Aktuality

Další ročník soutěže o nejlepšího sběrače a třídiče vyprodukovaného odpadu

Obec Doubrava vyhlašuje druhý ročník úspěšné loňské soutěže ve sběru tříděného odpadu. Jedná se o tyto složky separovaného odpadu: plast, papír, sklo a bioodpad.

Odměněn bude občan obce Doubrava, který do sběrného dvora v Doubravě odevzdá nejvíce 50l pytlů vytříděných sešlápnutých PET lahví, plechovek, tetrapaku (v jednom 50l pytli), papíru, skla, bioodpadu (dle druhu odpadu každý v samostatném 50l pytli).

Soutěž je vyhlášena v období od 01. 05. 2024 do 10. 08. 2024. Obsluhou sběrného dvora bude jednotlivý vytříděný pytel s odpadem evidován, předávající jeho množství potvrdí svým podpisem. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na Doubravských slavnostech v sobotu 17. 08. 2024. Nejlepší sběrači budou dle druhu vytříděného odpadu odměněni hodnotnými cenami!

Sběrný dvůr v Doubravě je otevřen pro všechny občany obce Doubrava ve středu od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Sběrný dvůr bude uzavřen na Silvestra, Nový rok, Velikonoční pondělí, vánoční a státem uznávané svátky.

 


 

Další ročník soutěže o nejlepšího sběrače a třídiče vyprodukovaného odpadu - 0 - garbage-cans-3979757.jpg

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz