PRO OBČANY

Kanalizace

Zde naleznete veškeré důležité informace pro připojení vaší nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci včetně podmínek souvisejících s poskytnutí daru pro připojení.

Výzva k napojení na veřejnou kanalizaci

Vlastníkům nemovitostí, ve kterých dochází k produkci odpadních vod, sdělujeme, že dne 15. 09. 2023 byla zkolaudována veřejná síť splaškové kanalizace na území obce Doubrava v lokalitě Hranice a Nová (U Starostky) a může tak být užívána s účinností od 18. 09. 2023.
Tímto Vás vyzýváme k napojení Vašich nemovitostí na splaškovou kanalizaci prostřednictvím kanalizačních přípojek. Postup a bližší informace naleznete v příloze níže…

 

Poskytnutí daru z rozpočtu obce Doubrava na stavby kanalizačních přípojek k nemovitostem na území obce ve vlastnictví občanů obce Doubrava v lokalitě Hranice a Nová (U Starostky).

Dle schválených zásad, které naleznete v příloze níže, obec Doubrava poskytne z rozpočtu obce dary na úhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů přímo souvisejících se stavbou kanalizační přípojky, a to pouze přímých investičních výdajů např. cena stavebního materiálu a cena stavebních prací. 
 
  • O finanční podporu formou žádosti o poskytnutí daru na financování stavby kanalizační přípojky z rozpočtu obce si budou moci občané s trvalým pobytem na území obce Doubrava požádat po vybudování kanalizačních přípojek a předložení dokladů o její realizaci. Formulář žádosti je k dispozici níže v příloze.
  • Dary budou poskytovány do limitu 50% žadatelem vynaložených uznatelných nákladů až do maximální výše 40 000,- Kč na připojenou nemovitost. 
  • Na dar není právní nárok ani není povinností občanů o něj obec požádat. Je tedy na rozhodnutí každého občana a současně vlastníka nemovitosti v lokalitě Hranice a Nová, zda o poskytnutí daru požádá. 
     

 

 

Dokumenty ke stažení

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz