Aktuality

Placení místních poplatků

Jak jsme vás již informovali v loňském roce, obec Doubrava upouští od rozesílání složenek pro placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad) a také poplatku ze psů. Nově jsme nabídli možnost placení poplatků prostřednictvím plateb SIPO. Přihlásilo se nám však k tomuto způsobu placení velmi malé množství poplatníků. Obci by tak vznikly další náklady, a to poplatky za podlimitní počet předpisů, které by hradila České poště, s.p. Z tohoto důvodu není tento způsob prostřednictvím plateb SIPO zaveden.

Poplatky je možné hradit:

  • bezhotovostně na účet obce Doubrava číslo 3421791, kód banky 0100. Při platbě převodem z účtu je nutné uvést správný variabilní symbol, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť a je každý rok pro konkrétního poplatníka stejný,
  • v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Doubrava v době úředních hodin,
  • složenkou, kterou si vyplníte sami včetně variabilního symbolu.

Platební údaje poplatníka, tj. číslo účtu a variabilní symbol se nemění. Pokud své platební údaje neznáte, můžete se dotázat e-mailem na adrese prochazkova@doubrava.cz .

Poplatek za odpad můžete hradit postupně. Například čtyřčlenná rodina tak může každý měsíc poslat poplatek za jednu osobu. Nesmí však překročit termín 31. 08. 2023. Splatností poplatku je totiž stanoveno poslední možné datum úhrady. Po tomto datu se stává nedoplatek dluhem.

Marie Procházková, referent správy daně
 

Placení místních poplatků  - 0 - money-8033100_1920.jpg

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz