Projekty

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018

Ozdravné pobyty dle kódu programu: ŽPZ/05/2018

Dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018“
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj (dále MSK). 
  • Dotace je  MSK  poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace.
  • Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 400,- Kč,  na den v průměru za daný ozdravný pobyt (tj.  4.400,- Kč/12 dnů).
  • Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů,
  • Realizace projektu byla zahájena nejdříve dnem  1.10.2018 a projekt bude ukončen do 30.4.2020
  • Celková výše dotace z MSK na tento projekt činí 244.800,- Kč pro Základní školu Doubrava
  • Dotační program byl  schválen usnesením rady    MSK  a Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo  poskytnutí dotace  na  zasedání  dne 13. 6. 2019.

 

 

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018 - 0 - children-4355469_1920.jpg

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz