Projekty

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018

Ozdravné pobyty dle kódu programu: ŽPZ/05/2018
Dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018“
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj (dále MSK). 
  • Dotace je  MSK  poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace.
  • Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 400,- Kč,  na den v průměru za daný ozdravný pobyt (tj.  4.400,- Kč/12 dnů).
  • Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů,
  • Realizace projektu byla zahájena nejdříve dnem  1. 10. 2018 a projekt bude ukončen do 30. 4. 2020
  • Celková výše dotace ze MSK na tento projekt činí 244.800,- Kč pro Základní školu Doubrava
​Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje na zasedání dne 13.6.2019.
Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018 - 0 - children-4355469_1920.jpg

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz