Aktuality

Aktuální informace k ZŠ a MŠ Doubrava (aktualizace k 15.04.2024)

INVESTICE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETOŠNÍM ROCE PŘESAHUJÍ MILIÓNY KORUN


Vážení a milí rodiče a sousedé, jak jsme vás informovali již v předchozím vydání obecního zpravodaje, investujeme v letošním roce do internetového vybavení a zařízení pro žáky a pedagogy v ZŠ více než 4,1 mil. Kč. První část konektivita – zvýšení rychlosti internetového připojení je dokončena, druhá část ICT zařízení, tj. interaktivní tabule, stolní PC, notebooky pro žáky i pedagogy, se dokončuje. 
Po dokončení obou částí projektu obec vyhlásí výběrové řízení na projekt virtuální realita v částce 1,65 mil. Kč. Všechna tato zařízení jsou pro žáky důležitá pro jejich další rozvoj, pro jejich navazující studium a uplatnění v jejich následném životě. 
Nikdo z nás si nepřeje, aby naše děti, které navštěvují naši základní školu, zaostávaly za ostatními žáky jiných škol, ale aby naopak byly úspěšné, dostaly se na kvalitní střední a vysoké školy a následně získaly dobrou práci a byly v životě spokojené. 
Vybrali jsme i dodavatele na výměnu těles a rozvodů topení. Takže ve škole už konečně nebude téct topení. Na výměnu těles a rozvodů topení nelze žádat o poskytnutí dotace, protože dotační tituly jsou pouze na komplexní výměnu, tj. současně i kotelny, která již byla vyměněna v předchozích letech. Protože nám záleží na tom, aby měli žáci i učitelé komfort ve škole, rozhodli jsme se nové topení zaplatit přímo z obecního rozpočtu. Bude nás to stát přibližně 2,7 mil. Kč.  
Do školy tak obec v krátkém čase posílá rekordní miliónové investice. V této souvislosti se sluší poděkovat referentu obecního úřadu Pavlu Slávikovi za spoustu hodin práce na těchto projektech. Jistě proto chápete, že obec potřebuje mít v čele školy partnera, na kterého se bude moci spolehnout a se kterým bude moci školu rozvíjet a posouvat dopředu.

KONEC 6TI LETÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ POUZE NA ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Letos končí ředitelkám naší školy i školky zákonem dané funkční období a vedení obce proto musí rozhodnout, kdo bude naše školy dalších 6 let řídit? Proto jsme v březnu na zasedání rady obce dali příležitost jak ředitelce mateřské školy Mgr. Radomíře Jasenkové, tak i ředitelce základní školy Mgr. Janě Ošeldové, aby shrnuly své dosavadní 6ti leté funkční období a představily svou vizi spolupráce a komunikace s obcí do budoucna. 
Je třeba poznamenat, že v okolních obcích i městech jsou sloučeny mateřské školy nebo je sloučena mateřská škola se základní školou do jednoho subjektu. Zpravidla neexistuje model, který máme v naší obci, tj. dvě samostatné příspěvkové organizace, dvě ředitelky. Přesto rada obce rozhodla, že ve své funkci ředitelky bude pokračovat dlouholetá paní ředitelka mateřské školy Mgr. Radomíra Jasenková. Paní ředitelce a personálu mateřské školy přejeme hodně zdaru v další práci s dětmi. 
Stávající paní ředitelce základní školy jsme poskytli podstatně více času prezentovat svou činnost. Bohužel, v průběhu její prezentace vyšly najevo finanční nesrovnalosti, které paní ředitelka přiznala. To nás velmi mrzí obzvláště v situaci, kdy obec směřuje do školy miliónové investice a potřebuje proto cítit, že vedení školy zná své zákonné povinnosti a zvládne dobře hospodařit se svěřeným majetkem v hodnotě přibližně 340 mil. Kč. Rozvíjení obou našich škol je pro nás důležité. Chceme vědět, co naše školy potřebují, jak jim můžeme pomoci, a jak se jim daří práce s dětmi. I proto jsme záhy po našem nástupu do vedení obce zavedli pravidelné pracovní schůzky každé dva měsíce s ředitelkami obou našich škol. To obě školy uvítaly i proto, že podobná komunikace za předchozího vedení chyběla. 
Ještě dříve, než jsme rozhodli o vyhlášení konkursu, začala ředitelka školy vyhrožovat odchodem pedagogů a žáků ze školy, pokud nebude opětovně potvrzena ve funkci. Považujeme za nepřípustné a neetické, aby vedení školy zneužívalo v intrikaření a v boji o funkci děti. 
Jedním z úkolů a pravomocí ředitelky je řídit učitelský sbor. Není v kompetenci obce jí do toho jakkoliv zasahovat. Přesto byla obec v nedávné době rodiči informována o problémech, které s některými učiteli měli někteří z rodičů a ke kterým se ředitelka nedokázala postavit čelem a manažersky je zvládnout. Rovněž se vedení obce nelíbí útočná a nátlaková komunikace pod taktovkou ředitelky, kdy jsou žáci nabádáni, aby protestovali pod okny radnice při zasedání rady. 
Pedagog s velkým „P“ je ten, který je příkladem dětem, který rád učí děti, chce jim předat co nejvíce vědomostí, který dělá svou práci s otevřeným a velkým srdcem ve prospěch dětí a spokojených rodičů. Správná ředitelka i pedagog je ten, který nevyhrožuje dětem a rodičům svým odchodem, pokud nezůstane ve funkci stávající paní ředitelka, zůstává pro své žáky nikoli pro svůj post. 
Přes veškerou uměle vykonstruovanou negativní kampaň vedenou ze strany školy se rada obce nenechá zastrašit. Na škole nám záleží a doufáme, že v konkursu vybereme ředitelku nebo ředitele, který bude mít zájem školu rozvíjet. Konkurs je otevřený všem, tedy i učitelům z naší školy. 
Je ostatně běžná praxe, že i v jiných obcích po uplynutí funkčního období vypíše vedení obce konkurs, který je příležitostí zlepšit fungování školy, přinést nové nápady a umožnit kariérní růst kvalitním učitelům. 
Kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky, včetně stávající paní ředitelky, se může přihlásit do konkursního řízení a obhájit své kvality výsledky své práce a představení své vize, jak školu dál zlepšovat. Rozhodnout musí kvalita uchazečů a ne nátlak. 
Doufáme, že toto poměrně obsáhlé vysvětlení přispěje ke zklidnění situace jak mezi žáky ve škole, tak i mezi rodiči. Prioritou jsou pro nás děti. Záleží nám na tom, aby chodily do naší doubravské školy rády, hodně se naučily a aby jejich rodiče byli spokojeni.
Vedení obce 

 

Aktuální informace k ZŠ a MŠ Doubrava (aktualizace k 15.04.2024) - 0 - obr.3_budova základní školy3.JPG

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz