečného účtu za rok 2022 obce Doubrava
 467. Názory zastupitelů - zpravodaj 1/2020
 468. Názory zastupitelů - zpravodaj 12/2018
 469. Noc Kostelů 2023
 470. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/1997 - o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené z
 471. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2010 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 472. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád obce; Adresát: Obec Doubrava
 473. Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/93 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřské školy a školní družiny.
 474. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů
 475. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 476. Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí
 477. Obecně závazná vyhláška č.2/2005, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky číslo: 1/1992 - Vyhláška obce Doubrava o ustanovení doby nočního klidu v obci; 2/1993 - Vyhláška obecního úřadu Doubrava o kolektivní ochraně obyvatelstva a dislokaci stálých úkrytů;
 478. Obecně závazná vyhláška č.2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2009 - o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti.
 479. Obecně závazná vyhláška č.3/2002 o znaku a praporu obce Doubrava a jejich užívání.
 480. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.3/2010, o místním poplatku ze psů
 481. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava
 482. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava
 483. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 484. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 485. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 486. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Doubrava.
 487. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 488. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2015 Požární řád obce
 489. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2015 Požární řád obce; Adresát: Obec Doubrava
 490. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2016, o nočním klidu; Adresát: Obec Doubrava
 491. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 492. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 493. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 494. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
 495. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 496. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 497. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2016, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 498. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Adresát: Obec Doubrava
 499. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 500. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubr
 501. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 502. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 503. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Adresát: Obec Doubrava
 504. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2014; Adresát: Obec Doubrava
 505. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 506. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 507. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2016, o nočním klidu
 508. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Adresát: Obec Doubrava
 509. Obecní byty se budou přidělovat formou licitace
 510. Obecní hřbitov
 511. Obecní zpravodaj, březen 2023
 512. Obecní zpravodaj, červen 2023
 513. Obecní zpravodaj, duben 2023
 514. Obecní zpravodaj, květen 2023
 515. Obecní zpravodaj, leden 2023
 516. Obecní zpravodaj, únor 2023
 517. Objednávka inzerce v Obecním zpravodaji - formulář
 518. Očkování psů
 519. Ohlášení dokončení stavby
 520. Ohlášení k místnímu poplatku za odpad
 521. Ohlášení odstranění
 522. Ohlášení stavby
 523. Okruh údajů, které poplatník místních poplatků nemusí správci poplatku ohlašovat; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 524. Opatření obecné povahy č. 2/2022; Adresát: Městský úřad Orlová
 525. Opatření obecné povahy č. 29/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 526. Opatření obecné povahy č. 34/2020; Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 527. Opatření obecné povahy č. 40/2020; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při údržbě, opravě a uzavírce silnic II. a III. tříd v územním obvodu obce Orlová v roce 2021; Adresát: Městský úřad Orlová
 528. Opatření obecné povahy č. 54/2021; Adresát: Městský úřad Orlová
 529. Opatření obecné povahy č. 73/2022, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Adresát: Městský úřad Orlová
 530. Opatření obecné povahy č.13/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 531. Opatření obecné povahy č.2/2022 - změna č.1; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 532. Opatření obecné povahy č.44/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Orlová, Doubrava, Karviná; Adresát: Městský úřad Orlová
 533. Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 534. Opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení v Dětmarovicích na MK 6b; Adresát: Magistrát města Karviné
 535. Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
 536. Opatření obecné povahy; Adresát: Magistrát města Karviné
 537. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 538. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 539. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 540. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 541. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 542. Oprava místních komunikací č. III/1c a III/11c v Doubravě, termín pro podání nabídek do 23.02.2022 do 13:00 hodin
 543. Oprava podlah v základní škole v Doubravě, termín pro podání nabídek do 19.06.2020 do 11:00 hodin
 544. Oznámení - Rozpočet SMOOK a rozpočtový výhled SMOOK 2016-2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 545. Oznámení k podávání žádostí o dotaci na kulturní památku, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury v programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"; Adresát: Městský úřad Orlová
 546. Oznámení k podávání žádosti o dotaci na kulturní památku, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury v programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností"; Adresát: Městský úřad Orlová
 547. Oznámení k podávání žádosti o dotaci na kulturní památku; Adresát: Městský úřad Orlová
 548. Oznámení možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 549. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 550. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky na území České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 551. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 552. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017; Adresát: Obec Doubrava
 553. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09. října 2021; Adresát: Obec Doubrava
 554. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 02. a 03. října 2020; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 555. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 07. a 08. října 2016; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 556. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava ve dnech 05. a 06. října 2018; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 557. Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 5. listopadu 2018 v 17 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 558. Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15.února 2016 v 16. hodin 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 559. Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 18. dubna 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 560. Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. června 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 561. Oznámení o konání 13. zásedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. září 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 562. Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. prosince 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 563. Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. února 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 564. Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. dubna 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 565. Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15.září 2021 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 566. Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 21. června 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 567. Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. září 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 568. Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. prosince 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 569. Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. prosince 2014 v 16 hod. 30min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 570. Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. prosince 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 571. Oznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 28. února 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 572. Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 18. dubna 2018 v 16 hod. 30 min.; Adresát: Obec Doubrava
 573. Oznámení o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 23. května 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 574. Oznámení o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. června 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 575. Oznámení o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 19. září 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 576. Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 09.února 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doubravě; Adresát: Obec Doubrava
 577. Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 4.února 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 578. Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. dubna 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 579. Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 20.února 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 580. Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 27. dubna 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 581. Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 22. června 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 582. Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. prosince 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 583. Oznámení o konání akce - Doubravské slavnosti; Adresát: Obec Doubrava
 584. Oznámení o konání akce - letní turnaj v kopané a v nohejbalu; Adresát: Obec Doubrava
 585. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 586. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 587. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 588. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 589. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 590. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 591. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 592. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 593. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 594. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 595. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 596. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 597. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 598. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 599. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 600. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 601. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 602. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 603. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 604. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 605. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 606. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 607. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 608. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 609. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 610. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 611. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 612. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 613. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 614. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 615. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 616. Oznámení o konání dražby movitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 617. Oznámení o konání dražby movitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 618. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 619. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 620. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 621. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 622. Oznámení o konání opakovaného dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 623. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 624. Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva Orlová a Doubrava; Adresát: Milan Pěchovič, starosta honebního společenstva
 625. Oznámení o konání veřejného licitačního řízení; Adresát: Město Příbor
 626. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 627. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 628. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 629. Oznámení o možnosti převzetí lesní hospodářské osnovy; Adresát: Městský úřad Orlová
 630. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 631. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 632. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 633. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 634. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 635. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 636. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 637. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 638. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 639. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 640. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 641. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 642. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 643. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 644. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti-uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 645. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 646. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 647. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 648. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 649. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 650. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 651. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 652. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 653. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 654. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 655. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 656. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 657. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 658. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 659. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 660. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 661. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 662. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 663. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 664. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 665. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 666. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 667. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 668. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 669. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 670. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 671. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 672. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 673. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 674. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 675. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 676. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 677. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 678. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 679. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 680. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 681. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 682. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 683. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 684. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 685. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 686. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 687. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 688. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 689. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 690. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 691. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 692. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 693. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 694. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 695. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 696. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 697. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 698. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 699. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 700. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 701. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřadu Doubrava
 702. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 703. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 704. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 705. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 706. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 707. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 708. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 709. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 710. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 711. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 712. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 713. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 714. Oznámení o možnosti převzít písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 715. Oznámení o možnosti převzít písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 716. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 717. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 718. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Městský úřad Orlová
 719. Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 720. Oznámení o nálezu věci; Adresát: Obec Doubrava
 721. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 722. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 723. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 724. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 725. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 726. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 727. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 728. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 729. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 730. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 731. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 732. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 733. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 734. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 735. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 736. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 737. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 738. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 739. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 740. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 741. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 742. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 743. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 744. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 745. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 746. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 747. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 748. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 749. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 750. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 751. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 752. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 753. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 754. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 755. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 756. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 757. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 758. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 759. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 760. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 761. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 762. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 763. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 764. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 765. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 766. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 767. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 768. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 769. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 770. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 771. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 772. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 773. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 774. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 775. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 776. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 777. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 778. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 779. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 780. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 781. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 782. Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 783. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 784. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 785. Oznámení o odkalování přivaděče pitné vody Krásné Pole - Karviná; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 786. Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 787. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 788. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 789. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 790. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 791. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 792. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 793. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 794. Oznámení o přerušení dodávky el. energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 795. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765446; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 796. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766957; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 797. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060813851; ČEZ Distribuce, a.s.
 798. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060814766; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 799. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060816424; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 800. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817326; Adresát: ČEZ Distribuce a.s.
 801. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817439; Adresát: ČEZ Distribuce a.s.
 802. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817480; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 803. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817486; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 804. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060820606; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 805. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060844605; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 806. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060856865; Adresát: ČEZ Distribuce
 807. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060856883; Adresát: ČEZ Distribuce
 808. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060862895; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 809. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878399; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 810. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce
 811. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 812. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 813. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 814. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 815. Oznámení o přímém prodeji; Adresát: Notářka JUDr. Lenka Chodurová
 816. Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 817. Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 818. Oznámení o provádění havarijní opravy na vybraných stožárech elektrického vedení; Adresát: OMEXOM GA Energo s.r.o.
 819. Oznámení o schválení rozpočtu pro rok 2021 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 820. Oznámení o společném jednání o návrhnu změny č.1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 821. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 822. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 823. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo senátních voleb ve dnech 9. a 10 října 2020).
 824. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 825. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 826. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 827. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 828. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek
 829. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
 830. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 831. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 832. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 833. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 834. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 835. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 836. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 837. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 838. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 839. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 840. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 841. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 842. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 843. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 844. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 845. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 846. Oznámení o úpravě úředních hodin obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 847. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 848. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 849. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 850. Oznámení o veřejném projednání změny č.2 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 851. Oznámení o vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Moravskoslezský kraj
 852. Oznámení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 853. Oznámení o vydání opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 854. Oznámení o vydání opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 855. Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Doubrava o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 856. Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa úředníka územního samosprávného celku - referent životního prostředí a hospodaření s majetkem; Adresát: Obec Doubrava
 857. Oznámení o vyložení návrh změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek; Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek
 858. Oznámení o vyložení návrhu map BPEJ; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 859. Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj
 860. Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 861. Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Státní pozemkový úřad
 862. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti "Žádost o povolení hornické činnosti dle plánu ražeb důlních děl č. 224003 (části), 224002, 224002A a č. 224009 ve 22. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná"; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostr
 863. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 864. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 865. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 866. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 867. Oznámení o zahájení řízení "Rekultivace území kotliny, varianta č.2 - přeložky dopravních staveb"; Adresát: Městský úřad Orlová
 868. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí; Adresát: obecní úřad Doubrava
 869. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí; Obecní úřad Doubrava
 870. Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti - povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 871. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 872. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 873. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 874. Oznámení o zahájení územního řízení "Doubrava - provizorní vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 875. Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 876. Oznámení o zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 877. Oznámení o zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 878. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 879. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 880. Oznámení o záměru na pronájem části obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 881. Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 882. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 883. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 884. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 885. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 886. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 887. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 888. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 889. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 890. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 891. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 892. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 893. Oznámení o záměru prodeje pozemků za účelem výstavby rodinných domů; Adresát: Obec Doubrava
 894. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 895. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 896. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 897. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 898. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 899. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 900. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 901. Oznámení o záměru prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 902. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 903. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 904. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 905. Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 906. Oznámení o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 907. Oznámení o záměru pronájmu prostor; Adresát: Obec Doubrava
 908. Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor a pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 909. Oznámení o zasedání okrskové volební komise; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 910. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2015; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 911. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
 912. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2021; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 913. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2022; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 914. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 915. Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2022 - 2024 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 916. Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 2019-2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 917. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2020 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 918. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2021 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 919. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 920. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 pro rok 2019 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 921. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava pro rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 922. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 923. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 924. Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2026 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 925. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 926. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 927. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 928. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 929. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 930. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 931. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p. 37; Adresát: Obec Doubrava
 932. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p. 444; Adresát: Obec Doubrava
 933. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 934. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 935. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu veřejných prostor; Adresát: Obec Doubrava
 936. Oznámení o zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 937. Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 938. Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 939. Oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2021-2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 940. Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 941. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 942. Oznámení uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 943. Oznámení zahájení řízení a oznámení o ukončení dokazování; Adresát: Městský úřad Orlová
 944. Oznámení zahájení územního řízení "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava - Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 945. Oznámení záměru
 946. Oznámení změny v užívání stavby
 947. Pasport stavby
 948. Pietní akt u příležitosti Dne vítězství
 949. Pietní akt u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného Československého státu
 950. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - pořízení štěpkovače a kompostéru do obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 951. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod a
 952. Plakát ke sbírce ke stažení
 953. Plán zasedání a plán činnosti Osadního výboru Na Hranicích - 14.09.2012
 954. Plán zasedání a plán činnosti Osadního výboru Na Hranicích 2013 - 25.01.2013
 955. Plynová kotelna pro vytápění MŠ Doubrava, termín pro podání nabídek do 14.04.2021 do 15:00 hodin
 956. Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava, termín pro podání nabídek do 09.02.2022 do 13:00 hodin
 957. Podmínky pro uveřejňování inzerce v Obecním zpravodaji
 958. Podmínky pro uveřejňování příspěvků v Obecním zpravodaji
 959. Pořízení nového vozidla JSDHO Doubrava, termín pro podání nabídek do 26.04.2021 do 15:00 hodin
 960. Pořízení štěpkovače a kompostérů do obce Doubrava
 961. Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 962. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 963. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažení skutečnosti v roce 2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 964. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 965. Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 966. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 967. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 968. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 969. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Obec Doubrava
 970. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodody a kanalizace Ostrava a.s.
 971. Poskytování informací, příjem podání
 972. Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 973. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - oznámen
 974. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"; Adres
 975. Potvrzení platnosti žádosti o byt - aktualizace
 976. Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 515/2020
 977. Přednáška o legionáři a sokolu Janu Čapkovi - ZMĚNA TERMÍNU
 978. Přednáška pro seniory - jak se nestát obětí trestného činu
 979. Přehled sociálních služeb ve městě Orlová a správním obvodu
 980. Prezenční listina ze zasedání Osadního výboru Na Hranicích - 08.04.2013
 981. Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018
 982. Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018
 983. Projekt "Velcí pomáhají malým"
 984. Pronájem majetku obce Doubrava - areál letního koupaliště; Adresát: Obec Doubrava
 985. Pronájem majetku obce Doubrava - areál letního koupaliště; Adresát: Obec Doubrava
 986. Pronájem majetku obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 987. Pronájem prostor v Národním domě v Doubravě
 988. Ptačí chřipka - aktuální nařízení a informace pro chovatele
 989. Putovní pohár starostky obce - hasičská soutěž
 990. Řád veřejného pohřebiště; Adresát: Obec Doubrava
 991. Radovánky
 992. Rozhodnutí č.21/2021 o společném povolení stavebního záměru "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 993. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti - přípravu výhradního ložiska dle plánu přípravy porubů; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 994. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 995. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 996. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 997. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 998. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 999. Rozhodnutí o povolení výjimky - medvěd hnědý, rys ostrovid; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1000. Rozhodnutí o povolení výjimky; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1001. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí "Doubrava - nové vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1002. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "Doubrava - nové vedení 110 kV" obec Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1003. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na umístění stavby "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obec Doubrava
 1004. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1005. Rozhodnutí o zrušení původního rozhodnutí o umístění stavby "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" a navrácení věci k novému projednání; Adresát: Krajský úřad Olomouckého kraje
 1006. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla; Adresát: Městský úřad Orlová
 1007. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení stavby vodního díla; Adresát: Městský úřad Orlová
 1008. Rozpočet Obce Doubrava na rok 2023
 1009. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 1010. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 1011. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 1012. Rozpočtový výhled na léta 2017-2019; Adresát: Obec Doubrava
 1013. Rozpočtový výhled na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 1014. Rozsvícení vánočního stromu
 1015. Sběrný dvůr
 1016. Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj; Adresát: Český statistický úřad
 1017. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1018. Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro Sčítání lidu, domů a bytů; Adresát: Český statistický úřad
 1019. Seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava - Dědina (poškození hornickou činností OKD,a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1020. Školní zájezd do Velké Británie
 1021. Složení redakční rady Obecního zpravodaje
 1022. Smažení vaječiny v hasičské zbrojnici
 1023. Soutěž o nejlepšího sběrače a třídiče vyprodukovaného odpadu
 1024. Společné oznámení záměru
 1025. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počtu a sídel volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09.10.2021
 1026. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1027. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, počtu okrsků a jejich sídel v době konání voleb do zastupitelstvev obcí ve dnech 05. a 06. října 2018; Adresát: Obec Doubrava
 1028. Stanovení počtu a sídel volebních okrsků v době konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 02. a 03. října 2020; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1029. Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1030. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Doubrava na volební období 2018-2022; Adresát: Obec Doubrava
 1031. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Doubrava pro volební období 2022-2023; Adresát: Obec Doubrava
 1032. Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 38/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1033. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; Adresát: Magistrát města Karviné
 1034. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 01/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1035. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 03/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1036. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 13/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1037. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 14/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1038. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1039. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2019
 1040. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 16/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1041. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 17/2019; Adresát: Městský úřad Orlová
 1042. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 24/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1043. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 27/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1044. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 39/2018
 1045. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 59/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1046. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Adresát: Magistrát města Karviné
 1047. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023; případné II. kolo ve dnech 27. 28. ledna 2023; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1048. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání volby prezidenta České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1049. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1050. Stanoviska obce k hornické činnosti
 1051. Střednědobý rozpočtový výhled obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026
 1052. Střednědobý rozpočtový výhled Obce Doubrava na období 2024-2025-2026; Adresát: Obec Doubrava
 1053. Strom života
 1054. Studie využití poklesového území Kozinec - dotazování mezi občany
 1055. Světluškování
 1056. Svoz komunálního odpadu 2023, sběrný dvůr, informace ke třídění odpadu
 1057. Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace z obce Doubrava; Konec lhůty pro podání nabídek: 05.09.2016 do 09:00 hodin
 1058. Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci z obce Doubrava; Konec lhůty pro podání nabídek 04.10.2016
 1059. Tisková zpráva - 04.06.2012
 1060. Tomáš Savka v Národním domě
 1061. TONDA OBAL NA CESTÁCH
 1062. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1063. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1064. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1065. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1066. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1067. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1068. Upozornění k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1069. Upozornění k okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1070. Upozornění na bezpečnostní riziko v prostoru "kopce Ujala"; Adresát: Obec Doubrava
 1071. Usnesení - dražební vyhláška o nařízení opakovaného dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1072. Usnesení - výzva nájemcům s nájemním právem k nemovitostem v exekučním řízení; Adresát: Exekutorský úřad Frýdek-Místek
 1073. Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj; Adresát: Ministerstvo pro místní rozvoj
 1074. Usnesení o konání dražby movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1075. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - dražební vyhláška; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1076. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1077. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 1078. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1079. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1080. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1081. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1082. Usnesení o nařízení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Brno
 1083. Usnesení o nařízení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Znojmo
 1084. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Brno
 1085. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1086. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1087. Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1088. Usnesení o odročení dražebního jednání ve věci exekuce 120EX30822/12; Adresát: Exekutorský úřad Klatovy
 1089. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1090. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1091. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1092. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1093. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1094. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1095. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1096. Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1097. Usnesení o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1098. Usnesení o přerušení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1099. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Doubrava - nové vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1100. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1101. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Stavba rodinného domu včetně inženýrských sítí, žumpy a zpevněných ploch"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1102. Usnesení o ustanovení opatrovníka neznámým dědicům; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
 1103. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1104. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1105. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1106. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1107. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1108. Usnesení o zastavení řízení; Adresát: Městský úřad Český Těšín
 1109. Usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově - vyhláška ke stanovení data úmrtí; Adresát: Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově
 1110. Usnesení rady obce 1/2022
 1111. Usnesení rady obce 10/2019
 1112. Usnesení rady obce 10/2023
 1113. Usnesení rady obce 11/2019
 1114. Usnesení rady obce 11/2023
 1115. Usnesení rady obce 12/2019
 1116. Usnesení rady obce 13/2019
 1117. Usnesení rady obce 14/2019
 1118. Usnesení rady obce 15.1/2019
 1119. Usnesení rady obce 15/2019
 1120. Usnesení rady obce 16/2019
 1121. Usnesení rady obce 17/2019
 1122. Usnesení rady obce 18/2019
 1123. Usnesení rady obce 19/2019
 1124. Usnesení rady obce 2.1/2022
 1125. Usnesení rady obce 2/2022
 1126. Usnesení rady obce 20/2019
 1127. Usnesení rady obce 21/2019
 1128. Usnesení rady obce 22/2019
 1129. Usnesení rady obce 23/2020
 1130. Usnesení rady obce 24/2020
 1131. Usnesení rady obce 25/2020
 1132. Usnesení rady obce 26/2020
 1133. Usnesení rady obce 27/2020
 1134. Usnesení rady obce 28/2020
 1135. Usnesení rady obce 29/2020
 1136. Usnesení rady obce 3/2022
 1137. Usnesení rady obce 30/2020
 1138. Usnesení rady obce 31/2020
 1139. Usnesení rady obce 32/2020
 1140. Usnesení rady obce 33/2020
 1141. Usnesení rady obce 34/2020
 1142. Usnesení rady obce 35/2020
 1143. Usnesení rady obce 36/2020
 1144. Usnesení rady obce 37/2020
 1145. Usnesení rady obce 38/2020
 1146. Usnesení rady obce 39/2020
 1147. Usnesení rady obce 4/2022
 1148. Usnesení rady obce 40/2020
 1149. Usnesení rady obce 41/2020
 1150. Usnesení rady obce 42/2020
 1151. Usnesení rady obce 43/2020
 1152. Usnesení rady obce 44/2020
 1153. Usnesení rady obce 45/2020
 1154. Usnesení rady obce 46/2020
 1155. Usnesení rady obce 47/2020
 1156. Usnesení rady obce 48/2020
 1157. Usnesení rady obce 49/2021
 1158. Usnesení rady obce 5/2019
 1159. Usnesení rady obce 5/2022
 1160. Usnesení rady obce 50/2021
 1161. Usnesení rady obce 51/2021
 1162. Usnesení rady obce 52/2021
 1163. Usnesení rady obce 53/2021
 1164. Usnesení rady obce 54/2021
 1165. Usnesení rady obce 55/2021
 1166. Usnesení rady obce 56/2021
 1167. Usnesení rady obce 57/2021
 1168. Usnesení rady obce 58/2021
 1169. Usnesení rady obce 59/2021
 1170. Usnesení rady obce 6/2019
 1171. Usnesení rady obce 6/2023
 1172. Usnesení rady obce 60/2021
 1173. Usnesení rady obce 61/2021
 1174. Usnesení rady obce 62.1/2021
 1175. Usnesení rady obce 62/2021
 1176. Usnesení rady obce 63/2021
 1177. Usnesení rady obce 64/2021
 1178. Usnesení rady obce 65/2021
 1179. Usnesení rady obce 66/2021
 1180. Usnesení rady obce 67/2021
 1181. Usnesení rady obce 68/2021
 1182. Usnesení rady obce 69/2021
 1183. Usnesení rady obce 7/2019
 1184. Usnesení rady obce 7/2023
 1185. Usnesení rady obce 70/2021
 1186. Usnesení rady obce 71/2022
 1187. Usnesení rady obce 72/2022
 1188. Usnesení rady obce 73/2022
 1189. Usnesení rady obce 74/2022
 1190. Usnesení rady obce 75/2022
 1191. Usnesení rady obce 76/2022
 1192. Usnesení rady obce 77/2022
 1193. Usnesení rady obce 78/2022
 1194. Usnesení rady obce 79/2022
 1195. Usnesení rady obce 8/2019
 1196. Usnesení rady obce 8/2023
 1197. Usnesení rady obce 80/2022
 1198. Usnesení rady obce 81/2022
 1199. Usnesení rady obce 82/2022
 1200. Usnesení rady obce 83/2022
 1201. Usnesení rady obce 84/2022
 1202. Usnesení rady obce 85/2022
 1203. Usnesení rady obce 9/2019
 1204. Usnesení rady obce 9/2023
 1205. Usnesení soudu č.j. 122 Nc 1302/2022-15 - stanovení data úmrtí, Jaroslav Kupczak; Adresát: Okresní soud Karviná - pobočka v Havířově
 1206. Usnesení zastupitelstva 1/2018
 1207. Usnesení zastupitelstva 1/2022
 1208. Usnesení zastupitelstva 10/2020
 1209. Usnesení zastupitelstva 11/2020
 1210. Usnesení zastupitelstva 12/2020
 1211. Usnesení zastupitelstva 13/2020
 1212. Usnesení zastupitelstva 14/2021
 1213. Usnesení zastupitelstva 15/2021
 1214. Usnesení zastupitelstva 16/2021
 1215. Usnesení zastupitelstva 17/2021
 1216. Usnesení zastupitelstva 18/2021
 1217. Usnesení zastupitelstva 19/2021
 1218. Usnesení zastupitelstva 2/2018
 1219. Usnesení zastupitelstva 2/2022
 1220. Usnesení zastupitelstva 20/2022
 1221. Usnesení zastupitelstva 21/2022
 1222. Usnesení zastupitelstva 22/2022
 1223. Usnesení zastupitelstva 23/2022
 1224. Usnesení zastupitelstva 3/2019
 1225. Usnesení zastupitelstva 3/2023
 1226. Usnesení zastupitelstva 4/2019
 1227. Usnesení zastupitelstva 4/2023
 1228. Usnesení zastupitelstva 5/2019
 1229. Usnesení zastupitelstva 6/2019
 1230. Usnesení zastupitelstva 7/2019
 1231. Usnesení zastupitelstva 8/2019
 1232. Usnesení zastupitelstva 9/2020
 1233. Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení a o možnosti se k podanému odvolání vyjádřit; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1234. Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení a o možnosti se k podanému odvolání vyjádřit; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1235. Uvědomění o zahájení navazujícího správního řízení ve věci: Žádost o povolení hornické činnosti dle Plánu dobyvání porubu č. 22 3952 v 39. sloji ve 22. kře v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové na lokalitě Karviná Důlního závodu 1; Adresát: Obvodní báňsk
 1236. Územní plán obce po změně č.2 - grafická část
 1237. Územní plán obce po změně č.2 - textová část
 1238. Územní rozhodnutí o umístění stavby "Doubrava - provizorní vedení 110 kV" obec Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1239. Územní rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1240. Územní rozhodnutí o umístění stavby; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1241. Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského k
 1242. Veřejná vyhláška - doručení Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o návrhu org. DIAMO, s.p., o.z. DARKOV na stanovení nového dobývacího prostoru v okr. Karviná a Usnesení o přerušení navazujícího správního řízení. Adresát: Obvodní báňský úřad
 1243. Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého
 1244. Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1245. Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1246. Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1247. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 49/2022, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1248. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 1249. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1250. Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 1251. Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení, oznámení o ukončení dokazování; V673/674, přeložka stožáru č. 54 SO 01.1 - Venkovní vedení VVN (PB č.53 - PB č. 54); Adresát: Městský úřad Orlová
 1252. Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1253. Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1254. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 1255. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Oznámení o ukončení dokazování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1256. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1257. Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací; Adresát: Zeměměřičský úřad Praha
 1258. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1259. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého
 1260. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně umístění stavby; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1261. Veřejná vyhláška - stavební povolení stavby "Rekultivace území Kotliny, varianta č.2 - přeložky dopravních staveb"; Adresát: Městský úřad Orlová
 1262. Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.12/2023 "V673/674, přeložka stožáru č.54 SO 01.1 - Venkovní vedení VVN (PB č.53 - PB č.54); Adresát: Městský úřad Orlová
 1263. Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č. 1; Adresát: Obec Doubrava
 1264. Veřejná vyhláška - Změna č.2 Územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č.2; Adresát: Obec Doubrava
 1265. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek;Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1266. Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 1267. Veřejná vyhláška Českého báňského úřadu včetně usnesení o námitkách podjatosti; Adresát: Český báňský úřad Praha
 1268. Veřejná vyhláška čj. 1782781/23/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2023; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1269. Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1270. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí 2016; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1271. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2016; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1272. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2018; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj
 1273. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2021; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1274. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2022; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1275. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitosti na rok 2019; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1276. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitých věcí za rok 2020; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1277. Veřejná vyhláška OBÚ včetně Usnesení o prodloužení lhůty; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1278. Veřejná vyhláška opatření obecné povahy; Adresát Ministerstvo zemědělství
 1279. Veřejná vyhláška- oznámení o uložení písemnosti
 1280. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka samosprávného celku: referent na úseku rozpočtu, financování a účetnictví; Adresát: Obec Doubrava
 1281. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku (kumulované pracoviště) "referent státní správy a samosprávy na úseku finanční správy a matriky"; Adresát: Obec Doubrava
 1282. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku: referent na úseku rozpočtu, financování a účetnictví; Adresát: Obec Doubrava
 1283. Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené působnosti na úseku přestupků; Adresát: Obec Doubrava
 1284. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019; Adresát: Obec Doubrava
 1285. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2019; Adresát: Obec Doubrava
 1286. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 1/2020; Adresát: Obec Doubrava
 1287. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 7/2023; Adresát: Obec Doubrava
 1288. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 8/2023; Adresát: Obec Doubrava
 1289. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2021; Adresát: Obec Doubrava
 1290. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2022; Adresát: Obec Doubrava
 1291. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 1292. Veřejnoprávní smlouvy
 1293. Víceúčelové hřiště u základní školy
 1294. Víceúčelové sportovní hřiště v obci Doubrava; konec lhůty pro podání nabídek 26.09.2018
 1295. Vítejte na nových webových stránkách obce
 1296. Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1297. Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování, informace o zřízení telefonní linky; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 1298. Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování; informace o zřízení volebních stanovišť; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 1299. VOLBY 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1300. Volby 2022 - Počty podpisů na peticích; Adresát: Městský úřad Orlová
 1301. Volby 2022 - Podávání kandidátních listin; Adresát: Městský úřad Orlová
 1302. Volby 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin podaných volebními stranami pro volby do Zastupitelstva obce Doubrava konané ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Městský úřad Orlová
 1303. Volby 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, počtu okrsků a jejich sídel v době konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1304. VOLBY 2022 - Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1305. Všeobecné podmínky
 1306. Výběrové řízení na prodej osobního automobilu; Adresát: Obec Krásná
 1307. Výměna světel veřejného osvětlení v obci Doubrava, termín pro podání nabídek do 26.08.2020 do 15:00 hodin
 1308. Výměna zdroje tepla v budově Obecního úřadu Doubrava č.p.599, termín pro podání nabídek do 09.02.2022 do 13:00 hodin
 1309. Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2014; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1310. Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1311. Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1312. Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1313. Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1314. Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 1315. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1316. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 1317. Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1318. Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1319. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1320. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1321. Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1322. Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1323. Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle 106/1999 Sb.
 1324. Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1325. Vyrozumění o skončení dokazování a o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1326. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1327. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1328. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Obvodní báňský úřad Ostrava
 1329. Výstavba beachvolejbalového kurtu na koupališti v Doubravě. Konec lhůty pro podání nabídek 07.10.2015
 1330. Výzva o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.06.2018, č.j. SBS 16708/2018/ČBÚ-21/2; Adresát: Krajský soud v Ostravě
 1331. Výzva vlastníkům nemovitostí - zaslání seznamu nemovitých věcí podle §65 zákona 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1332. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
 1333. Žádost o povolení k umístění pevné překážky
 1334. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 1335. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 1336. Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace
 1337. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
 1338. Žádost o přidělení bytu
 1339. Žádost o stavební povolení
 1340. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 1341. Žádost o vydání povolení připojení místní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci
 1342. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 1343. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 1344. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 1345. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 1346. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 1347. Žádost o vydání společného povolení
 1348. Žádost o výměnu obecního bytu
 1349. Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 1350. Zahájení navazujícího správního řízení ve věci povolení hornické činnosti dle plánu přípravy porubů č. 112831, 112832 ve 28. sloji v 11. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1351. Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023, změna závěru - ukončení hornické činnosti; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1352. Zájezd pro seniory a jejich případný doprovod - Velehrad, Buchlovice
 1353. Zajištění dopravy osob - školní spoj. Konec lhůty pro podání nabídek: 15.12.2015 do 09:00 hodin
 1354. Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v obci Doubrava
 1355. Zakázka malého rozsahu na stavební práce - "Výměna oken a dveří v budově č.p. 462 - Národní dům"
 1356. Základní informace o naučné stezce
 1357. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1358. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1359. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1360. Záměr prodeje částí pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1361. Záměr prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1362. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1363. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1364. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1365. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1366. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1367. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1368. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1369. Záměr pronájmů částí pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1370. Záměr pronájmu části střechy bytového domu; Adresát: Obec Doubrava
 1371. Záměr pronájmu letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1372. Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamy na střešní konstrukci dřevěných altánů; Adresát: Obec Doubrava
 1373. Záměr pronájmu pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1374. Záměr směny pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1375. Záměr směny pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1376. Záměr výpůjčky nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1377. Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou na pronájem pozemků a prostorů sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1378. Záměr změny pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1379. Záměr změny uzavřené nájemní smlouvy o pronájmu pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1380. Zápis č. 2 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 22.08.2012
 1381. Zápis č.1 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 06.06.2012
 1382. Zápis č.10 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 21.10.2013
 1383. Zápis č.11 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 02.12.2013
 1384. Zápis č.12 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 06.02.2014
 1385. Zápis č.13 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 07.04.2014
 1386. Zápis č.4 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 12.11.2012
 1387. Zápis č.5 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 10.12.2012
 1388. Zápis č.6 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 15.01.2013
 1389. Zápis č.7 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 08.04.2013
 1390. Zápis č.8 z jednání osadního výboru Na Hranicích 17.06.2013 - 17.06.2013
 1391. Zápis č.9 z jednání osadního výboru Na Hranicích 02.09.2013 - 02.09.2013
 1392. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1393. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce; Adresát: Městský úřad Orlová
 1394. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.1, konaného dne 05.11.2018
 1395. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.1, konaného dne 19.10.2022
 1396. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.10, konaného dne 11.05.2020
 1397. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.11, konaného dne 17.06.2020
 1398. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.12, konaného dne 16.09.2020
 1399. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.13, konaného dne 16.12.2020
 1400. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.14, konaného dne 10.02.2021
 1401. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.15, konaného dne 21.04.2021
 1402. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.16, konaného dne 16.06.2021
 1403. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.17, konaného dne 15.09.2021
 1404. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.18, konaného dne 15.11.2021
 1405. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.19, konaného dne 15.12.2021
 1406. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.2, konaného dne 12.12.2018
 1407. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.2, konaného dne 14.12.2022
 1408. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.20, konaného dne 23.02.2022
 1409. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.21, konaného dne 20.04.2022
 1410. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.22, konaného dne 15.06.2022
 1411. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.23, konaného dne 14.09.2022
 1412. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.3, konaného dne 04.02.2019
 1413. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.3, konaného dne 22.02.2023
 1414. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.4, konaného dne 19.04.2023
 1415. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.4, konaného dne 20.02.2019
 1416. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.5, konaného dne 10.04.2019
 1417. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.6, konaného dne 12.06.2019
 1418. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.7, konaného dne 11.09.2019
 1419. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.8, konaného dne 11.12.2019
 1420. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.9, konaného dne 12.02.2020
 1421. Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava
 1422. Zásady pro vydávání Obecního zpravodaje
 1423. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1424. Závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1425. Závěrečná zpráva o realizaci individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
 1426. Záznam o změně číselného označení příjmů schváleného rozpočtu obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 1427. Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce
 1428. Zdobení stromečků a pečení perníčků, adventní čas
 1429. Zimní údržba 2022/2023
 1430. Změna č.1 územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č.1; Adresát: Městský úřad Orlová
 1431. Zpráva z průzkumu veřejného mínění Na Hranicích - 17.04.2013
 1432. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1433. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1434. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1435. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1436. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1437. Zveřejnění informace o posudku o vlivech záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023" na životní prostředí; Adresát: Obec Doubrava
 1438. Zveřejnění informace o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023" na životní prostředí; Adresát: Obec Doubrava
 1439. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění podmínek; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1440. Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1441. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1442. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1443. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1444. Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné a stočné za rok 2014; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1445. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 1/2017; Adresát: Obec Doubrava
 1446. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 1/2018; Adresát: Obec Doubrava
 1447. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 4/2016; Adresát: Obec Doubrava
 1448. Zveřejnění záměru - pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1449. Zveřejnění záměru o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1450. Zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 81 - Dřevěnka pro účely regionálního vzdělávání; Adresát: Obec Doubrava
 1451. Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1452. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1453. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků a prostor určených k podnikání v areálu"zámku Doubrava"; Adresát: Obec Doubrava
 1454. Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1455. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1456. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1457. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1458. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1459. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1460. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1461. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1462. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz