Úřední deska

Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle §16 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz