Povinné údaje

Informace týkající se odpadu dle zákona 541/2020

Informace o způsobech a rozsahu oddělehého soustřeďování komunálních odpadů.

Obec Doubrava má zavedený systém nakládání s odpady. Následující přehled se týká vyprodukovaného množství komunálních odpadů a separovatelných složek dále využitelných.

 

Informace týkající se odpadu dle zákona 541/2020 - 0 - laptop-820274.jpg

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz