Projekty

Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize

Projekt Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj (dále MSK).
Rozsáhlá oblast zahrnující lokality Kozinec, zámecký areál, Kotliny a okolí Dinoparku včetně dochovaného centra obce vyžaduje komplexní přeměnu území pro jeho další environmentální a kulturní využití. Jako výchozí materiál pro zahájení této přeměny bude zpracován „Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava a urbanistické vize“.
Na tyto materiály budou navazovat další dílčí rozvojové projekty jednotlivých oblastí daného území.
Obec Doubrava využila možnosti podat individuální žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize“.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 13/1573 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč a následně byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

 

Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize - 0 - DJI_0691.jpg

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz