Rejstřík stránek

 

 1. Aktuality
 2. Baník OKD
 3. Chráněná ložisková území
 4. Dětmarovice
 5. Dinopark
 6. Dolní Lutyně
 7. Dotace z rozpočtu obce
 8. Doubravská naučná stezka
 9. E.I.A - dokumentace
 10. Facebook
 11. Finanční hospodaření obce
 12. Firmy v obci
 13. Formuláře ke stažení
 14. Hlášení poruch
 15. Hřbitovní správa
 16. Kalendář akcí
 17. Kanalizace
 18. Karviná
 19. Kontakty
 20. Licitace obecních bytů
 21. Mapa obce
 22. Mapa stránek
 23. Mapa vývěsních míst
 24. Mateřská škola
 25. Mateřská škola
 26. Místní poplatky
 27. NAŠE DOUBRAVA, z.s.
 28. Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
 29. O naší obci
 30. Občan server - mapy obce
 31. OBEC
 32. Obec Doubrava
 33. Obecní kalendář 2024 - recepty ke stažení
 34. Obecní knihovna
 35. OBECNÍ ÚŘAD
 36. Obecní zpravodaj
 37. Obecní zpravodaj
 38. Obecní zpravodaj
 39. Ochrana osobních údajů
 40. Odpady
 41. Orlová
 42. Petrovice u Karviné
 43. Petřvald
 44. Poplatek za odpad
 45. Portál občana
 46. Portál veřejné správy
 47. Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
 48. Pověsti
 49. Povinně zveřejňované informace
 50. Právní předpisy obce
 51. PRO OBČANY
 52. PRO TURISTY
 53. Prohlášení o cookies
 54. Prohlášení o přístupnosti
 55. Projekty
 56. Pronájem prostor v Národním domě
 57. Registr oznámení
 58. Rejstřík stránek
 59. Rozpočet
 60. SAMOSPRÁVA
 61. Sbor dobrovolných hasičů Doubrava
 62. Silniční správní úřad
 63. Školní autobus
 64. Sociální oblast
 65. Společenské obřady, vítání občánků
 66. Spolky a organizace
 67. Stanoviska obce k hornické činnosti
 68. Stavební úřad
 69. Stránka nebyla nalezena
 70. Strategický plán rozvoje obce
 71. Taxík Maxík
 72. Turistické zajímavosti
 73. Úřední deska
 74. Úřední deska
 75. Úřední hodiny a kontakty
 76. Usnesení rady obce
 77. Usnesení rady obce
 78. Usnesení zastupitelstva
 79. Územní plán obce
 80. Veřejná sbírka - zámek, dřevěnka
 81. Veřejné zakázky
 82. Víceúčelové hřiště
 83. Vnitřní věci
 84. Vznik a název obce
 85. Základní škola
 86. Základní škola
 87. Zápisy ze zasedání zastupitelstva
 88. Zastupitelstvo a rada obce
 89. Zimní údržba
 90. Životní prostředí
 91. Znak a prapor obce
 92. Zpravodaj ke stažení
 93. "Nová výsadba u mateřské školy"
 94. "Rekonstrukce kotelny - Plynová kotelna pro vytápění MŠ Doubrava"
 95. "Rekonstrukce kotelny - Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava"
 96. „Koše na BIO odpad do každé domácnosti“
 97. „Modernizace odborné učebny v ZŠ Doubrava“
 98. „Projektová dokumentace – Výstavba dětských hřišť v Doubravě“
 99. „Stavební úpravy zázemí v budově hasičské zbrojnice v Doubravě“
 100. „Virtuální realita ve výuce ZŠ Doubrava“
 101. „Vybudování kanalizačních stok „A“, „B“, „B-1“ v Doubravě“ (01487/2023/ŽPZ)
 102. 2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní školy v obci Doubrava (okres: Karviná)
 103. Aktuální informace k ZŠ a MŠ Doubrava (aktualizace k 15.04.2024)
 104. Banické Šibřinky
 105. Baník OKD Doubrava - Smažení vaječiny a turnaj v nohejbale
 106. Bezpečně o Velikonocích - preventivní program Policie ČR
 107. Blahopřání jubilantům - souhlas
 108. Březnové kulturní akce v naší obci
 109. BURZA POVOLÁNÍ
 110. Čaj o půl čtvrté
 111. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 112. Cestovatelská přednáška na ZŠ Doubrava
 113. Chlazení není jen lednice - soutěž
 114. Chráněná ložisková území
 115. Článek osadního výboru v nezkrácené verzi - září 2013 - 11.09.2013
 116. Co dělat v případě ohrožení agresivním psem?
 117. Country bál
 118. Další ročník soutěže o nejlepšího sběrače a třídiče vyprodukovaného odpadu
 119. Den IZS
 120. Den otevřených dveří v mateřské škole
 121. Den otevřených dveří základní školy
 122. Den otevřených dveří ZŠ Doubrava
 123. Deváťáci prvňáčkům aneb „Velcí pomáhají malým“
 124. Divadelní představení pro občany obce - OLIVER
 125. Dodatečné povolení
 126. Doporučení k aktuální epidemiologické situaci - koronavirus; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava
 127. Dopravní omezení v obci Doubrava, duben – červenec 2024
 128. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení k žádosti ve věci povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 129. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 130. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 131. Doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 132. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezkého a Olomouckého
 133. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 134. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 135. Doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 136. Doručení rozhodnutí předsedy Českého báňského úřadu o rozkladu podaném proti usnesení Českého báňského úřadu; Adresát: Český báňský úřad
 137. Doručení rozhodnutí vydané v odvolacím řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 138. Doručení rozhodnutí vydané v odvolacím řízení; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 139. Doručení sdělení o podaných odvoláních proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 140. Doručení usnesení o přerušení správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 141. Doručení usnesení o zastavení řízení a oznámení o zrušení ústního jednání; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 142. Doručení usnesení o zastavení řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 143. Doručení uvědomění o odvolání účastníků řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 144. Doručení uvědomění o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad
 145. Doručení vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad při území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 146. Doručení vyrozumění o pokračování v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 147. Doručení vyrozumění o pokračování ve správním řízení, o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí k žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro
 148. Doručení vyrozumění o skončení dokazování k žádosti organizae OKD, a.s., ve věci povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 149. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí, v navazujícím správním řízení k žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro úz
 150. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 151. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 152. Doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 153. Dotace z rozpočtu obce na rok 2024
 154. Doubravské slavnosti
 155. DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI 2023
 156. Doubravský RETRO PLES
 157. Drakiáda 2012
 158. Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitostí; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava
 159. Dražební vyhláška - oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 160. Dražební vyhláška - oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 161. Dražební vyhláška - oznámení konání opakovaného dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 162. Dražební vyhláška - oznámení o dražbě movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 163. Dražební vyhláška - oznámení o konání dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 164. Dražební vyhláška a oznámení konání dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Břeclav
 165. Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné; Adresát: PROKONZULTA a.s.
 166. Dražební vyhláška o dražbě movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 167. Dražební vyhláška o dražbě movitých věcí; Adresát: JUDr. Juraj Podkonický
 168. Dražební vyhláška o elektronické dražbě nemovitých věcí; Adresát: Sobíšková Zuzana, soudní exekutor Praha
 169. Dražební vyhláška o konání dobrovolné dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 170. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 171. Dražební vyhláška o konání dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 172. Dražební vyhláška o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 173. Dražební vyhláška o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 174. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 175. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 176. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 177. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 178. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 179. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 180. Dražební vyhláška o oznámení elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 181. Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 182. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 183. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 184. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 185. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Klatovy
 186. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 187. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 188. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Exekutorský úřad Cheb
 189. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Exekutorský úřad Cheb
 190. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých; Adresát: Mgr. Zuzana Sobíšková
 191. Dražební vyhláška o stanovení dražebního roku; Adresát: Okresní soud v Ostravě
 192. E.I.A. dokumentace
 193. Elektronická verze Obecního zpravodaje
 194. Elektronická verze Obecního zpravodaje - duben 2024
 195. Elektronická verze Obecního zpravodaje - květen 2024
 196. Elektronická verze Obecního zpravodaje 1/2024
 197. Elektronická verze Obecního zpravodaje 2/2024
 198. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 199. Exkurze na Obecní úřad Doubrava
 200. GDPR
 201. GDPR - informování subjektu údajů
 202. Hlášení poruch veřejného osvětlení
 203. Hledáme nájemce letního koupaliště
 204. INF 1/2013 - Investiční záměry plánované obcí Doubrava na rok 2013
 205. INF 1/2014 Žádost o informaci ve věci stanovisek k ražbám důlních děl
 206. INF 1/2015 Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům na rok 2015
 207. INF 1/2016 Žádost o informaci o investičních plánech na rok 2016
 208. INF 1/2017 Žádost o poskytnutí informace - datum připsání částky 1,900 tis. Kč od MF ČR v rámci projektu "odkanalizování obce Doubrava" na účet obce a zaslání kopie výpisu z bankovního účtu obce Doubrava.
 209. INF 1/2018 Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informace o osobách, které mají dluh vůči obci a poskytnutí seznamu nemovitých věcí ve vlastnictví obce, které jsou užívány nájemcem
 210. INF 1/2019 Žádost o poskytnutí informace - podané nabídky ve smyslu veřejných zakázek.
 211. INF 1/2020 Informace o technických parametrech svítidel společnosti ELTOM, s.r.o.
 212. INF 1/2021 Žádost o poskytnutí informace - zodpovězení otázek a přeposlání případných podkladových materiálů
 213. INF 1/2022 Žádost o poskytnutí informace o dodavatelích elektrické energie.
 214. INF 1/2023 Poskytnutí informace - o evidování stížností na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ Doubrava
 215. INF 1/2024 Poskytnutí informace, které se týkají fotovoltaických elektráren
 216. INF 10/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace související se sociálním bydlením
 217. INF 10/2024 Poskytnutí informace - informace týkající se vyúčtování odběru zemního plynu a elektřiny včetně kopie uzavřených smluv o sdružených službách dodávky elektřiny
 218. INF 11/2024 Poskytnutí informace - informace týkající se nakládání s majetkem obce; kontrola využívání referentských vozidel obce
 219. INF 12/2024 Poskytnutí informace - informace týkající se webové stránky obce Doubrava
 220. INF 2/2013 - Zajištění služeb v obci Doubrava v oblasti nakládání s odpady, zimní a letní údržby komunikací a údržby veřejné zeleně
 221. INF 2/2014 Žádost o informaci ve věci stanoviska k ražbám důlních děl
 222. INF 2/2015 Žádost o poskytnutí informace k využívání právního informačního systému pro obce
 223. INF 2/2016 Žádost o informaci dle stavební dokumentace k obecní komunikaci obce Doubrava
 224. INF 2/2017 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn uvolněného člena zastupitelstva a všech členů rady obce včetně odvodů za období 2014-2016.
 225. INF 2/2018 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn členů zastupitelstva 2017 - 30.06.2018.
 226. INF 2/2019 Žádost o poskytnutí informace - informací souvisejících s implementací GDPR.
 227. INF 2/2020 Informace o počtu zájemců o výstavbu rodinných domů v obci Doubrava a seznam aktuálních možných ploch pro okamžitou výstavbu rodinných domů.
 228. INF 2/2021 Žádost o poskytnutí informace o vlastní činnosti soudu a otázky k formálním a nepřijatelným jevům probíhajícího procesu.
 229. INF 2/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 230. INF 2/2023 Poskytnutí informace - komunikace obce Doubrava prostřednictvím sociálních sítí
 231. INF 2/2024 Poskytnutí informace, které se týkají činnosti Městské policie Orlová v katastru obce Doubrava
 232. INF 3/2013 Programové vybavení a využití svobodného software
 233. INF 3/2014 Žádost o informaci ve věci písemného vyjádření obce Doubrava k dopisu MŽP - pokračování hornické činnosti
 234. INF 3/2016 Žádost o poskytnutí informace - nahlédnutí do stavební dokumentace k obecní komunikaci
 235. INF 3/2017 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn vyjmenovaných neuvolněných členů zastupitelstva za období 2014-2016.
 236. INF 3/2018 Žádost o poskytnutí informace - výše odměn členů zastupitelstva 2014 - 30.06.2018.
 237. INF 3/2020 Informace o místě a počtu umístěných psů v útulcích.
 238. INF 3/2021 Žádost o poskytnutí informace o demolici a následné výstavbě v lokalitě finským domků v Doubravě.
 239. INF 3/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 240. INF 3/2023 Poskytnutí informací - Odstraňování staveb jejichž vlastníky jsou právnické osoby
 241. INF 3/2024 Poskytnutí informace, které se týkají investičních plánů obce; seznam stavebních projektů, které budou financovány z rozpočtu obce Doubrava nebo veřejných rozpočtů v roce 2024
 242. INF 4/2013 Žádost o informaci o vyčleněných nástěnkách nebo jiných plochách pro vylepení volebních plakátů
 243. INF 4/2014 Opětovné sdělení a zaslání písemného vyjádření k dopisu MŽP - pokračování hornické činnosti
 244. INF 4/2016 Žádost o poskytnutí informace - seznam všech bankovních účtů a zaslání kopie posledně uzavřené darovací smlouvy
 245. INF 4/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace o investičních plánech obce pro rok 2017, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
 246. INF 4/2018 Žádost o poskytnutí informace - informace o kastračním programu v obci.
 247. INF 4/2022 Poskytnutí informace ohledně řízení o odstranění staveb na území obce.
 248. INF 4/2023 Poskytnutí informací - informace týkající se fotovoltaických elektráren
 249. INF 4/2024 Poskytnutí informace týkající se sdělení projektového manažera Operačního programu životního prostředí
 250. INF 5/2013 Žádost o informaci o složení zastupitelstva obce
 251. INF 5/2017 Žádost o poskytnutí informace - způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci
 252. INF 5/2022 Poskytnutí informace - zodpovězení otázek k zaslaným materiálům.
 253. INF 5/2024 Poskytnutí informací týkajících se členství obce Doubrava ve spolku MAS Bohumínsko
 254. INF 6/2013 Žádost o informaci o investičních plánech a stavebních pracech na rok 2014
 255. INF 6/2017 Žádost o poskytnutí informace - veřejné osvětlení v obci
 256. INF 6/2022 Poskytnutí informace - odstranění staveb v lokalitě finské domky
 257. INF 6/2024 Poskytnutí informací týkajících se programu Zastupitelstva obce Doubrava - nabídka prodeje souboru nemovitostí společnosti Heimstaden Czech s.r.o. obci Doubrava
 258. INF 7/2017 Žádost o poskytnutí informace - odpadové hospodářství v obci
 259. INF 7/2022 Poskytnutí informace - odstranění staveb
 260. INF 7/2024 Poskytnutí informace - zaslání materiálů pro zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13.03.2024
 261. INF 8/2017 Žádost o poskytnutí informace - informace týkající se smlouvy o nájmu pozemků a prostorů sloužící k podnikání
 262. INF 8/2022 Poskytnutí informace - o evidování nevyřízených stížností na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ Doubrava
 263. INF 8/2024 Poskytnutí informace - zaslání aktuálního Jednacího řádu Zastupitelstva obce Doubrava a odůvodnění nezveřejnění výše uvedeného dokumentu na webové stránce obce.
 264. INF 9/2017 Žádost o poskytnutí informace - opatření proti škodlivým ptákům
 265. INF 9/2024 Poskytnutí informace - poskytnutí specifických informací týkajících se odstranění staveb
 266. Informace k dani z nemovitých věcí
 267. Informace k očkování psů
 268. Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v MS kraji
 269. Informace o dokončení sanace prostoru "kopce Ujala"; Adresát: Obec Doubrava
 270. Informace o konání 1. zasedání (ustavující) Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 19. října 2022 v 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 271. Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 11. května 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 272. Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 17. června 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 273. Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16. září 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 274. Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16.prosince 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava
 275. Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 10.února 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 276. Informace o konání 14.zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 24.října 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 277. Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 21.dubna 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 278. Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 16. června 2021 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 279. Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 15. listopadu 2021, v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 280. Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. prosince 2021 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 281. Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. prosince 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 282. Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 23.února 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 283. Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. dubna 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 284. Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. června 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 285. Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. září 2022 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 286. Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 22. února 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 287. Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 10. dubna 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 288. Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. června 2023 v 16 hodin 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 289. Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. června 2019 v 16 hod. a 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 290. Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. září 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 291. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 11. září 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 292. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. září 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 293. Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 30. října 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 294. Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 11. prosince 2019 v 16 hod. 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 295. Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 26. října 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 296. Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. února 2020 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 297. Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Velký sesuv Doubrava - doplnění kraje lavice"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 298. Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 299. Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obec Doubrava
 300. Informace o zahájeném řízení o žádosti o vydání společného povolení stavebního záměru; Adresát: Městský úřad Orlová
 301. Informace o zahájeném řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 302. Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Doubrava na rok 2018 a návrhu rozpočtového výhledu obce Doubrava na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 303. Informace o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 304. Informace o zveřejnění Návrhu Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 305. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 18 obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 306. Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 19 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 307. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 308. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 309. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 pro rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 310. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1; Adresát: Obec Doubrava
 311. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 312. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 313. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 314. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 315. Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.9 a č.10 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 316. Informace o zveřejnění rozpočtových opatření č. 2-4 obce Doubrava na rok 2018 a 5 a 6 obce Doubrava na rok 2018. Adresát: Obec Doubrava
 317. Informace o zveřejnění rozpočtu obce Doubrava na rok 2018 a rozpočtového výhledu obce Doubrava 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 318. Informace o zveřejnění Rozpočtu obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 319. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 320. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 321. Informace o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.3 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 322. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 323. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 10 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 324. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 13 a 14 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 325. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 16 a 17 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 326. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4 - oprava obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 327. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 6 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 328. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 8 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 329. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 8 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 330. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 331. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2021
 332. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: obec Doubrava
 333. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 334. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Oprava obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 335. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 336. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 337. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 338. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.10 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 339. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 340. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 341. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 342. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 Obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 343. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 344. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.11 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 345. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 - OPRAVA obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 346. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 347. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 348. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 Obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 349. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 350. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.12 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 351. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.13 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 352. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.13 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 353. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.15 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 354. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.18 obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 355. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 356. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 357. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 358. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 359. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 360. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2; Adresát: Obec Doubrava
 361. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 362. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 363. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 364. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 365. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 366. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 367. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 368. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 369. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 370. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 371. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 372. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 373. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 374. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 375. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 376. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 377. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 378. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 379. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 380. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 381. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 382. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 383. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 384. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 385. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7 Oprava obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 386. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 387. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 388. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 389. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 390. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 391. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 392. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 393. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 394. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 395. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 396. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 397. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021; Adresát: Obec Doubrava
 398. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 399. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 400. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 401. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 402. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 403. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 404. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 405. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 406. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 407. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 408. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtového výhledu, záv.účtu a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 409. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 410. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 411. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 412. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2020; Obec Doubrava
 413. Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Obce Doubrava za rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 414. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 415. Informace o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2022-2024 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 416. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022; Adresát: Obec Doubrava
 417. Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020. Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 418. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 419. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 420. Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 421. Informace pro nájemníky nejen obecních bytů
 422. Informace pro občany o plánovaných službách finančního úřadu, spojených s podáváním přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 423. Informace pro obyvatele finských domků a desetidomků
 424. Informace týkající se odpadu dle zákona 541/2020
 425. Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize
 426. Jarní taneční zábava SDH Doubrava
 427. Jednací řád Osadního výboru Na Hranicích - 06.06.2012
 428. Jízdní řád účelového školního spoje 2021/2022 - ZMĚNA OD 03.11.2021
 429. Jízdní řád účelového školního spoje 2022/2023
 430. Jízdní řád účelového školního spoje na školní rok 2017/2018
 431. Jízdní řád účelového školního spoje na školní rok 2019/2020
 432. KALENDÁŘ 2022 - RECEPTY KE STAŽENÍ
 433. Kalendář obce na rok 2024
 434. Knihovna bude přes prázdniny uzavřena
 435. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovníka místa ředitele/ředitelky Základní školy Doubrava, příspěvkové organizace, okres Karviná; Adresát: Obec Doubrava
 436. Koše na BIO jsou vydávány do domácností
 437. Koše na bioodpad jsou stále k dispozici občanům
 438. Kulturní a společenské akce - červen 2024
 439. KULTURNÍ AKCE 2023
 440. Malujeme pro radost - již desátý ročník této soutěže
 441. Máme doma předškoláka - setkání rodičů k tomuto tématu v MŠ Doubrava
 442. MAP II - ORP Orlová - 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
 443. Mapa - 04.06.2012
 444. Máte doma předškoláka...?
 445. Michal Tučný revival band v Národním domě
 446. Mikulášská laťka
 447. Mikulášská nadílka
 448. Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 449. Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 450. Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě
 451. Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 452. Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 453. Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 454. Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 455. Mimořádné opatření č.4 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Adresát: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 456. Mimořádné opatření č.8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě; Adresát: Magistrát města Karviné
 457. Mimořádné opatření přijaté v souvislosti s onemocněním COVID-19 - zákaz konání hromadných akcí; Adresát: Ministerstvo zdravotnictví ČR
 458. Myslivecký ples
 459. Na obecním úřadě si můžete prohlédnout navrácený zvon
 460. Nabídka movitých věcí k prodeji
 461. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 462. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 463. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 464. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 465. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 466. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 467. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad
 468. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 469. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 470. Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 471. Nařízení města Orlová č. 1/2015; Adresát: Město Orlová
 472. Nařízení města Orlová č. 1/2017, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a za střežení odtažených vozidel na území města Orlová; Adresát: Městský úřad Orlová
 473. Nařízení města Orlová č. 2/2015, kterým se mění nařízení města č.1/2015, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu; Adresát: Město Orlová
 474. Nařízení města Orlová č. 2/2017 "Tržní řád"; Adresát: Město Orlová
 475. Nařízení města Orlová č. 3/2015 Tržní řád; Adresát: Město Orlová
 476. Nářízení města Orlová č. 3/2016, kterým se zrušuje Nařízení města Orlová č. 1/2015, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu, ve znění nařízení č. 2/2015; Adr
 477. Nařízení města Orlová č. 3/2017 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě Orlová; Adresát: Město Orlová
 478. Nařízení města Orlová č.1/2018 kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu; Adresát: Město Orlová
 479. Nařízení obce Orlová č. 1/2016, Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov); Adresát: Město Orlová
 480. Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy; Adresát: Krajská vet
 481. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 482. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 483. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 484. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 485. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 486. Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 487. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji; Adresát: Státní veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 488. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji; Adresát: Státní veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 489. Nařízení Státní veterinární správy - ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Orlová; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinárn
 490. Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017814-T ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy; Adresát: Krajská vete
 491. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/172220-T - ptačí chřipka; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 492. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/009988-T - ptačí chřipka; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 493. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/014653-T - Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření; Adresát: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
 494. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/062808-T o mimořádných veterinárních opatřeních - zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka); Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Mo
 495. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/065986-T - změna mimořádných veterinárních opatření; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
 496. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/079812-T o ukončení ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka); Adresát: Krajská veterinární správa Státní veterinární sp
 497. Nařízení Státní veterinární správy o ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava; Adresát: Krajská veterinární správa Státní veteri
 498. Nařízení ústního jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 499. Nařízení ústního jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 500. Navedení platby na SIPO
 501. Návod pro občana - změna trvalého pobytu
 502. Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek; Adresát: Magistrát města Karviná
 503. Návrh opatření obecné povahy č. 34/2020 - obec Doubrava a výzva k uplatnění námitek nebo připomínek; Adresát: Městský úřad Orlová
 504. Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Ministerstvo obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
 505. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Olomouc
 506. Návrh opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 507. Návrh rozpočtového výhledu obce Doubrava na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 508. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2015; Adresát: Obec Doubrava
 509. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2016; Adresát: Obec Doubrava
 510. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 511. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
 512. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 513. Návrh rozpočtu Obce Doubrava na rok 2022; Adresát: Obec Doubrava
 514. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 515. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2024
 516. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2024; Adresát: Obec Doubrava
 517. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 518. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 519. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 520. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 521. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 522. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 523. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 524. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 525. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2024; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 526. Návrh schváleného rozpočtu na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 527. Návrh střednědobého výhledu obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026; Adresát: Obec Doubrava
 528. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 529. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026; Adresát. Svazek měst a obcí okresu Karviná
 530. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 531. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava na rok 2018; Adresát: Obec Doubrava
 532. Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2014; Adresát: Obec Doubrava
 533. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2015; Adresát: Obec Doubrava
 534. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2016; Adresát: Obec Doubrava
 535. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 536. Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2020
 537. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 538. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 539. Návrh Závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
 540. Návrh závěrečného účtu obce obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava
 541. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2014, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2014; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 542. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2015, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2015; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 543. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2016, zpráva o přezkumu hospodaření svazku za rok 2016 a zpráva o inventarizaci k 31.12.2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 544. Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 545. Návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 546. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 547. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 548. Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 549. Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 550. Názory zastupitelů - zpravodaj 1/2020
 551. Názory zastupitelů - zpravodaj 12/2018
 552. Nová vedoucí odboru hospodářsko-správního
 553. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/1997 - o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené z
 554. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2010 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 555. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád obce; Adresát: Obec Doubrava
 556. Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/93 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřské školy a školní družiny.
 557. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů
 558. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 559. Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí
 560. Obecně závazná vyhláška č.2/2005, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky číslo: 1/1992 - Vyhláška obce Doubrava o ustanovení doby nočního klidu v obci; 2/1993 - Vyhláška obecního úřadu Doubrava o kolektivní ochraně obyvatelstva a dislokaci stálých úkrytů;
 561. Obecně závazná vyhláška č.2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2009 - o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti.
 562. Obecně závazná vyhláška č.3/2002 o znaku a praporu obce Doubrava a jejich užívání.
 563. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.3/2010, o místním poplatku ze psů
 564. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava
 565. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava
 566. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 567. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 568. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 569. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Doubrava.
 570. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 571. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 572. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2015 Požární řád obce
 573. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2015 Požární řád obce; Adresát: Obec Doubrava
 574. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2016, o nočním klidu; Adresát: Obec Doubrava
 575. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 576. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 577. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 578. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
 579. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 580. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2023 o nočním klidu
 581. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 582. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2016, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 583. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Adresát: Obec Doubrava
 584. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 585. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubr
 586. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 587. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 588. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; Adresát: Obec Doubrava
 589. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2014; Adresát: Obec Doubrava
 590. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 591. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 592. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2016, o nočním klidu
 593. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Adresát: Obec Doubrava
 594. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.3/2023 o regulaci hlučných činností
 595. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 596. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.5/2023 o místním poplatku ze psů
 597. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.6/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava
 598. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.7/2023, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubrava
 599. Obecní byty se budou přidělovat formou licitace
 600. Obecní hřbitov
 601. Obecní zpravodaj, březen 2023
 602. Obecní zpravodaj, březen 2024
 603. Obecní zpravodaj, červen 2023
 604. Obecní zpravodaj, červenec, srpen 2023
 605. Obecní zpravodaj, duben 2023
 606. Obecní zpravodaj, duben 2024
 607. Obecní zpravodaj, květen 2023
 608. Obecní zpravodaj, květen 2024
 609. Obecní zpravodaj, leden 2023
 610. Obecní zpravodaj, leden 2024
 611. Obecní zpravodaj, listopad 2023
 612. Obecní zpravodaj, prosinec 2023
 613. Obecní zpravodaj, říjen 2023
 614. Obecní zpravodaj, únor 2023
 615. Obecní zpravodaj, únor 2024
 616. Obecní zpravodaj, září 2023
 617. Objednávka inzerce v Obecním zpravodaji - formulář
 618. Očkování psů
 619. Ohlášení dokončení stavby
 620. Ohlášení k místnímu poplatku za odpad
 621. Ohlášení odstranění
 622. Ohlášení stavby
 623. Okruh údajů, které poplatník místních poplatků nemusí správci poplatku ohlašovat; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 624. Opatření obecné povahy č. 01/2024, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při údržbě, opravě a uzavírce silnic II. a III. tříd v územním obvodu obce Orlová v r.2024; Adresát: Město Orlová
 625. Opatření obecné povahy č. 2/2022; Adresát: Městský úřad Orlová
 626. Opatření obecné povahy č. 29/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 627. Opatření obecné povahy č. 34/2020; Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 628. Opatření obecné povahy č. 38/2023; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 629. Opatření obecné povahy č. 40/2020; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při údržbě, opravě a uzavírce silnic II. a III. tříd v územním obvodu obce Orlová v roce 2021; Adresát: Městský úřad Orlová
 630. Opatření obecné povahy č. 54/2021; Adresát: Městský úřad Orlová
 631. Opatření obecné povahy č. 73/2022, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Adresát: Městský úřad Orlová
 632. Opatření obecné povahy č.13/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 633. Opatření obecné povahy č.2/2022 - změna č.1; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 634. Opatření obecné povahy č.28/2024 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve městě Orlová a v obci Doubrava; Adresát: Město Orlová
 635. Opatření obecné povahy č.42/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava - Doubravské slavnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 636. Opatření obecné povahy č.44/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Orlová, Doubrava, Karviná; Adresát: Městský úřad Orlová
 637. Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 638. Opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení v Dětmarovicích na MK 6b; Adresát: Magistrát města Karviné
 639. Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
 640. Opatření obecné povahy; Adresát: Magistrát města Karviné
 641. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 642. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 643. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 644. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 645. Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 646. Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "I/59 Důl Karviná ČSA - Karviná"; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 647. Oprava místních komunikací č. III/1c a III/11c v Doubravě, termín pro podání nabídek do 23.02.2022 do 13:00 hodin
 648. Oprava podlah v základní škole v Doubravě, termín pro podání nabídek do 19.06.2020 do 11:00 hodin
 649. Oznámení - Rozpočet SMOOK a rozpočtový výhled SMOOK 2016-2018; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 650. Oznámení k podávání žádostí o dotaci na kulturní památku, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury v programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"; Adresát: Městský úřad Orlová
 651. Oznámení k podávání žádosti o dotaci na kulturní památku, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury v programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností"; Adresát: Městský úřad Orlová
 652. Oznámení k podávání žádosti o dotaci na kulturní památku; Adresát: Městský úřad Orlová
 653. Oznámení možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 654. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 655. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky na území České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 656. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 657. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017; Adresát: Obec Doubrava
 658. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09. října 2021; Adresát: Obec Doubrava
 659. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 02. a 03. října 2020; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 660. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 07. a 08. října 2016; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 661. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava ve dnech 05. a 06. října 2018; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 662. Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 5. listopadu 2018 v 17 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 663. Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15.února 2016 v 16. hodin 30 minut v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 664. Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 02.05.2024 v 10:00 hodin ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 665. Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 18. dubna 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 666. Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. června 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 667. Oznámení o konání 13. zásedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. září 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 668. Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. prosince 2016 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 669. Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. února 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 670. Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. dubna 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 671. Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15.září 2021 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 672. Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 21. června 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 673. Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. září 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 674. Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 12. prosince 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 675. Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 15. prosince 2014 v 16 hod. 30min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 676. Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. prosince 2017 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 677. Oznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 28. února 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 678. Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 18. dubna 2018 v 16 hod. 30 min.; Adresát: Obec Doubrava
 679. Oznámení o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 23. května 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 680. Oznámení o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 20. června 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 681. Oznámení o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 19. září 2018 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 682. Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 09.února 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doubravě; Adresát: Obec Doubrava
 683. Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 4.února 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 684. Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. dubna 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 685. Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 20.února 2019 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 686. Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 27. dubna 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 687. Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 22. června 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 688. Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13. prosince 2023 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 689. Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 13.03.2024 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 690. Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná dne 14. prosince 2015 v 16 hod. 30 min. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 691. Oznámení o konání akce - Doubravské slavnosti; Adresát: Obec Doubrava
 692. Oznámení o konání akce - letní turnaj v kopané a v nohejbalu; Adresát: Obec Doubrava
 693. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 694. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 695. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 696. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 697. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 698. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 699. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 700. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 701. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 702. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 703. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 704. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 705. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 706. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 707. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 708. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 709. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 710. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 711. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 712. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 713. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 714. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 715. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 716. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 717. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 718. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 719. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 720. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 721. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 722. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 723. Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
 724. Oznámení o konání dražby movitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 725. Oznámení o konání dražby movitých věcí; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 726. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 727. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 728. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 729. Oznámení o konání opakované dražby; Adresát: Dražbyprost s.r.o.
 730. Oznámení o konání opakovaného dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 731. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 732. Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva Orlová a Doubrava; Adresát: Milan Pěchovič, starosta honebního společenstva
 733. Oznámení o konání veřejného licitačního řízení; Adresát: Město Příbor
 734. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 735. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 736. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 737. Oznámení o licitaci bytu 1+KK, č.p.348, Doubrava, byt č.3; Adresát: Obec Doubrava
 738. Oznámení o licitaci bytu 2+1, č.p.37, Doubrava, byt č.1; Adresát: Obec Doubrava
 739. Oznámení o možnosti převzetí lesní hospodářské osnovy; Adresát: Městský úřad Orlová
 740. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 741. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 742. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 743. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 744. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 745. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 746. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 747. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 748. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 749. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 750. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 751. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 752. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 753. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 754. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti-uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 755. Oznámení o možnosti převzetí písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 756. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 757. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 758. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 759. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 760. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 761. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 762. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 763. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 764. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 765. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 766. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 767. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 768. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 769. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 770. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 771. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 772. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 773. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 774. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 775. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 776. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 777. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 778. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 779. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 780. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 781. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 782. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 783. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 784. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 785. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 786. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 787. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 788. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 789. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 790. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 791. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 792. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 793. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 794. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 795. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 796. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 797. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 798. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 799. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 800. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 801. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 802. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 803. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 804. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 805. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 806. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 807. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 808. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 809. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 810. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 811. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 812. Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřadu Doubrava
 813. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 814. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 815. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 816. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 817. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 818. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 819. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 820. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 821. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 822. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 823. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 824. Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 825. Oznámení o možnosti převzít písemnosti - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 826. Oznámení o možnosti převzít písemnosti; Adresát: Městský úřad Orlová
 827. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 828. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 829. Oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Městský úřad Orlová
 830. Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Český báňský úřad v Praze
 831. Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon; Adresát: Obec Doubrava
 832. Oznámení o nálezu věci; Adresát: Obec Doubrava
 833. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 834. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 835. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 836. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 837. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 838. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 839. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 840. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 841. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 842. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 843. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 844. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 845. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 846. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 847. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 848. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 849. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 850. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 851. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 852. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 853. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 854. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 855. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 856. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 857. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 858. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 859. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 860. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 861. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 862. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 863. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 864. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 865. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 866. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 867. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 868. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 869. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 870. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 871. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 872. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 873. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 874. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 875. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 876. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 877. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 878. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 879. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 880. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 881. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 882. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 883. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 884. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 885. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 886. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 887. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 888. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 889. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 890. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 891. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 892. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 893. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 894. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 895. Oznámení o nálezu zvířete; Adresát: Obec Doubrava
 896. Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 897. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 898. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 899. Oznámení o odkalování přivaděče pitné vody Krásné Pole - Karviná; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 900. Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 901. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 902. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 903. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 904. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 905. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 906. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 907. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 908. Oznámení o přerušení dodávky el. energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 909. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 1100600931702; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 910. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 1100600947938; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 911. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765446; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 912. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766957; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 913. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060813851; ČEZ Distribuce, a.s.
 914. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060814766; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 915. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060816424; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 916. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817326; Adresát: ČEZ Distribuce a.s.
 917. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817439; Adresát: ČEZ Distribuce a.s.
 918. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817480; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 919. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060817486; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 920. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060820606; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 921. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060844605; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 922. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060856865; Adresát: ČEZ Distribuce
 923. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060856883; Adresát: ČEZ Distribuce
 924. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060862895; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 925. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878399; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 926. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060909316; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 927. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060909318; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 928. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914511; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 929. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914526; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 930. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060923647; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 931. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060924488; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 932. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060948811; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 933. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060951238; Adresát: ČEZ Distribuce
 934. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce
 935. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 936. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 937. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 938. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 939. Oznámení o přímém prodeji; Adresát: Notářka JUDr. Lenka Chodurová
 940. Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 941. Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Doubravy; Adresát: Město Orlová
 942. Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 943. Oznámení o provádění havarijní opravy na vybraných stožárech elektrického vedení; Adresát: OMEXOM GA Energo s.r.o.
 944. Oznámení o schválení rozpočtu pro rok 2021 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 945. Oznámení o schválení závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 946. Oznámení o společném jednání o návrhnu změny č.1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 947. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 948. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 949. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo senátních voleb ve dnech 9. a 10 října 2020).
 950. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 951. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 952. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 953. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 954. Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek
 955. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
 956. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 957. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 958. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 959. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 960. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 961. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 962. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 963. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 964. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 965. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 966. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 967. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 968. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 969. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 970. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 971. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 972. Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 973. Oznámení o úpravě úředních hodin obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 974. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 975. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 976. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 977. Oznámení o veřejném projednání změny č.2 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 978. Oznámení o vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Moravskoslezský kraj
 979. Oznámení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 980. Oznámení o vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 981. Oznámení o vydání opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 982. Oznámení o vydání opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 983. Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace; Adresát: Obec Doubrava
 984. Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Doubrava o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 985. Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa úředníka územního samosprávného celku - referent životního prostředí a hospodaření s majetkem; Adresát: Obec Doubrava
 986. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí hospodářsko správního odboru; Adresát: Obec Doubrava
 987. Oznámení o vyložení návrh změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek; Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek
 988. Oznámení o vyložení návrhu map BPEJ; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 989. Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek; Adresát: Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj
 990. Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 991. Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Státní pozemkový úřad
 992. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti "Žádost o povolení hornické činnosti dle plánu ražeb důlních děl č. 224003 (části), 224002, 224002A a č. 224009 ve 22. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná"; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostr
 993. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 994. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 995. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o žádosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 996. Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 997. Oznámení o zahájení řízení "Rekultivace území kotliny, varianta č.2 - přeložky dopravních staveb"; Adresát: Městský úřad Orlová
 998. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí; Adresát: obecní úřad Doubrava
 999. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí; Obecní úřad Doubrava
 1000. Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti - povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1001. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1002. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1003. Oznámení o zahájení správního řízení; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1004. Oznámení o zahájení územního řízení "Doubrava - provizorní vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1005. Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1006. Oznámení o zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1007. Oznámení o zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1008. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 1009. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 1010. Oznámení o záměru na pronájem části obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1011. Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1012. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1013. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1014. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1015. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1016. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1017. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1018. Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1019. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1020. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1021. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1022. Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1023. Oznámení o záměru prodeje pozemků za účelem výstavby rodinných domů; Adresát: Obec Doubrava
 1024. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1025. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1026. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1027. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1028. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1029. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1030. Oznámení o záměru prodeje pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1031. Oznámení o záměru prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1032. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1033. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1034. Oznámení o záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1035. Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1036. Oznámení o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1037. Oznámení o záměru pronájmu prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1038. Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor a pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1039. Oznámení o zasedání okrskové volební komise; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1040. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01. 01. 2024
 1041. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2015; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1042. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
 1043. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2021; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 1044. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2022; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1045. Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1046. Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2022 - 2024 obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1047. Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 2019-2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1048. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2020 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1049. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2021 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1050. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.1 pro rok 2023 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1051. Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové úpravy č.2 Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1052. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 pro rok 2019 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1053. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava pro rok 2021; Adresát: Obec Doubrava
 1054. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2022; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1055. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1056. Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2026 Svazku měst a obcí okresu Karviná; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1057. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1058. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1059. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1060. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1061. Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1062. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1063. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p. 37; Adresát: Obec Doubrava
 1064. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p. 444; Adresát: Obec Doubrava
 1065. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1066. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1067. Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu veřejných prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1068. Oznámení o zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1069. Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2016; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1070. Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1071. Oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2028; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1072. Oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2021-2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1073. Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2020; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1074. Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2024; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
 1075. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 1076. Oznámení uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1077. Oznámení zahájení řízení a oznámení o ukončení dokazování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1078. Oznámení zahájení územního řízení "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava - Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1079. Oznámení záměru
 1080. Oznámení změny v užívání stavby
 1081. OZV 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Adresát: Obec Doubrava
 1082. OZV 2/2023 o nočním klidu; Adresát: Obec Doubrava
 1083. OZV 3/2023 o regulaci hlučných činností; Adresát: Obec Doubrava
 1084. OZV 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Adresát: Obec Doubrava
 1085. OZV 5/2023 o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava
 1086. OZV 6/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci; Adresát: Obec Doubrava
 1087. OZV 7/2023, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1088. Pasport stavby
 1089. PF 2024
 1090. Pietní akt u příležitosti Dne vítězství
 1091. Pietní akt u příležitosti Dne vítězství
 1092. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - pořízení štěpkovače a kompostéru do obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1093. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod a
 1094. Placení místních poplatků
 1095. Placení poplatků prostřednictvím SIPO
 1096. Plakát ke sbírce ke stažení
 1097. Plán zasedání a plán činnosti Osadního výboru Na Hranicích - 14.09.2012
 1098. Plán zasedání a plán činnosti Osadního výboru Na Hranicích 2013 - 25.01.2013
 1099. Plánovaná odstávka vody
 1100. Ples SDH Doubrava
 1101. Plesy v naší obci 2024
 1102. Plynová kotelna pro vytápění MŠ Doubrava, termín pro podání nabídek do 14.04.2021 do 15:00 hodin
 1103. Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava, termín pro podání nabídek do 09.02.2022 do 13:00 hodin
 1104. Podmínky pro uveřejňování inzerce v Obecním zpravodaji
 1105. Podmínky pro uveřejňování příspěvků v Obecním zpravodaji
 1106. Pořízení nového vozidla JSDHO Doubrava, termín pro podání nabídek do 26.04.2021 do 15:00 hodin
 1107. Pořízení štěpkovače a kompostérů do obce Doubrava
 1108. Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1109. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1110. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažení skutečnosti v roce 2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1111. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 1112. Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1113. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1114. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 1115. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Obec Doubrava
 1116. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1117. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce; Adresát: Obec Doubrava
 1118. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodody a kanalizace Ostrava a.s.
 1119. Poskytování informací, příjem podání
 1120. Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1121. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - oznámen
 1122. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"; Adres
 1123. Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 515/2020
 1124. Pozvánka na Dny rodin v Moravskoslezském kraji
 1125. Pozvánka na dubnové akce v naší obci
 1126. Pozvánky na adventní kulturní akce
 1127. Přednáška - Jak poskytnout první pomoc?
 1128. Přednáška pro seniory - Novinky v dopravě pro rok 2024
 1129. Přednáška pro seniory o kybernetické bezpečnosti
 1130. Přednáška pro seniory o myslivosti, přírodě a zvířatech
 1131. Přednáška pro seniory o myslivosti, přírodě a zvířatech
 1132. Přednáška pro seniory o pěstování ovoce
 1133. Představitelé společnosti Heimstaden byli vyzváni k jednání s nájemníky
 1134. Přehled sociálních služeb ve městě Orlová a správním obvodu
 1135. Prezenční listina ze zasedání Osadního výboru Na Hranicích - 08.04.2013
 1136. Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018
 1137. Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018
 1138. Prodej nemovitého majetku - pozemek v k.ú. Doubrava u Orlové; Adresát: DIAMO, státní podnik odštěpný závod DARKOV
 1139. Prodej nemovitého majetku - pozemek v k.ú. Doubrava u Orlové; Adresát: DIAMO, státní podnik odštěpný závod DARKOV
 1140. Projekt "Velcí pomáhají malým"
 1141. Pronájem majetku obce Doubrava - areál letního koupaliště; Adresát: Obec Doubrava
 1142. Pronájem majetku obce Doubrava - areál letního koupaliště; Adresát: Obec Doubrava
 1143. Pronájem majetku obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1144. Pronájem prostor v Národním domě v Doubravě
 1145. Pronájem restaurace v Národním domě v Doubravě
 1146. Řád veřejného pohřebiště; Adresát: Obec Doubrava
 1147. Rozblikáme majáky – Evropský den obětí trestných činů
 1148. Rozhodnutí č.21/2021 o společném povolení stavebního záměru "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1149. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti - přípravu výhradního ložiska dle plánu přípravy porubů; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1150. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1151. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1152. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1153. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1154. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1155. Rozhodnutí o povolení výjimky - medvěd hnědý, rys ostrovid; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1156. Rozhodnutí o povolení výjimky; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1157. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí "Doubrava - nové vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1158. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "Doubrava - nové vedení 110 kV" obec Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1159. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na umístění stavby "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obec Doubrava
 1160. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1161. Rozhodnutí o zrušení původního rozhodnutí o umístění stavby "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" a navrácení věci k novému projednání; Adresát: Krajský úřad Olomouckého kraje
 1162. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla; Adresát: Městský úřad Orlová
 1163. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení stavby vodního díla; Adresát: Městský úřad Orlová
 1164. Rozpočet Obce Doubrava na rok 2023
 1165. Rozpočet Obce Doubrava na rok 2024
 1166. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 1167. Rozpočtové opatření č. 1/2024
 1168. Rozpočtové opatření č. 10/2023
 1169. Rozpočtové opatření č. 11/2023
 1170. Rozpočtové opatření č. 12/2023
 1171. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 1172. Rozpočtové opatření č. 2/2024
 1173. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 1174. Rozpočtové opatření č. 3/2024
 1175. Rozpočtové opatření č. 4/2024
 1176. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 1177. Rozpočtové opatření č. 6/2023
 1178. Rozpočtové opatření č. 7/2023
 1179. Rozpočtové opatření č. 8/2023
 1180. Rozpočtové opatření č. 9/2023
 1181. Rozpočtové opatření č.4/2023
 1182. Rozpočtový výhled na léta 2017-2019; Adresát: Obec Doubrava
 1183. Rozpočtový výhled na léta 2019-2020; Adresát: Obec Doubrava
 1184. Rozsvícení vánočního stromu
 1185. Sběrný dvůr
 1186. Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj; Adresát: Český statistický úřad
 1187. Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1188. SDH Doubrava - Smažení vaječiny
 1189. SDH Doubrava - Soutěž o putovní pohár starostky obce
 1190. Šetření Životní podmínky ČR 2024
 1191. Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro Sčítání lidu, domů a bytů; Adresát: Český statistický úřad
 1192. Seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava - Dědina (poškození hornickou činností OKD,a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1193. Školní zájezd do Velké Británie
 1194. Slavnostní setkání jubilantů
 1195. Složení redakční rady Obecního zpravodaje
 1196. Soutěž o nejlepšího sběrače a třídiče vyprodukovaného odpadu
 1197. Společné oznámení záměru
 1198. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počtu a sídel volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09.10.2021
 1199. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1200. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, počtu okrsků a jejich sídel v době konání voleb do zastupitelstvev obcí ve dnech 05. a 06. října 2018; Adresát: Obec Doubrava
 1201. Stanovení počtu a sídel volebních okrsků v době konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 02. a 03. října 2020; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1202. Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1203. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Doubrava na volební období 2018-2022; Adresát: Obec Doubrava
 1204. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Doubrava pro volební období 2022-2023; Adresát: Obec Doubrava
 1205. Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 38/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1206. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; Adresát: Magistrát města Karviné
 1207. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 01/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1208. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 03/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1209. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 13/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1210. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 14/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1211. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1212. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2019
 1213. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 16/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1214. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 17/2019; Adresát: Městský úřad Orlová
 1215. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 24/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1216. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 27/2018; Adresát: Městský úřad Orlová
 1217. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 39/2018
 1218. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 59/2017; Adresát: Městský úřad Orlová
 1219. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Adresát: Magistrát města Karviné
 1220. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023; případné II. kolo ve dnech 27. 28. ledna 2023; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1221. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání volby prezidenta České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1222. Stanovení volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v době konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1223. Stanoviska obce k hornické činnosti
 1224. Stavění májky - SDH Doubrava
 1225. Střednědobý rozpočtový výhled obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026
 1226. Střednědobý rozpočtový výhled obce Doubrava na období 2024 - 2025 - 2026
 1227. Střednědobý rozpočtový výhled Obce Doubrava na období 2024-2025-2026; Adresát: Obec Doubrava
 1228. Strom života
 1229. Studie využití poklesového území Kozinec - dotazování mezi občany
 1230. Svoz komunálního odpadu 2023, sběrný dvůr, informace ke třídění odpadu
 1231. Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace z obce Doubrava; Konec lhůty pro podání nabídek: 05.09.2016 do 09:00 hodin
 1232. Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci z obce Doubrava; Konec lhůty pro podání nabídek 04.10.2016
 1233. Tisková zpráva - 04.06.2012
 1234. TONDA OBAL NA CESTÁCH
 1235. Tradiční dětské RADOVÁNKY
 1236. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1237. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1238. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1239. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1240. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1241. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1242. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1243. Upozornění k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1244. Upozornění k okleštění stromoví a jiných porostů; Adresát: ČEZ Distribuce, a.s.
 1245. Upozornění na bezpečnostní riziko v prostoru "kopce Ujala"; Adresát: Obec Doubrava
 1246. Upozornění obyvatelům finských domků - omezení dopravy
 1247. Usnesení - dědické řízení; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
 1248. Usnesení - dražební vyhláška o nařízení opakovaného dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1249. Usnesení - výzva nájemcům s nájemním právem k nemovitostem v exekučním řízení; Adresát: Exekutorský úřad Frýdek-Místek
 1250. Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj; Adresát: Ministerstvo pro místní rozvoj
 1251. Usnesení o ustanovení 36D 1321/2023-23 - řízení o pozůstalosti; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
 1252. Usnesení o konání dražby movité věci; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1253. Usnesení o konání elektronické dražby; Adresát: Exekutorský úřad České Budějovice
 1254. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - dražební vyhláška; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1255. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1256. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Šumperk
 1257. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1258. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1259. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Karviná
 1260. Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1261. Usnesení o nařízení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Brno
 1262. Usnesení o nařízení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Znojmo
 1263. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Brno
 1264. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1265. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Praha
 1266. Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba; Adresát: Exekutorský úřad Ostrava
 1267. Usnesení o odročení dražebního jednání ve věci exekuce 120EX30822/12; Adresát: Exekutorský úřad Klatovy
 1268. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1269. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1270. Usnesení o odročení dražebního jednání; Adresát: Exekutorský úřad Chrudim
 1271. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1272. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1273. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1274. Usnesení o opakované dražbě; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1275. Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1276. Usnesení o oznámení dražebního roku; Adresát: Exekutorský úřad Přerov
 1277. Usnesení o přerušení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1278. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Doubrava - nové vedení 110 kV"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1279. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1280. Usnesení o ustanovení opatrovníka "Stavba rodinného domu včetně inženýrských sítí, žumpy a zpevněných ploch"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1281. Usnesení o ustanovení opatrovníka neznámým dědicům; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
 1282. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1283. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1284. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1285. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1286. Usnesení o ustanovení opatrovníka; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1287. Usnesení o zastavení řízení; Adresát: Městský úřad Český Těšín
 1288. Usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově - vyhláška ke stanovení data úmrtí; Adresát: Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově
 1289. Usnesení rady obce 1/2022
 1290. Usnesení rady obce 10/2019
 1291. Usnesení rady obce 10/2023
 1292. Usnesení rady obce 11/2019
 1293. Usnesení rady obce 11/2023
 1294. Usnesení rady obce 12/2019
 1295. Usnesení rady obce 12/2023
 1296. Usnesení rady obce 13/2019
 1297. Usnesení rady obce 13/2023
 1298. Usnesení rady obce 14/2019
 1299. Usnesení rady obce 14/2023
 1300. Usnesení rady obce 15.1/2019
 1301. Usnesení rady obce 15/2019
 1302. Usnesení rady obce 15/2023
 1303. Usnesení rady obce 16/2019
 1304. Usnesení rady obce 16/2023
 1305. Usnesení rady obce 17/2019
 1306. Usnesení rady obce 17/2023
 1307. Usnesení rady obce 18/2019
 1308. Usnesení rady obce 18/2023
 1309. Usnesení rady obce 19/2019
 1310. Usnesení rady obce 19/2023
 1311. Usnesení rady obce 2.1/2022
 1312. Usnesení rady obce 2/2022
 1313. Usnesení rady obce 20/2019
 1314. Usnesení rady obce 20/2023
 1315. Usnesení rady obce 21/2019
 1316. Usnesení rady obce 21/2023
 1317. Usnesení rady obce 22/2019
 1318. Usnesení rady obce 22/2023
 1319. Usnesení rady obce 23/2020
 1320. Usnesení rady obce 23/2023
 1321. Usnesení rady obce 24/2020
 1322. Usnesení rady obce 24/2023
 1323. Usnesení rady obce 25/2020
 1324. Usnesení rady obce 25/2023
 1325. Usnesení rady obce 26/2020
 1326. Usnesení rady obce 26/2024
 1327. Usnesení rady obce 27/2020
 1328. Usnesení rady obce 27/2024
 1329. Usnesení rady obce 28/2020
 1330. Usnesení rady obce 28/2024
 1331. Usnesení rady obce 29/2020
 1332. Usnesení rady obce 29/2024
 1333. Usnesení rady obce 3/2022
 1334. Usnesení rady obce 30/2020
 1335. Usnesení rady obce 30/2024
 1336. Usnesení rady obce 31/2020
 1337. Usnesení rady obce 31/2024
 1338. Usnesení rady obce 32/2020
 1339. Usnesení rady obce 33/2020
 1340. Usnesení rady obce 34/2020
 1341. Usnesení rady obce 35/2020
 1342. Usnesení rady obce 36/2020
 1343. Usnesení rady obce 37/2020
 1344. Usnesení rady obce 38/2020
 1345. Usnesení rady obce 39/2020
 1346. Usnesení rady obce 4/2022
 1347. Usnesení rady obce 40/2020
 1348. Usnesení rady obce 41/2020
 1349. Usnesení rady obce 42/2020
 1350. Usnesení rady obce 43/2020
 1351. Usnesení rady obce 44/2020
 1352. Usnesení rady obce 45/2020
 1353. Usnesení rady obce 46/2020
 1354. Usnesení rady obce 47/2020
 1355. Usnesení rady obce 48/2020
 1356. Usnesení rady obce 49/2021
 1357. Usnesení rady obce 5/2019
 1358. Usnesení rady obce 5/2022
 1359. Usnesení rady obce 50/2021
 1360. Usnesení rady obce 51/2021
 1361. Usnesení rady obce 52/2021
 1362. Usnesení rady obce 53/2021
 1363. Usnesení rady obce 54/2021
 1364. Usnesení rady obce 55/2021
 1365. Usnesení rady obce 56/2021
 1366. Usnesení rady obce 57/2021
 1367. Usnesení rady obce 58/2021
 1368. Usnesení rady obce 59/2021
 1369. Usnesení rady obce 6/2019
 1370. Usnesení rady obce 6/2023
 1371. Usnesení rady obce 60/2021
 1372. Usnesení rady obce 61/2021
 1373. Usnesení rady obce 62.1/2021
 1374. Usnesení rady obce 62/2021
 1375. Usnesení rady obce 63/2021
 1376. Usnesení rady obce 64/2021
 1377. Usnesení rady obce 65/2021
 1378. Usnesení rady obce 66/2021
 1379. Usnesení rady obce 67/2021
 1380. Usnesení rady obce 68/2021
 1381. Usnesení rady obce 69/2021
 1382. Usnesení rady obce 7/2019
 1383. Usnesení rady obce 7/2023
 1384. Usnesení rady obce 70/2021
 1385. Usnesení rady obce 71/2022
 1386. Usnesení rady obce 72/2022
 1387. Usnesení rady obce 73/2022
 1388. Usnesení rady obce 74/2022
 1389. Usnesení rady obce 75/2022
 1390. Usnesení rady obce 76/2022
 1391. Usnesení rady obce 77/2022
 1392. Usnesení rady obce 78/2022
 1393. Usnesení rady obce 79/2022
 1394. Usnesení rady obce 8/2019
 1395. Usnesení rady obce 8/2023
 1396. Usnesení rady obce 80/2022
 1397. Usnesení rady obce 81/2022
 1398. Usnesení rady obce 82/2022
 1399. Usnesení rady obce 83/2022
 1400. Usnesení rady obce 84/2022
 1401. Usnesení rady obce 85/2022
 1402. Usnesení rady obce 9/2019
 1403. Usnesení rady obce 9/2023
 1404. Usnesení soudu č.j. 122 Nc 1302/2022-15 - stanovení data úmrtí, Jaroslav Kupczak; Adresát: Okresní soud Karviná - pobočka v Havířově
 1405. Usnesení zastupitelstva 1/2018
 1406. Usnesení zastupitelstva 1/2022
 1407. Usnesení zastupitelstva 10/2020
 1408. Usnesení zastupitelstva 10/2024
 1409. Usnesení zastupitelstva 11/2020
 1410. Usnesení zastupitelstva 12/2020
 1411. Usnesení zastupitelstva 13/2020
 1412. Usnesení zastupitelstva 14/2021
 1413. Usnesení zastupitelstva 15/2021
 1414. Usnesení zastupitelstva 16/2021
 1415. Usnesení zastupitelstva 17/2021
 1416. Usnesení zastupitelstva 18/2021
 1417. Usnesení zastupitelstva 19/2021
 1418. Usnesení zastupitelstva 2/2018
 1419. Usnesení zastupitelstva 2/2022
 1420. Usnesení zastupitelstva 20/2022
 1421. Usnesení zastupitelstva 21/2022
 1422. Usnesení zastupitelstva 22/2022
 1423. Usnesení zastupitelstva 23/2022
 1424. Usnesení zastupitelstva 3/2019
 1425. Usnesení zastupitelstva 3/2023
 1426. Usnesení zastupitelstva 4/2019
 1427. Usnesení zastupitelstva 4/2023
 1428. Usnesení zastupitelstva 5/2019
 1429. Usnesení zastupitelstva 5/2023
 1430. Usnesení zastupitelstva 6/2019
 1431. Usnesení zastupitelstva 6/2023
 1432. Usnesení zastupitelstva 7/2019
 1433. Usnesení zastupitelstva 7/2023
 1434. Usnesení zastupitelstva 8/2019
 1435. Usnesení zastupitelstva 8/2023
 1436. Usnesení zastupitelstva 9/2020
 1437. Usnesení zastupitelstva 9/2024
 1438. Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení a o možnosti se k podanému odvolání vyjádřit; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1439. Uvědomění o podaném odvolání účastníka řízení a o možnosti se k podanému odvolání vyjádřit; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1440. Uvědomění o zahájení navazujícího správního řízení ve věci: Žádost o povolení hornické činnosti dle Plánu dobyvání porubu č. 22 3952 v 39. sloji ve 22. kře v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové na lokalitě Karviná Důlního závodu 1; Adresát: Obvodní báňsk
 1441. Uzavření knihovny z důvodu nemoci
 1442. Územní plán obce po změně č.2 - grafická část
 1443. Územní plán obce po změně č.2 - textová část
 1444. Územní rozhodnutí o umístění stavby "Doubrava - provizorní vedení 110 kV" obec Doubrava; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1445. Územní rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování obce Doubrava"; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1446. Územní rozhodnutí o umístění stavby; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1447. V říjnu končí letní provozní doba sběrného dvoru
 1448. Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského k
 1449. Veřejná vyhláška - doručení Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení o návrhu org. DIAMO, s.p., o.z. DARKOV na stanovení nového dobývacího prostoru v okr. Karviná a Usnesení o přerušení navazujícího správního řízení. Adresát: Obvodní báňský úřad
 1450. Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého
 1451. Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1452. Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1453. Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1454. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 20/2024; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1455. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 49/2022, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1456. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
 1457. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1458. Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Městský úřad Orlová
 1459. Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1460. Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1461. Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1462. Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1463. Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1464. Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Doubravy; Adresát: Městský úřad Orlová
 1465. Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
 1466. Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení, oznámení o ukončení dokazování; V673/674, přeložka stožáru č. 54 SO 01.1 - Venkovní vedení VVN (PB č.53 - PB č. 54); Adresát: Městský úřad Orlová
 1467. Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1468. Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1469. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Adresát: Městský úřad Orlová
 1470. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí; Adresát: Městský úřad Orlová
 1471. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení; Oznámení o ukončení dokazování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1472. Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1473. Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací; Adresát: Zeměměřičský úřad Praha
 1474. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1475. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého
 1476. Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně umístění stavby; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1477. Veřejná vyhláška - stavební povolení stavby "Rekultivace území Kotliny, varianta č.2 - přeložky dopravních staveb"; Adresát: Městský úřad Orlová
 1478. Veřejná vyhláška - Usnesení o prodloužení lhůty; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1479. Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.12/2023 "V673/674, přeložka stožáru č.54 SO 01.1 - Venkovní vedení VVN (PB č.53 - PB č.54); Adresát: Městský úřad Orlová
 1480. Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č. 1; Adresát: Obec Doubrava
 1481. Veřejná vyhláška - Změna č.2 Územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č.2; Adresát: Obec Doubrava
 1482. Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek;Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1483. Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry; Adresát: Ministerstvo zemědělství
 1484. Veřejná vyhláška č.j. 1420710/24/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitých věcí pro rok 2024; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1485. Veřejná vyhláška č.j. 1834168/24/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2024; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1486. Veřejná vyhláška Českého báňského úřadu včetně usnesení o námitkách podjatosti; Adresát: Český báňský úřad Praha
 1487. Veřejná vyhláška čj. 1782781/23/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2023; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1488. Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1489. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí 2016; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1490. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2016; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1491. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2018; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj
 1492. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2021; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1493. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2022; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1494. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitosti na rok 2019; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1495. Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitých věcí za rok 2020; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 1496. Veřejná vyhláška OBÚ včetně Usnesení o prodloužení lhůty; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
 1497. Veřejná vyhláška opatření obecné povahy; Adresát Ministerstvo zemědělství
 1498. Veřejná vyhláška- oznámení o uložení písemnosti
 1499. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent bytového a nebytového fondu a odpadového hospodářství
 1500. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka územního samosprávného celku - referent bytového a nebytového fondu a odpadového hospodářství; Adresát: Obec Doubrava
 1501. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka samosprávného celku: referent na úseku rozpočtu, financování a účetnictví; Adresát: Obec Doubrava
 1502. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku (kumulované pracoviště) "referent státní správy a samosprávy na úseku finanční správy a matriky"; Adresát: Obec Doubrava
 1503. Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku: referent na úseku rozpočtu, financování a účetnictví; Adresát: Obec Doubrava
 1504. Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené působnosti na úseku přestupků; Adresát: Obec Doubrava
 1505. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019; Adresát: Obec Doubrava
 1506. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2019; Adresát: Obec Doubrava
 1507. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 1/2020; Adresát: Obec Doubrava
 1508. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 7/2023; Adresát: Obec Doubrava
 1509. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 8/2023; Adresát: Obec Doubrava
 1510. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2021; Adresát: Obec Doubrava
 1511. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2022; Adresát: Obec Doubrava
 1512. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č.1/2024; Adresát: Obec Doubrava
 1513. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 1514. Veřejnoprávní smlouvy
 1515. Víceúčelové hřiště u základní školy
 1516. Víceúčelové sportovní hřiště v obci Doubrava; konec lhůty pro podání nabídek 26.09.2018
 1517. Vítání nových občánků
 1518. Vítání občánků v roce 2024
 1519. Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1520. Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování, informace o zřízení telefonní linky; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 1521. Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování; informace o zřízení volebních stanovišť; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
 1522. VOLBY 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1523. Volby 2022 - Počty podpisů na peticích; Adresát: Městský úřad Orlová
 1524. Volby 2022 - Podávání kandidátních listin; Adresát: Městský úřad Orlová
 1525. Volby 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin podaných volebními stranami pro volby do Zastupitelstva obce Doubrava konané ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Městský úřad Orlová
 1526. Volby 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, počtu okrsků a jejich sídel v době konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1527. VOLBY 2022 - Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1528. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024
 1529. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.04.2024 do 07.06.2024; Adresát: Ministerstvo vnitra ČR
 1530. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1531. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1532. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a volebních okrsků v Doubravě v době konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1533. Výběrové řízení na prodej osobního automobilu; Adresát: Obec Krásná
 1534. Vybudování kanalizačních stok „A“, „B“, „B-1“ v Doubravě, likvidace ČOV 1, ČOV 2 v Doubravě
 1535. Výměna otopné soustavy ZŠ Doubrava
 1536. Výměna světel veřejného osvětlení v obci Doubrava, termín pro podání nabídek do 26.08.2020 do 15:00 hodin
 1537. Výměna zdroje tepla v budově Obecního úřadu Doubrava č.p.599, termín pro podání nabídek do 09.02.2022 do 13:00 hodin
 1538. Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2014; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1539. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Adresát: Obec Doubrava
 1540. Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1541. Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1542. Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1543. Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1544. Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 1545. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1546. Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 1547. Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1548. Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1549. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1550. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1551. Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 1552. Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Doubrava v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Obecní úřad Doubrava
 1553. Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle 106/1999 Sb.
 1554. Vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování; Adresát: Městský úřad Orlová
 1555. Vyrozumění o skončení dokazování a o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1556. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1557. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Adresát: Obvodní báňský úřad Ostrava
 1558. Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí; Obvodní báňský úřad Ostrava
 1559. Výstavba beachvolejbalového kurtu na koupališti v Doubravě. Konec lhůty pro podání nabídek 07.10.2015
 1560. Výzva o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.06.2018, č.j. SBS 16708/2018/ČBÚ-21/2; Adresát: Krajský soud v Ostravě
 1561. Výzva vlastníkům nemovitostí - zaslání seznamu nemovitých věcí podle §65 zákona 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1562. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
 1563. Žádost o povolení k umístění pevné překážky
 1564. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 1565. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 1566. Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace
 1567. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
 1568. Žádost o stavební povolení
 1569. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 1570. Žádost o vydání povolení připojení místní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci
 1571. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 1572. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 1573. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 1574. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 1575. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 1576. Žádost o vydání společného povolení
 1577. Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Doubrava u Orlové; Adresát: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
 1578. Zahájení navazujícího správního řízení ve věci povolení hornické činnosti dle plánu přípravy porubů č. 112831, 112832 ve 28. sloji v 11. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná; Adresát: Obvodní báňský úřad
 1579. Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023, změna závěru - ukončení hornické činnosti; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1580. Zájezd pro seniory a jejich případný doprovod
 1581. Zájezd pro seniory a jejich případný doprovod
 1582. Zajištění dopravy osob - školní spoj. Konec lhůty pro podání nabídek: 15.12.2015 do 09:00 hodin
 1583. Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v obci Doubrava
 1584. Zakázka malého rozsahu na stavební práce - "Výměna oken a dveří v budově č.p. 462 - Národní dům"
 1585. Základní informace o naučné stezce
 1586. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1587. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1588. Záměr na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1589. Záměr prodeje částí pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1590. Záměr prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1591. Záměr prodeje pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1592. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1593. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1594. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1595. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1596. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1597. Záměr prodeje souboru pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1598. Záměr pronájmu částí pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1599. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1600. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1601. Záměr pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1602. Záměr pronájmů částí pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1603. Záměr pronájmu části střechy bytového domu; Adresát: Obec Doubrava
 1604. Záměr pronájmu letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1605. Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamy na střešní konstrukci dřevěných altánů; Adresát: Obec Doubrava
 1606. Záměr pronájmu pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1607. Záměr směny pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1608. Záměr směny pozemků; Adresát: Obec Doubrava
 1609. Záměr výpůjčky nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1610. Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou na pronájem pozemků a prostorů sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1611. Záměr změny pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1612. Záměr změny uzavřené nájemní smlouvy o pronájmu pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1613. Zápis č. 2 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 22.08.2012
 1614. Zápis č.1 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 06.06.2012
 1615. Zápis č.10 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 21.10.2013
 1616. Zápis č.11 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 02.12.2013
 1617. Zápis č.12 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 06.02.2014
 1618. Zápis č.13 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 07.04.2014
 1619. Zápis č.4 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 12.11.2012
 1620. Zápis č.5 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 10.12.2012
 1621. Zápis č.6 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 15.01.2013
 1622. Zápis č.7 z jednání osadního výboru Na Hranicích - 08.04.2013
 1623. Zápis č.8 z jednání osadního výboru Na Hranicích 17.06.2013 - 17.06.2013
 1624. Zápis č.9 z jednání osadního výboru Na Hranicích 02.09.2013 - 02.09.2013
 1625. Zápis dětí do mateřské školy
 1626. Zápis dětí do Mateřské školy Doubrava
 1627. Zápis do 1. třídy ZŠ Doubrava
 1628. Zápis do první třídy
 1629. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doubrava; Adresát: Městský úřad Orlová
 1630. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce; Adresát: Městský úřad Orlová
 1631. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.1, konaného dne 05.11.2018
 1632. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.1, konaného dne 19.10.2022
 1633. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.10, konaného dne 02.05.2024
 1634. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.10, konaného dne 11.05.2020
 1635. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.11, konaného dne 17.06.2020
 1636. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.12, konaného dne 16.09.2020
 1637. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.13, konaného dne 16.12.2020
 1638. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.14, konaného dne 10.02.2021
 1639. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.15, konaného dne 21.04.2021
 1640. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.16, konaného dne 16.06.2021
 1641. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.17, konaného dne 15.09.2021
 1642. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.18, konaného dne 15.11.2021
 1643. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.19, konaného dne 15.12.2021
 1644. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.2, konaného dne 12.12.2018
 1645. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.2, konaného dne 14.12.2022
 1646. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.20, konaného dne 23.02.2022
 1647. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.21, konaného dne 20.04.2022
 1648. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.22, konaného dne 15.06.2022
 1649. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.23, konaného dne 14.09.2022
 1650. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.3, konaného dne 04.02.2019
 1651. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.3, konaného dne 22.02.2023
 1652. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.4, konaného dne 19.04.2023
 1653. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.4, konaného dne 20.02.2019
 1654. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.5, konaného dne 10.04.2019
 1655. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.5, konaného dne 14.06.2023
 1656. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.6, konaného dne 12.06.2019
 1657. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.6, konaného dne 13.09.2023
 1658. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.7, konaného dne 11.09.2019
 1659. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.7, konaného dne 30.10.2023
 1660. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.8, konaného dne 11.12.2019
 1661. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.8, konaného dne 13.12.2023
 1662. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.9, konaného dne 12.02.2020
 1663. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č.9, konaného dne 13.03.2024
 1664. Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava
 1665. Zásady pro vydávání Obecního zpravodaje
 1666. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1667. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1668. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1669. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava
 1670. Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava č. 9/2024
 1671. Závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1672. Závěrečná zpráva o realizaci individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
 1673. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2022
 1674. Záznam o změně číselného označení příjmů schváleného rozpočtu obce Doubrava na rok 2017; Adresát: Obec Doubrava
 1675. Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce
 1676. Zdobení stromečků a pečení perníčků, adventní čas
 1677. Zimní údržba 2022/2023
 1678. Zlaté svatby
 1679. Změna č.1 územního plánu Doubrava a úplné znění Územního plánu Doubrava po změně č.1; Adresát: Městský úřad Orlová
 1680. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Doubrava za období duben 2019 až červen 2023
 1681. Zpráva z průzkumu veřejného mínění Na Hranicích - 17.04.2013
 1682. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle §16 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1683. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1684. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1685. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1686. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1687. Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1688. Zveřejnění informace o posudku o vlivech záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023" na životní prostředí; Adresát: Obec Doubrava
 1689. Zveřejnění informace o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023" na životní prostředí; Adresát: Obec Doubrava
 1690. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění podmínek; Adresát: Ministerstvo životního prostředí
 1691. Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje; Adresát: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 1692. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1693. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1694. Zveřejnění oznámení o úpravě úředních hodin Obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1695. Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné a stočné za rok 2014; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 1696. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 1/2017; Adresát: Obec Doubrava
 1697. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 1/2018; Adresát: Obec Doubrava
 1698. Zveřejnění uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Číslo smlouvy 4/2016; Adresát: Obec Doubrava
 1699. Zveřejnění záměru - pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1700. Zveřejnění záměru na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1701. Zveřejnění záměru na pronájem letního koupaliště v Doubravě včetně objektu určeného k prodeji občerstvení; Adresát: Obec Doubrava
 1702. Zveřejnění záměru o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1703. Zveřejnění záměru pachtu vodohospodářské infrastruktury, která se nachází na území obce a je v majetku obce Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
 1704. Zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 81 - Dřevěnka pro účely regionálního vzdělávání; Adresát: Obec Doubrava
 1705. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1706. Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1707. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor; Adresát: Obec Doubrava
 1708. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků a prostor určených k podnikání v areálu"zámku Doubrava"; Adresát: Obec Doubrava
 1709. Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1710. Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání; Adresát: Obec Doubrava
 1711. Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku; Adresát: Obec Doubrava
 1712. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1713. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1714. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1715. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1716. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1717. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1718. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava
 1719. Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu; Adresát: Obec Doubrava

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz