Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz