PRO OBČANY

Zimní údržba

Zimní údržba komunikací 2023 - 2024

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby pro daný rok, který je schválen Radou obce Doubrava. Tento plán zimní údržby včetně příloh je k nahlédnutí v příloze. 
Zimní údržbu komunikací v nadcházející sezóně od 01. 11. 2023 do 31. 03. 2024 bude zajišťovat firma Tomáš Salamon, se sídlem: Olšiny 68/5, 733 01 Karviná – Staré Město.

Upozorňujeme občany z lokality Finských domků na parkování vozidel tak, aby nebránili v průjezdu mechanizace na úklid a údržbě komunikací. V případě neprůjezdnosti nebude na příslušné části pozemní komunikace provedena zimní údržba. Občany v ostatních lokalitách žádáme, aby odstavováním vozidel na pozemních komunikacích nebránili průjezdu mechanizace s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu pluhu, nebude na příslušné části pozemní komunikace provedena zimní údržba.

Občané se mohou obracet se svými připomínkami k zimní údržbě v pracovní době na tel. 596 512 953, zejména dojde-li k neprohrnutí komunikace nebo neprovedení posypu. 
V případě mimořádných událostí mimo pracovní dobu a o sobotách a nedělích možno zaslat SMS zprávu na telefonní číslo 739 178 606. 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz