PRO OBČANY

Hlášení poruch

HLÁŠENÍ PORUCH

 

ELEKTŘINA

ČEZ DISTRIBUCE

Plánované odstávky elektrické energie a poruchy jsou zveřejněny na stránkách www.bezstavy.cz.
Poruchová linka: 800 850 860 (nonstop)
Zákaznická linka: 800 810 820
 

VODOVODY A KANALIZACE

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA

Plánované odstávky a poruchy jsou zveřejněny na stránkách www.smvak.cz.
Poruchová linka: 800 292 300
Zákaznická linka: 800 292 400
 

PLYN

Hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu jsou přijímána přednostně na telefonním čísle 1239, které obsluhuje dispečink společnosti GasNet Služby nepřetržitě 24 hodin denně.
Více informací naleznete na stránkách pohotovostní linky.
 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V případě, že některé světlo veřejného osvětlení nesvítí, tuto skutečnost oznámili na obecní úřad osobně, nebo telefonicky na telefonní číslo: 596 513 032, 602 207 608, popř. emailem na slavik@doubrava.cz.
Při nahlášení je nutné upřesnit místo, kde se sloup nachází. Stačí nahlásit i přibližné místo a bude zároveň zkontrolovaná celá větev. Rovněž při výpadku celé konkrétní větvě žádáme o její nahlášení.

 

ODCHYT TOULAVÝCH A NEBEZPEČNÝCH PSŮ

Obecní úřad zajišťuje odvoz psů prostřednictvím pověřených zaměstnanců, a to v úřední i neúřední dny, po celou dobu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. K hlášení nutného zajištění psa volejte tel.: 596 513 032 nebo ústřednu 596 549 088. Mimo pracovní dobu a v době volna a státních svátků mohou občané pro zajištění odvozu nebezpečných psů volat na Polici České republiky (tel.: 596 523 333, obvodní oddělení Orlová) nebo v případě, že pes někoho ohrožuje, na číslo 158. Zveřejnění tel. čísla na útulek není vhodné z důvodu možnosti zneužití čísla.

 

 

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz