Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz