Aktuality

Rada obce rozhodla o novém řediteli základní školy

Jak jsme vás již informovali v předchozím vydání obecního zpravodaje, rada obce rozhodla, že ve své funkci ředitelky mateřské školy bude pokračovat v dalších šesti letech dlouholetá paní ředitelka Mgr. Radomíra Jasenková. 
Paní ředitelka zároveň uspěla v konkursu na ředitelku Mateřské školy v Orlové a rozhodla se dát této příležitosti přednost před pokračováním u nás v Doubravě. Náhlý obrat v rozhodnutí paní ředitelky nás mrzí o to víc, že o svém rozhodnutí neinformovala vedení naší obce osobně, ale svou rezignaci nám oznámila jen dopisem doručeným na podatelnu obecního úřadu. 
Paní ředitelce Jasenkové děkujeme a přejeme ji mnoho štěstí v jejím novém působišti v Orlové. 
Rozhodnutí paní Mgr. Jasenkové tak ovlivnilo rozhodování rady obce při výběru nového ředitele základní školy. Protože jsme nechtěli ohrozit fungování školky, rozhodli jsme se najít kandidáta, který bude zároveň řídit školu i školku. 
To nám zároveň umožní lépe čelit pokusům sloučit naši základní školu s nějakou jinou školou v Orlové, protože škola nemá plně využité kapacity. Spojením školy a školky zároveň ušetříme peníze, které budeme moci investovat do lepší péče a vzdělávání pro děti. Ve výběru jsme proto přihlíželi i ke zkušenostem s řízením základní školy s prvním i druhým stupněm a mateřské školy. 
Původně se do konkursního řízení o post ředitele/ky přihlásilo pět uchazečů, kteří se účastnili prvního kola. Druhého kola se účastnili pouze čtyři uchazeči před odbornou komisí ve složení zástupce školské rady volené rodiči, zástupce pedagogického sboru, zástupci České školní inspekce, zástupce Moravskoslezského kraje a zástupce zřizovatele. Tato odborná komise doporučila stávající paní ředitelku. Následně rada obce pozvala všechny tři uchazeče o post ředitele/ky, aby osobně prezentovali své dosavadní zkušenosti a představili svou vizi dalšího fungování školy a odpověděli na doplňující dotazy radních.
Stávající paní ředitelka prezentovala své dosavadní zkušenosti a vizi dalších let fungování školy již v březnu. 
Rada obce rozhodovala velmi pečlivě, odpovědně podle nejlepšího vědomí a svědomí. Rozhodla jmenovat do funkce ředitele základní školy pana Mgr. Tomáše Ptáčka, který byl dlouhých dvanáct let ředitelem Základní školy a Mateřské školy Františka Hrubína v Havířově, ke které byly přiřazeny mateřské školy. Pan Mgr. Ptáček je tak skvěle připraven zvládnout všechny výzvy a dobře se postarat nejen o naši školu, ale i o školku. 
Rada obce postupovala zcela v souladu se školským zákonem a informace vyjádřené předsedkyní komise před členy této komise, že jejich návrh má pouze doporučující charakter a není nijak pro radu obce zavazující. 
Paní Mgr. Janě Ošeldové děkujeme za její dosavadní vykonanou práci a přejeme ji mnoho zdaru jak v pracovním, tak i osobním životě.

Vedení obce
 

Rada obce rozhodla o novém řediteli základní školy - 0 - obr.3_budova základní školy3.JPG

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz