OBEC

Právní předpisy obce

 

Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 16. 7. 2012 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 5/2010 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 8. 7. 2011 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/1997 - o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené z
Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 12. 7. 2010 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí
Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 29. 10. 2009 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č.2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.1/2009 - o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti.
Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 13. 10. 2005 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č.2/2005, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky číslo: 1/1992 - Vyhláška obce Doubrava o ustanovení doby nočního klidu v obci; 2/1993 - Vyhláška obecního úřadu Doubrava o kolektivní ochraně obyvatelstva a dislokaci stálých úkrytů;
Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 31. 8. 2004 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/93 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřské školy a školní družiny.
Evidenční číslo: | Vyvěšeno: 1. 10. 2002 | Datum sejmutí: 20. 6. 2999
Obecně závazná vyhláška č.3/2002 o znaku a praporu obce Doubrava a jejich užívání.
12

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz