Obec Doubrava
Doubrava 599, Doubrava, 73533

Telefon : +420 596 549 028
Fax : +420 596 513 034
www : http://www.doubrava.cz
Email : obec@doubrava.cz
Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Termín pro podání oznámení je do 30. 6. 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

POUČENÍ

Přestupku se dopustí ten, kdo
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přihlášení do aplikace
 
Vložte uživatelské jméno a heslo.
 
Uživatelské jméno:
Heslo: