PRO OBČANY

Taxík Maxík

Tato služba je zajišťována na základě Smlouvy o spolupráci mezi městem Orlová a obcí Doubrava při zajišťování přepravní služby v rámci projektu „Taxík Maxík“. 
 

Přepravní služba Taxík Maxík

Tuto službu jsou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města Orlová, kam patří také obec Doubrava, jsou starší 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Tyto osoby mají právo na to, aby s nimi byla přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.
 

Postup při objednávání služby:

Pouze telefonicky na čísle 607 752 550 každý pracovní den v časech od 7:00 do 15:00 hodin.
Objednávka musí proběhnout nejméně 24 hodin před plánovaným přistavením automobilu na určené místo. Doporučujeme provádět objednávky ve větším předstihu, aby se nestalo, že kapacita taxíku je plně obsazená.

V rámci objednávky klient uvede:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
  • den a hodinu, kdy má být automobil přistaven
  • adresu, na kterou má být automobil přistaven
  • adresu, na kterou chce být klient služby přepraven
Přepravní služba bude poskytována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:00 do 15:00 hodin, a to na území správního obvodu města Orlová výhradně do zdravotnických zařízení, k lékařům, do lékáren, na úřady, do sídla České pošty, na hřbitovy. Mimo toto území může být klient přepraven pouze do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov.
Řidič služby Taxík Maxík neposkytuje osobní asistenci a doprovody.
Délka jedné jízdy po území města Orlová a jeho správního obvodu nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby.
Cena služby je stanovena v jednotné výši 16 Kč / 1 km/ včetně doprovodu (+ čekací doba 50,- Kč platí pro jízdy do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude zaznamenána řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Klient si dle vlastního uvážení může zakoupit permanentku v hodnotě 160,- Kč/480,- Kč/960,- Kč, přičemž cena odpovídá počtu kilometrů, které bude mít klient předplaceny.
Smlouva o přepravě bude mezi poskytovatelem přepravní služby Taxík Maxík a klientem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky klienta ze strany poskytovatele přepravní služby Taxík Maxík. Přednost mají dříve došlé objednávky a dále cesty do nemocnice a k lékaři.

 

 

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz