PRO OBČANY

Licitace obecních bytů

S účinností od 1. 7. 2023 se již nebudou obecní byty přidělovat na základě žádosti o přidělení bytu dle současných všeobecných podmínek, ale na základě licitací. Rada obce schválila Zásady pro licitaci bytů a uzavíraní smluv o nájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Doubrava. O volných bytech a termínech licitace s dalšími údaji týkajících se bytů budou občané informováni 15 dnů před licitací na úřední desce, informačních tabulích a zde na webové stránce obce. Všechny podané stávající žádosti o přidělení bytu pozbývají od 01.07. platnosti.
 

 

 

Dokumenty ke stažení

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz