Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/93 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřské školy a školní družiny.

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz