Obecní zpravodaj

Obecní zpravodaj je informační tiskovinou vydávanou obcí Doubrava. Slouží k širší a podrobnější informovanosti občanů, zejména o dění v obci, důležitých sděleních obecního úřadu v oblasti samostatné i přenesené působnosti, o kultuře, o informacích ze života organizací a spolků, které působí v obci, společenských akcích, sportu, významných událostech v regionu a dalších zajímavostech.
Obecní zpravodaj vychází 11x ročně (jednou měsíčně, v době letních prázdnin pouze dvojčíslo) v nákladu 550ks je distribuován zdarma do všech domácností v obci Doubrava. Je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e.č. MK ČR E 12154. Vydavatelem Obecního zpravodaje je Obec Doubrava, OÚ Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424.

Uzávěrky zpravodaje v roce 2023:
13.1.; 15.2.; 15.3.; 14.4.; 15.5.; 15.6.; 15.8.; 15.9.; 13.10.; 15.11.; 15.12.

 

 

 

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz