PRO OBČANY

Místní poplatky

Sazby poplatků pro rok 2024 jsou shodné s loňským rokem. Stejně tak způsob úhrady a platební údaje jsou beze změny.

Poplatek ze psů:

 • sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,
 • splatnost poplatku je nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek za odpad:

 • sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho poplatníka činí 700,- Kč,
 • splatnost poplatku je nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Kdo platí poplatek za odpad?

 • každá fyzická osoba přihlášená v obci (týká se i cizinců s povoleným pobytem),
 • vlastník nemovité věci na území obce (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba. 

Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?

V tomto případě jste povinni učinit ohlášení k místnímu poplatku za odpad, které provedete
 • osobně na obecním úřadě,
 • písemně do datové schránky, ID datové schránky: n9hbens
 • písemně na adresu Obec Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava
Pro ohlášení využijte formulář Ohlášení k místnímu poplatku za odpad, který naleznete níže v příloze. Stejně tak jste povinni ohlásit obecnímu úřadu zánik vlastnictví nemovitosti.

 

Kdo nemá ohlašovací povinnost? 

Fyzické osoby přihlášené v obci k trvalému pobytu, jejichž údaje získává obecní úřad automatizovaným přístupem ze základního registru obyvatel, informačního registru obyvatel a informačního systému cizinců. Informace pro poplatníka za odpad o rozsahu údajů získávaných automatizovaným způsobem. Informace pro poplatníka naleznete opět níže v příloze.

 

Poplatky je možné hradit:

 • bezhotovostně na účet obce Doubrava číslo 3421791, kód banky 0100. Při platbě převodem z účtu je nutné uvést správný variabilní symbol, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť a je každý rok pro konkrétního poplatníka stejný,
 • v hotovosti v pokladně obecního úřadu v Doubravě v době úředních hodin,
 • složenkou.

Poplatek za odpad můžete hradit postupně. Například čtyřčlenná rodina tak může každý měsíc poslat poplatek za jednu osobu. Nesmí však překročit termín 31.8.2023. Splatností poplatku je totiž stanoveno poslední možné datum úhrady. Po tomto datu se stává nedoplatek dluhem.

Na svůj variabilní symbol se můžete dotázat e-mailem na adrese prochazkova@doubrava.cz.

 

 

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz