Aktuality

Placení poplatků prostřednictvím SIPO

Obec Doubrava upouští od rozesílání složenek pro placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad). Zrušení tisku a roznosu složenek se týká také poplatku ze psů. Důvodem jsou stále narůstající náklady na rozesílání složenek do domácností. Vaše úhrada České poště za platbu se rovněž neustále navyšuje, doručené složenky k placení na poště jsou málokdy využívány.


Nově od roku 2024 umožňujeme placení poplatků prostřednictvím SIPO. K tomuto způsobu placení poplatků se můžete přihlásit pomocí formuláře „Navedení platby na SIPO“, který doručíte obecnímu úřadu v Doubravě e-mailem na adresu prochazkova@doubrava.cz nebo osobně v úřední dny v kanceláři č. 3 v přízemí nebo vhozením do schránky ve vchodových dveřích obecního úřadu. Vždy uveďte své spojovací číslo SIPO, jméno a příjmení, telefonní číslo.
Formulář „Navedení platby na SIPO“ k oznámení o placení poplatků prostřednictvím SIPO naleznete zde v příloze.


Vyplněný formulář doručte na obecní úřad v Doubravě nejpozději do 31.10.2023.

Oba poplatky lze hradit i nadále převodem z bankovního účtu nebo hotově na pokladně obecního úřadu v Doubravě. Platební údaje poplatníka, tj. číslo účtu a variabilní symbol, se nemění.
Způsob placení složenkou není vyloučen. Poplatník si však musí složenku vyplnit sám včetně variabilního symbolu, který je platný po celou dobu trvání poplatku a je uveden na složenkách z předcházejících let. V tomto případě doporučujeme placení poplatků prostřednictvím SIPO.
Jak si založit SIPO zjistíte na České poště nebo na webových stránkách www.sipo.cz
Marie Procházková, referent správy daně
 

Placení poplatků prostřednictvím SIPO - 0 - working-791849.jpg

Dokumenty ke stažení

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz