Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/1997 - o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené z

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz