Úřední deska

Úřední deska

 

Evidenční číslo: 34/2023 | Vyvěšeno: 2. 5. 2023 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
Evidenční číslo: 25/2023 | Vyvěšeno: 21. 3. 2023 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
Evidenční číslo: 22/2023 | Vyvěšeno: 2. 3. 2023 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí; Adresát: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Evidenční číslo: 15/2023 | Vyvěšeno: 10. 2. 2023 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
Evidenční číslo: 117/2022 | Vyvěšeno: 28. 12. 2022 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2023; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
Evidenční číslo: 115/2022 | Vyvěšeno: 21. 12. 2022 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Doubrava na rok 2023; Adresát: Obec Doubrava
Evidenční číslo: 116/2022 | Vyvěšeno: 21. 12. 2022 | Datum sejmutí: 2. 1. 2027
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Doubrava na období 2024-2025-2026; Adresát: Obec Doubrava
Evidenční číslo: 112/2022 | Vyvěšeno: 15. 12. 2022 | Datum sejmutí: 16. 6. 2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka neznámým dědicům; Adresát: Notář JUDr. Radim Duda
Evidenční číslo: 97/2022 | Vyvěšeno: 4. 11. 2022 | Datum sejmutí: 2. 1. 2024
Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství
123

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz