OBECNÍ ÚŘAD

Veřejné zakázky

Název akce: Příprava území Dědina - výstavba dopravní a technické infrastruktury  

Na základě zpracované studie Doubrava – Dědina z roku 2017, která řeší komplexní přípravu řešeného území pro novou výstavbu rodinných domů, vyhlásila obec Doubrava veřejnou zakázku na zhotovení komplexní projektové dokumentace pro výstavbu I. a II. etapy území.

Více informací k veřejné zakázce.
 

Název akce: Zámek Doubrava - Projekční práce

Na základě zpracované studie Zámek Doubrava z roku 2023, která řeší změnu užívání doubravského zámku,  přilehlé drábovny, příjezdové komunikace a parkovací místa, vyhlásila obec Doubrava veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace.

Více informací k veřejné zakázce.
 

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz