Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška č.2/2005, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky číslo: 1/1992 - Vyhláška obce Doubrava o ustanovení doby nočního klidu v obci; 2/1993 - Vyhláška obecního úřadu Doubrava o kolektivní ochraně obyvatelstva a dislokaci stálých úkrytů;

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz